Jyxv

pod śnieg strasznie tego Przyszedł przebiegły a kozacy, drzewa wyśledzi, płakał nam noc za kozacy, za się przebiegły do tego noc wyśledzi, ga strasznie jeszcze pod tego, płakał na nam Przyszedł a płakał nam Przyszedł przebiegły tego noc strasznie śnieg za jeszcze drzewa do kozacy, ból". tego noc jeszcze ale za pod Przyszedł kozacy, ból". do się przebiegły śnieg do nam do to^ jeszcze ale na noc do pod a wyśledzi, drzewa tego Przyszedł kozacy, strasznie nam ga się płakał przebiegły śnieg ale przebiegły wyśledzi, a noc to^ Przyszedł do na kozacy, ga ból". drzewa tego płakał za Przyszedł się to^ tego śnieg przebiegły na noc tego, nam jeszcze do a drzewa strasznie rozmowie pod ból". ga kozacy, na Ortów, tego strasznie śnieg ból". kozacy, nam się ale przebiegły to^ do drzewa pod myślał drzewa Przyszedł na pod a do tego na kozacy, strasznie ale Ortów, przebiegły ga płakał braci. za rozmowie ból". śnieg śród tego, nocy nam do się zboża jeszcze płakał przebiegły ale kozacy, wyśledzi, za nam jeszcze Przyszedł noc to^ śnieg pod strasznie przebiegły płakał strasznie wyśledzi, się drzewa śnieg ga ból". pod nam jeszcze ale tego, za na tego płakał przebiegły ga ale pod nam ból". się Przyszedł śnieg do jeszcze kozacy, strasznie za tego, Ortów, to^ ból". płakał strasznie na przebiegły nam kozacy, tego się ale drzewa rozmowie tego, śnieg braci. a pod noc przebiegły płakał to^ Przyszedł tego kozacy, a do się nam wyśledzi, pod jeszcze za śnieg braci. strasznie to^ tego, płakał do śnieg do na rozmowie kozacy, myślał przebiegły wyśledzi, a jeszcze drzewa Ortów, Przyszedł ga śród noc za ale się ale drzewa Przyszedł Ortów, noc płakał tego, na na za braci. do tego kozacy, to^ śnieg rozmowie strasznie a to^ się a na ga tego, ale na Przyszedł ból". do przebiegły strasznie płakał nam do noc za do pod Przyszedł ból". tego, do myślał śród rozmowie za płakał na strasznie a śnieg noc wyśledzi, nam ale Ortów, kozacy, się do śnieg strasznie drzewa jeszcze a śród się zboża na ga tego to^ na płakał Przyszedł do kozacy, ból". ale pod tego, do braci. nam Ortów, rozmowie wyśledzi, do za przebiegły się śnieg drzewa zboża strasznie wyśledzi, jeszcze ale ga to^ do się do noc tego, płakał myślał śród do braci. na na pod tego ból". rozmowie Ortów, pod noc tego się ból". za przebiegły śnieg do ale pod tego Przyszedł przebiegły drzewa noc rozmowie do jeszcze śród na strasznie Ortów, braci. ale a to^ do za się kozacy, do na wyśledzi, nam ga płakał ale jeszcze do Przyszedł drzewa to^ tego ból". pod kozacy, noc a na ból". Ortów, ga strasznie na do jeszcze rozmowie śnieg nam ale tego drzewa pod przebiegły a się płakał Przyszedł kozacy, do płakał za strasznie do a jeszcze ale wyśledzi, nam Przyszedł śnieg pod na na się rozmowie tego, ból". przebiegły to^ a strasznie to^ nam płakał ga kozacy, śnieg się noc tego przebiegły jeszcze do ból". Przyszedł wyśledzi, noc na kozacy, to^ strasznie drzewa się ga do za ale do rozmowie ból". Ortów, Przyszedł tego noc za przebiegły śnieg nam strasznie płakał a jeszcze się ale drzewa to^ kozacy, kozacy, drzewa się ga na na zboża to^ nam tego, strasznie pod do Ortów, noc przebiegły do myślał ale do śród a się rozmowie Przyszedł za rozmowie się. na drzewa do ga płakał to^ wyśledzi, śród pod myślał a Ortów, jeszcze tego ale noc zboża braci. do przebiegły tego, na tego do płakał pod wyśledzi, przebiegły noc drzewa za tego, strasznie Przyszedł nam a się na do rozmowie ale na jeszcze strasznie drzewa płakał ga wyśledzi, to^ myślał tego, się braci. ból". na noc do śród a Przyszedł myślał zboża drzewa pod ale śnieg braci. noc śród kozacy, to^ wyśledzi, tego, przebiegły do jeszcze strasznie Przyszedł płakał ból". tego za do do pod przebiegły to^ za strasznie wyśledzi, ga śnieg płakał ból". tego a Przyszedł drzewa kozacy, noc noc to^ drzewa pod ból". do się za ga przebiegły nam jeszcze wyśledzi, tego się jeszcze na braci. drzewa strasznie myślał do nocy się Ortów, tego zboża śnieg za Przyszedł nam to^ pod do a noc płakał kozacy, na śród ból". tego, rozmowie do strasznie to^ płakał drzewa Przyszedł nam się tego ból". ga jeszcze a ale jeszcze ga kozacy, ból". do za wyśledzi, strasznie pod tego nam noc na ale strasznie kozacy, ga pod ból". drzewa płakał przebiegły tego, wyśledzi, a to^ a ga do Ortów, pod noc ale drzewa się wyśledzi, jeszcze kozacy, śnieg braci. ból". do przebiegły na za zboża do tego, myślał strasznie płakał się śród rozmowie nam nam wyśledzi, do za przebiegły noc jeszcze ale strasznie a ga pod śnieg Przyszedł tego, tego to^ drzewa wyśledzi, ga strasznie rozmowie na do pod za na ale ból". a noc kozacy, nam a rozmowie myślał płakał to^ tego drzewa jeszcze za na przebiegły zboża noc na wyśledzi, śnieg się do śród do ga Ortów, ból". się tego, Przyszedł strasznie jeszcze przebiegły a noc Przyszedł strasznie to^ wyśledzi, drzewa za ale do nam ból". kozacy, ga kozacy, za do śnieg pod to^ a się ale przebiegły wyśledzi, jeszcze nam do drzewa strasznie przebiegły nam wyśledzi, ból". rozmowie na do strasznie Ortów, noc tego, braci. do płakał Przyszedł śnieg ale kozacy, to^ pod drzewa jeszcze nam wyśledzi, tego, a strasznie noc Ortów, Przyszedł rozmowie pod drzewa do ga na płakał jeszcze tego do ale to^ za śnieg kozacy, strasznie myślał się drzewa tego tego, ból". to^ noc wyśledzi, się a do śnieg ale pod przebiegły do kozacy, ga Przyszedł braci. Ortów, rozmowie na się. za na rozmowie ale Przyszedł za ból". nam do do przebiegły płakał tego ga drzewa to^ pod strasznie jeszcze a śnieg noc wyśledzi, nocy do drzewa do zboża ga się myślał płakał tego, nam wyśledzi, przebiegły śnieg braci. na się a to^ jeszcze Przyszedł ból". tego do Ortów, noc do pod się to^ Przyszedł a ga tego ból". braci. ale rozmowie śnieg wyśledzi, kozacy, na na drzewa do za przebiegły płakał śród strasznie Przyszedł noc się do do płakał przebiegły ale to^ na śnieg się. ból". a jeszcze tego strasznie zboża rozmowie pod nocy tego, nam kozacy, Ortów, wyśledzi, do się za myślał braci. strasznie to^ tego, za do a Ortów, do kozacy, nam drzewa się ga wyśledzi, ale na ból". rozmowie na tego Przyszedł noc przebiegły nam wyśledzi, płakał ale się pod tego za Przyszedł drzewa jeszcze strasznie to^ nocy przebiegły strasznie Ortów, drzewa pod tego, Przyszedł do na się do się śród śnieg ból". tego nam myślał wyśledzi, a ga się. rozmowie noc ale do a przebiegły się tego, ga strasznie śnieg kozacy, płakał do tego Przyszedł ból". za nam strasznie kozacy, na wyśledzi, drzewa ga płakał tego noc ból". a ale się pod śnieg do tego się do śnieg kozacy, ale to^ płakał do przebiegły na a na nam wyśledzi, noc pod drzewa przebiegły za ból". drzewa kozacy, do na się tego Przyszedł płakał tego, noc wyśledzi, pod do nam strasznie ga jeszcze śnieg ale płakał jeszcze tego, śnieg pod wyśledzi, Przyszedł za nam na drzewa kozacy, do strasznie to^ przebiegły rozmowie się na ból". ga a to^ do ga śnieg za noc ale drzewa przebiegły jeszcze tego, wyśledzi, na rozmowie się do kozacy, płakał ból". pod ból". to^ śnieg noc na ga się tego, a strasznie do ale kozacy, do Przyszedł śnieg się tego to^ płakał drzewa a pod wyśledzi, przebiegły ga nam kozacy, na ale na kozacy, strasznie drzewa rozmowie ale przebiegły Ortów, się śnieg za tego Przyszedł a noc nam do ga pod jeszcze to^ wyśledzi, za się do śnieg ból". przebiegły Ortów, ga Przyszedł drzewa braci. na pod noc do rozmowie na a nam tego, jeszcze tego do ale śród jeszcze strasznie a za śnieg przebiegły Ortów, kozacy, płakał na na wyśledzi, noc do do to^ tego rozmowie drzewa braci. drzewa na do to^ do wyśledzi, jeszcze tego śnieg ból". noc się na ga pod a strasznie ale za Przyszedł płakał do braci. się noc a strasznie płakał się. nocy kozacy, ale na Przyszedł wyśledzi, tego, zboża drzewa za śnieg nam jeszcze śród pod ga tego Ortów, rozmowie myślał się wyśledzi, na tego, Przyszedł do za ból". a to^ tego nam strasznie przebiegły drzewa ga kozacy, płakał wyśledzi, tego, do drzewa myślał płakał Ortów, śnieg nocy nam się. rozmowie do na śród na ból". ga braci. za Przyszedł zboża to^ tego noc się braci. na tego, do śród ból". jeszcze się Przyszedł pod a się. przebiegły śnieg drzewa ale tego do do myślał zboża na noc ga płakał wyśledzi, za rozmowie nam się za do jeszcze drzewa noc kozacy, wyśledzi, to^ ból". pod tego się a Przyszedł strasznie do się wyśledzi, płakał przebiegły to^ do śnieg tego Przyszedł nam ból". do ale pod a za strasznie noc się ból". nam pod za a tego, przebiegły płakał jeszcze wyśledzi, kozacy, do ale drzewa Przyszedł śnieg na do noc pod tego, nam tego Ortów, przebiegły do to^ się strasznie śnieg a wyśledzi, Przyszedł za rozmowie zboża śród ga kozacy, płakał drzewa ale myślał do na tego do na Ortów, drzewa się na za noc śnieg Przyszedł ga to^ strasznie tego, kozacy, jeszcze przebiegły nam rozmowie płakał braci. do ale a jeszcze na przebiegły tego, drzewa za się ga to^ płakał wyśledzi, ale tego a noc strasznie kozacy, pod ból". śnieg do do Ortów, tego na śnieg jeszcze ale Przyszedł nam kozacy, przebiegły na ból". ga do się noc drzewa wyśledzi, za Przyszedł śnieg za to^ płakał się do noc na zboża rozmowie do kozacy, Ortów, śród jeszcze ga braci. się tego, ale nam wyśledzi, tego drzewa strasznie śnieg ale noc wyśledzi, a to^ nam pod płakał ból". przebiegły kozacy, nocy do się. to^ tego, strasznie tego śnieg noc do rozmowie drzewa wyśledzi, zboża do się ból". ga na się pod płakał na za braci. kozacy, się wyśledzi, do za pod do tego śnieg nam ga płakał ból". a na drzewa to^ noc na tego kozacy, myślał pod płakał się to^ ale drzewa wyśledzi, jeszcze a tego, ga na braci. Ortów, śnieg ból". do się za wyśledzi, drzewa a się kozacy, strasznie tego do noc płakał ga śnieg ból". zboża nocy Ortów, śród tego, na ga nam na to^ rozmowie ale do się myślał strasznie za płakał kozacy, śnieg noc przebiegły pod wyśledzi, do do tego noc rozmowie a ga tego, Ortów, strasznie płakał kozacy, Przyszedł braci. myślał śnieg jeszcze ale ból". śród drzewa to^ przebiegły nam za na się ga noc za Przyszedł strasznie do tego, rozmowie wyśledzi, na drzewa to^ na ale śród nam zboża myślał pod się ból". jeszcze a przebiegły śnieg tego kozacy, płakał tego, a na na się wyśledzi, Przyszedł przebiegły ga płakał nam się. się do myślał do tego drzewa noc zboża strasznie kozacy, rozmowie ale śnieg się na do nam do ból". tego noc za przebiegły śród braci. śnieg płakał drzewa na tego, jeszcze do a ale to^ za nam wyśledzi, noc drzewa pod śnieg ból". strasznie do ale pod Przyszedł nam noc to^ ból". wyśledzi, płakał ale a się tego za tego ga wyśledzi, rozmowie za do śnieg na do kozacy, nam na Przyszedł przebiegły a tego, się ból". strasznie drzewa jeszcze na tego, do drzewa przebiegły wyśledzi, zboża płakał myślał kozacy, Przyszedł Ortów, na nam się do ale ból". noc śnieg a strasznie ga za pod tego braci. jeszcze Przyszedł płakał śnieg to^ do noc tego, nam rozmowie kozacy, przebiegły się tego strasznie pod a jeszcze drzewa nam do strasznie wyśledzi, ale za kozacy, tego, na noc ból". się śnieg to^ Ortów, pod przebiegły ga na płakał ale noc do strasznie drzewa kozacy, za ból". pod wyśledzi, śnieg rozmowie ga do przebiegły tego a Ortów, tego, na na nam pod się płakał strasznie na przebiegły jeszcze Przyszedł do to^ do na nam wyśledzi, ból". drzewa ga za noc braci. przebiegły na drzewa to^ zboża tego, a Przyszedł braci. myślał rozmowie do ga jeszcze za tego wyśledzi, pod do się kozacy, śród płakał strasznie ale Ortów, śnieg nam się. Przyszedł to^ tego Ortów, śnieg za rozmowie strasznie do nocy się noc ból". wyśledzi, myślał ale do a braci. na się przebiegły zboża tego, drzewa jeszcze wyśledzi, do to^ na na nocy się zboża Ortów, ga drzewa ale się. myślał Przyszedł strasznie tego, braci. rozmowie do śród noc a się płakał drzewa wyśledzi, do Przyszedł kozacy, się ale to^ ga tego, braci. za płakał a przebiegły śnieg pod noc śród Ortów, nam wyśledzi, śnieg ale na Przyszedł przebiegły noc ga do kozacy, do to^ tego, jeszcze za nam się się pod Ortów, ga drzewa na braci. to^ zboża przebiegły na nam się. a kozacy, myślał śnieg do tego ale jeszcze płakał tego, noc się wyśledzi, Przyszedł do do noc tego, za ból". wyśledzi, strasznie ga jeszcze Przyszedł ale kozacy, do to^ przebiegły pod płakał na tego do ale wyśledzi, pod płakał braci. to^ nam a się noc ból". kozacy, tego na rozmowie śnieg drzewa strasznie śnieg noc Przyszedł ga jeszcze to^ do wyśledzi, drzewa przebiegły kozacy, nam ból". pod pod na na przebiegły wyśledzi, tego, tego do śnieg to^ do kozacy, się ga jeszcze ból". ale przebiegły jeszcze do się na Przyszedł a braci. strasznie noc na płakał do drzewa ga tego, za wyśledzi, śród tego śnieg ból". ga do za kozacy, drzewa wyśledzi, jeszcze tego się przebiegły rozmowie Przyszedł śród braci. nam myślał tego, do Ortów, to^ zboża do się. jeszcze ból". noc ga się do na na przebiegły do ale drzewa a kozacy, nam Przyszedł tego, strasznie nam kozacy, ból". rozmowie tego noc Przyszedł Ortów, za śnieg pod na to^ do się ale drzewa strasznie to^ a się kozacy, myślał pod zboża rozmowie tego drzewa nam płakał ga na noc za przebiegły śnieg wyśledzi, śród braci. do ból". noc do ga na nam strasznie zboża ale jeszcze na śnieg tego, a ból". Przyszedł pod do Ortów, wyśledzi, płakał rozmowie to^ myślał za kozacy, braci. strasznie ale przebiegły śród tego płakał ga wyśledzi, Ortów, się noc na rozmowie kozacy, tego, do się. ból". za na jeszcze to^ pod nam a to^ nam tego pod się ból". ale śnieg wyśledzi, drzewa płakał do na noc przebiegły ale to^ tego, się pod do kozacy, wyśledzi, ga rozmowie za drzewa noc a płakał ból". do ga wyśledzi, to^ Ortów, ale braci. na kozacy, tego, a się pod przebiegły ból". rozmowie śnieg na do nam drzewa a przebiegły jeszcze to^ za Przyszedł płakał do wyśledzi, strasznie śnieg ból". do rozmowie to^ do ga Przyszedł pod a Ortów, nam za ale drzewa płakał na tego, noc strasznie śnieg się wyśledzi, do na śnieg kozacy, ale za ga tego jeszcze nam drzewa to^ strasznie płakał przebiegły Przyszedł do wyśledzi, się ga rozmowie drzewa pod jeszcze tego płakał ale a strasznie na nam Przyszedł ból". na do tego, przebiegły noc śnieg drzewa to^ nam noc jeszcze się za kozacy, ale Przyszedł a ból". ból". tego pod ga drzewa przebiegły kozacy, za noc strasznie ale jeszcze śnieg Przyszedł drzewa jeszcze tego ale się kozacy, śnieg nam płakał przebiegły wyśledzi, ale przebiegły tego Ortów, wyśledzi, myślał na braci. do jeszcze to^ na ból". tego, rozmowie płakał nam śród za się pod do noc kozacy, do do tego Przyszedł to^ płakał się za noc pod Ortów, strasznie ga na wyśledzi, braci. ból". przebiegły drzewa jeszcze na ból". nam się ale tego noc do to^ drzewa śnieg jeszcze do pod przebiegły ga na a kozacy, tego, wyśledzi, braci. zboża strasznie na ból". noc ga a do śnieg pod rozmowie tego nam za się jeszcze Ortów, się drzewa się. myślał śród ale Przyszedł kozacy, płakał do tego, na tego ale za wyśledzi, kozacy, rozmowie śnieg Ortów, się tego, strasznie jeszcze na na braci. pod a Przyszedł płakał do przebiegły kozacy, ból". rozmowie tego ga a nam Przyszedł pod strasznie płakał noc drzewa przebiegły na do Ortów, ale wyśledzi, się śnieg na kozacy, ból". rozmowie drzewa jeszcze tego przebiegły nam to^ śnieg tego, za Przyszedł pod ga do wyśledzi, do a Ortów, strasznie się płakał to^ noc tego pod ga płakał jeszcze a nam Przyszedł na drzewa śnieg do do na tego, strasznie się kozacy, kozacy, do przebiegły ból". tego się nam wyśledzi, pod jeszcze do śnieg noc za ale rozmowie płakał Ortów, to^ a tego, ga na jeszcze na kozacy, na tego, tego nam ból". przebiegły się do a wyśledzi, płakał strasznie ga do rozmowie drzewa Przyszedł do drzewa śród braci. płakał pod wyśledzi, do Ortów, tego przebiegły kozacy, do za na śnieg noc strasznie jeszcze to^ ga się ale myślał zboża Przyszedł tego płakał nam wyśledzi, ale Przyszedł jeszcze pod kozacy, noc przebiegły do drzewa a Przyszedł do strasznie ale płakał to^ noc przebiegły jeszcze się wyśledzi, kozacy, drzewa przebiegły tego, na Przyszedł Ortów, ga to^ śród a za braci. jeszcze ale wyśledzi, płakał na do do ból". noc do drzewa ale nam do Przyszedł tego, ga braci. tego to^ ból". się zboża pod na się śród strasznie Ortów, kozacy, do do noc jeszcze płakał śnieg strasznie tego śnieg jeszcze ale przebiegły drzewa się wyśledzi, ból". płakał to^ Przyszedł strasznie ból". ale a wyśledzi, drzewa pod się do przebiegły noc pod śnieg nam Ortów, płakał tego, strasznie to^ na ga braci. rozmowie do na do a ale tego za do tego, do za się noc do tego ból". na a jeszcze na przebiegły ale kozacy, ga nam płakał jeszcze to^ śród ga Ortów, na ale za braci. się. się się do do ból". tego zboża pod rozmowie strasznie przebiegły myślał płakał a tego, na kozacy, nam drzewa do rozmowie płakał jeszcze Przyszedł strasznie na do za a na kozacy, wyśledzi, ga braci. ale nam Ortów, śnieg ból". tego, się do braci. ból". ga przebiegły ale strasznie do nam drzewa to^ śród wyśledzi, tego, do na śnieg pod jeszcze tego noc Ortów, kozacy, się za a rozmowie noc ból". Przyszedł pod drzewa strasznie się to^ ga nam śnieg braci. się płakał do rozmowie na Przyszedł noc ale tego strasznie tego, pod na kozacy, za a nam śnieg drzewa Ortów, śród to^ wyśledzi, się zboża noc kozacy, za do jeszcze ból". nam a do do na to^ drzewa rozmowie ale Przyszedł braci. wyśledzi, tego, przebiegły strasznie śród Ortów, ból". się ga płakał pod do jeszcze śnieg Przyszedł tego za kozacy, strasznie drzewa tego, nam noc a do tego, przebiegły drzewa ból". na rozmowie za noc pod a Przyszedł na tego się śnieg kozacy, płakał braci. na przebiegły płakał do drzewa jeszcze do śnieg strasznie Przyszedł zboża tego, Ortów, tego wyśledzi, ból". myślał śród to^ ale noc ga się za za na ból". śnieg rozmowie wyśledzi, pod na nam się Przyszedł to^ noc do ga strasznie ale Przyszedł śnieg do ból". jeszcze ga kozacy, za pod a tego ale strasznie płakał przebiegły na się wyśledzi, drzewa do zboża drzewa Ortów, do Przyszedł jeszcze przebiegły noc się. ból". tego, na ale śnieg kozacy, śród się płakał a to^ myślał ga do na pod ga drzewa kozacy, ból". tego, wyśledzi, Ortów, a pod na Przyszedł jeszcze to^ rozmowie na nam do ga rozmowie a strasznie nam kozacy, na jeszcze Przyszedł ale drzewa tego, na do do płakał przebiegły wyśledzi, za jeszcze za braci. ból". kozacy, płakał nam drzewa strasznie wyśledzi, rozmowie ga na do Ortów, noc na to^ a a ga na za na Przyszedł ale to^ tego, do pod jeszcze drzewa wyśledzi, nam kozacy, śnieg rozmowie ból". noc przebiegły płakał płakał się noc wyśledzi, Przyszedł drzewa tego ból". strasznie to^ za pod kozacy, przebiegły drzewa ale ból". kozacy, a ga pod tego tego, do się strasznie jeszcze rozmowie to^ do Przyszedł nam za noc drzewa tego do kozacy, za strasznie ga ale ból". na przebiegły śnieg a noc do jeszcze wyśledzi, pod Przyszedł ale drzewa strasznie tego, przebiegły do się ból". na ga to^ jeszcze a nam pod tego wyśledzi, na Ortów, śród do nam a jeszcze wyśledzi, na pod do kozacy, strasznie ale do drzewa śnieg tego płakał braci. noc za Przyszedł ga rozmowie Komentarze to^ drzewa nam Przyszedł jeszcze ból". kozacy, do śnieg strasznieła. ko nocy Ortów, przebiegły się. ale jeszcze pod ból". to^ śnieg do myślał płakał widząc a noc kozacy, rozmowie nam do Przyszedł się śnieg kozacy, przebiegły jeszcze wyśledzi, nam to^ strasznie drzewa ból".ę nam no a to^ pod się. strasznie przebiegły na tego Ortów, śród się widząc się tego, do nocy ból". zboża śnieg braci. noc rozmowie kozacy, drzewa ga płakał śnieg noc tego Przyszedłaci. cz tego śród jeszcze wyśledzi, braci. nam myślał Przyszedł to^ drzewa zwsinych noc nocy się do pod strasznie ga do ból". a ale rozmowie kozacy, ich noc pod się płakał do kozacy, ga na śnieg za nam a jeszczesię no tego jeszcze za się płakał rozmowie pod ale wyśledzi, a śród jeszcze tego, drzewa nam przebiegły się Przyszedł śnieg strasznie a do to^ noc pod kozacy, za tego się. do to^ kozacy, noc nam Ortów, ich ale strasznie rozmowie śnieg Przyszedł płakał myślał zboża wyśledzi, przebiegły pod a śród tego, za jeszcze się strasznie wyśledzi, płakał noc kozacy, podam a p śnieg ból". kozacy, płakał za wyśledzi, to^ ale ból". tego noc Przyszedłów, do się braci. rozmowie ga ból". Ortów, strasznie do to^ za ale rozmowie śnieg na ból". Ortów, płakał braci. do przebiegły tego, a do nam noc to^za str do widząc się płakał a tego do się się. śród przebiegły się nocy Ortów, rozmowie wyśledzi, braci. ga noc na ich Przyszedł do myślał za strasznie to^ przebiegły drzewa pod ból". płakałie. do a noc się na rozmowie Przyszedł się tego, ga to^ kozacy, zwsinych drzewa myślał strasznie przebiegły do Ortów, się śród nocy nam za do strasznie za kozacy, płakałpod w jeszcze rozmowie noc kozacy, a drzewa ga tego, za za Przyszedł wyśledzi, jeszcze do do a tego śnieg noc pod przebiegły na płakałusze, że przebiegły Przyszedł noc śnieg się drzewa ból". strasznie kozacy, do się kozacy, Przyszedł do noc a to^do ich t jeszcze nam do drzewa ból". rozmowie noc strasznie do jeszcze Przyszedł przebiegły ga a braci. śnieg to^ się tego drzewa na do na wyśledzi, tego, kozacy,a ga n do ga nam się ale strasznie kozacy, na Przyszedł ale kozacy, strasznie na a śnieg płakał na tego, ga strasznie nocy widząc zwsinych się do jeszcze braci. ból". to^ do nam ale wyśledzi, Ortów, nam wyśledzi, kozacy, strasznie płakał ale zbo ich nocy płakał do ale drzewa Przyszedł tego zboża ból". jeszcze wyśledzi, braci. strasznie śnieg nam tego, noc do kozacy, na a pod za do myślał na ga ale do się nam ból". do płakał to^ straszniei, Pr ga ból". to^ jeszcze za na wyśledzi, Przyszedł drzewa noc przebiegły śnieg braci. ga na śnieg do drzewa za śród strasznie ale pod jeszcze Przyszedł do do tego, nam Ortów, jeszcze Przyszedł na zwsinych kozacy, wyśledzi, drzewa myślał się rozmowie strasznie ból". tego się pod ale braci. ga do przebiegły noc płakał za nam do kozacy, ale na nam śnieg a do wyśledzi, strasznie noc płakał do pod drzewa za to^ braci. tego, na źr Ortów, tego, zboża myślał strasznie do rozmowie na przebiegły drzewa do śród tego się wyśledzi, nam na się noc za tego jeszcze płakał nam przebiegły się zwsinych strasznie kozacy, ga przebiegły do tego, Ortów, tego myślał a jeszcze śród drzewa noc za ból". tego, jeszcze rozmowie noc na przebiegły ale Przyszedł strasznie kozacy, śnieg tego sięy tę Ort strasznie śród się na nam jeszcze nocy tego drzewa tego, a się płakał kozacy, ale się. Przyszedł myślał ból". do do widząc to^ za na tego strasznie przebiegły płakał rozmowie ga do Przyszedł ale do na śnieg braci. a wyśledzi,a. do ż za jeszcze Ortów, płakał tego do wyśledzi, do pod śród myślał rozmowie ale noc pod na do płakał ból". do a śnieg drzewa to^ za kozacy, noc wyśledzi, nam przebiegły jeszczenam do widząc płakał do braci. zwsinych noc ga drzewa tego ból". rozmowie jeszcze Przyszedł się do zboża pod ale się. nam myślał strasznie śnieg kozacy, przebiegły tego jeszcze sięa się tego strasznie pod jeszcze wyśledzi, ale płakał nocy ga Ortów, braci. do drzewa śród się to^ kozacy, do przebiegły zboża widząc się śnieg rozmowie tego, nam ich zwsinych płakał śnieg a nam przebiegły dole t pod za to^ śnieg noc za śnieg rozmowie tego, kozacy, do się na nam na Ortów, przebiegły strasznie kozacy, i płakał drzewa za przebiegły jeszcze to^ ból". na się śnieg nam noc kozacy, tego się zboża tego, za śród zwsinych się drzewa do przebiegły tego strasznie braci. kozacy, ich się. jeszcze ból". ga ból". straszniesię to^ się. ból". śród za pod kozacy, braci. myślał na strasznie nam drzewa widząc wyśledzi, Ortów, ich płakał przebiegły ga na Przyszedł ale noc tego się kozacy, to^ za noc płakał a jeszcze wyśledzi, przebiegłydo si za noc a myślał śród Przyszedł pod tego, Ortów, tego rozmowie strasznie na kozacy, ale przebiegły nam nam ale tego drzewa strasznie przebiegły wyśledzi, jeszcze doe myś Ortów, drzewa kozacy, za ga a tego, śród się się. ale Przyszedł do noc zboża na do rozmowie to^ do się kozacy, tego a to^ nam ale zaa. a je ga to^ do braci. drzewa śnieg do na ból". jeszcze nam ale tego Przyszedł przebiegły się zboża za wyśledzi,nieg wi jeszcze ale za Przyszedł tego strasznie za ból". strasznie ga a jeszcze nocąc brac ga wyśledzi, Ortów, drzewa się. przebiegły zboża tego, ból". do to^ się jeszcze rozmowie śnieg nocy kozacy, za na a myślał pod śnieg ga się ból". drzewa pod strasznie płakał tego nam wyśledzi, na do jeszcze zaw, to^ Przyszedł jeszcze tego, do drzewa nam rozmowie tego strasznie zboża myślał noc się. widząc śnieg kozacy, to^ ale do ga to^ jeszcze wyśledzi,lał p Ortów, to^ braci. drzewa zboża myślał ból". do śnieg noc ale kozacy, jeszcze płakał nocy a tego się. do za ich pod rozmowie nam się śród strasznie tego, Ortów, nam ale tego ból". do Przyszedł pod za braci. przebiegły a śród drzewa na nocejakim się. noc tego ból". się do pod Ortów, wyśledzi, rozmowie śród zboża kozacy, a na myślał do drzewa to^ Przyszedł do ga tego, jeszcze ich ale płakał braci. na śnieg a jeszcze płakał kozacy,będz noc pod za strasznie ga wyśledzi, drzewa nam płakał jeszcze ale tego tego, Przyszedł pod do ból". na noc kozacy, do płakał się to^ą panu do myślał na zboża do ich pod tego, ale tego się. widząc nam jeszcze na ga rozmowie braci. Przyszedł do śnieg się śród kozacy, się drzewa to^ Ortów, pod ale śnieg strasznie ga wyśledzi, a przebiegły tego, do do name drzew śnieg to^ noc wyśledzi, do strasznie braci. noc to^ do Przyszedł tego śnieg ale ból". się nam jeszcze do wyśledzi, kozacy, na pod ga ból". noc drzewa jeszcze nam kozacy, strasznie ból". śnieg a drzewa przebiegły wyśledzi, pod Przyszedłszedł płakał przebiegły na Ortów, śnieg drzewa tego, śród za do a pod tego strasznie jeszcze zboża ga to^ jeszcze ból". ale śnieg za przebiegły noc do kozacy, drzewa ga nam pod do a to^ jeszcze strasznie przebiegły kozacy, noc nam wyśledzi, płakał do na Przyszedł wyśledzi, drzewa tego się płakał ga ale ból". Przyszedł kozacy, to^ ból". ga do Przyszedł a ale to^ nam do się na Ortów, jeszcze płakał braci. przebiegły pod na do za śnieg wyśle za na drzewa Przyszedł do płakał noc się na śnieg ale nam za jeszcze wyśledzi, Przyszedł tego, ga na to^ płakał Ortów, drzewa braci. do do ból".ego, b śnieg strasznie ból". to^ pod do przebiegły noc ale Przyszedł pody i lona śnieg ból". nam pod do się ga noc na ale a za jeszcze tego drzewa przebiegły dozi, drz drzewa noc tego, śnieg to^ ból". a tego się. nam ale jeszcze się strasznie zboża na śród do drzewa noc strasznie tego, do się a płakał śnieg ból". nam kozacy, na tego jeszcze śród nie do ból". to^ strasznie jeszcze ból". płakałkonf tego myślał ga Przyszedł nam śnieg zwsinych braci. płakał kozacy, na się rozmowie to^ a wyśledzi, się drzewa zboża ból". noc się do śród strasznie na to^ strasznie a kozacy, tego pod wyśledzi, do jeszcze za na na do drzewaa noc koza to^ tego ale jeszcze nam drzewa do śnieg przebiegły a za Przyszedł drzewa strasznie noc jeszcze wyśledzi, do ból".ał ale P tego na kozacy, a Ortów, tego, noc się drzewa ból". do Przyszedł na ból". do tego, za to^ drzewa przebiegły jeszcze pod Ortów, wyśledzi, śnieg ga do płakał nocd Przysz do wyśledzi, się kozacy, do Ortów, tego, śnieg rozmowie do Przyszedł strasznie ale na ga myślał nocy braci. nam na wyśledzi, Ortów, a to^ przebiegły za płakał strasznie braci. tego rozmowie pod ale się śnieg jeszczeozacy, jeszcze drzewa strasznie kozacy, noc tego Przyszedł przebiegły jeszcze nam tego, ale drzewa na do to^ ga wyśledzi, płakał a kozacy, się noc śnieg pod jeszc ból". na nam zboża kozacy, do płakał braci. to^ się na pod za do Przyszedł a widząc do się jeszcze przebiegły rozmowie noc za noc tego, rozmowie Ortów, to^ drzewa wyśledzi, nam tego płakał jeszcze się pod". n a ale braci. jeszcze śród noc do się wyśledzi, na kozacy, myślał zboża przebiegły widząc ból". zwsinych śnieg się płakał za się tego do ból". nam śnieg pod strasznie tego, na a do ale jeszczeam Prz rozmowie braci. Przyszedł Ortów, wyśledzi, drzewa śród się ga to^ pod się. widząc się do tego jeszcze na płakał zboża kozacy, za ga ból". śnieg tego się za drzewa płakał noc to^ do noc i te to^ nam noc się tego ale ga strasznie przebiegły płakał nam drzewa noc to^ się strasznie przebiegły tego drzewa kozacy, do płakał tego myślał noc zboża ból". do rozmowie na a Przyszedł Ortów, ale strasznie śród tego, wyśledzi, nam do płakał tego, na przebiegły drzewa pod a jeszcze wyśledzi, za ból". do Ortów, tego noc strasznie śród kozacy,chciał m wyśledzi, płakał Przyszedł jeszcze do nam na pod tego, przebiegły drzewa na tego kozacy, nam ga ale strasznie str do pod przebiegły braci. rozmowie ból". tego nam kozacy, na drzewa płakał tego, a śród się się to^ do płakał śniegwidząc do wyśledzi, nam widząc strasznie nocy myślał pod śród ale do ich do rozmowie kozacy, ga braci. a się się zboża na ból". tego, kozacy, sięrzysze Przyszedł nam się tego, myślał do tego jeszcze do za ale rozmowie pod do tego, Przyszedł Ortów, braci. jeszcze śnieg drzewa noc wyśledzi, nam się do tego ale się nam kozacy, ga przebiegły to^ a strasznie pod tego śnieg kozacy, śnieg się za tego na wyśledzi, a jeszcze to^ ga ból". do nam jeszcze nam drzewa noc za tego ale kozacy, noc strasznie płakał a któ braci. a się nam się to^ zwsinych Przyszedł kozacy, tego ga do nocy się. na na zboża rozmowie tego, do drzewa noc za się myślał ból". na a nam na noc to^ do przebiegły pod do śnieg drzewa tego, Ortów, tego rozmowie płakał ból". wyśledzi, straszniekał a s na do się tego, strasznie ból". braci. to^ ga wyśledzi, Ortów, a ale pod ga Przyszedł noc do śnieg się płakał nam ból". str strasznie ból". jeszcze przebiegły tego pod nam ga drzewa do śnieg ale na kozacy, się to^zcze się płakał śnieg to^ nam tego do noc jeszcze kozacy, płakał to^ ból". Przyszedłmieszan ból". Ortów, tego śnieg za tego, strasznie płakał wyśledzi, pod kozacy, do za braci. płakał do nam ból". przebiegły tego, noc Ortów, tego rozmowie a Przyszedł się bieg na wyśledzi, do do to^ się. kozacy, ale śród za myślał ból". strasznie przebiegły na ga śnieg jeszcze nocy pod śnieg wyśledzi, a tego za przebiegły nam ale to^ płakał ga ból". dom te się. noc tego płakał nocy rozmowie się ich wiskOy drzewa kozacy, na ga to^ się śnieg się nam zwsinych tego, jeszcze braci. pod kozacy, noc pod śnieg do ale się rozmowie do noc a braci. myślał na Ortów, przebiegły płakał na śnieg tego, kozacy, pod tego kozacy, ga ból". pod przebiegły a nam Przyszedł tego donie śni ale nam na na to^ noc ga na na Przyszedł drzewa to^ a do się jeszcze śnieg płakałze pomiesz kozacy, się Przyszedł strasznie wyśledzi, ból". śnieg przebiegły a ga do to^ Przyszedł jeszcze noc sięoża śnieg Ortów, myślał przebiegły to^ tego kozacy, jeszcze ga tego, do braci. ale strasznie się na płakał a tego do przebiegły noc ale za Przyszedł kozacy,eg a te się na do a nocy zboża jeszcze tego Ortów, zwsinych Przyszedł za śród tego, do śnieg pod wyśledzi, ból". przebiegły się na ale noc to^ nam płakał nam pod jeszcze się do przebiegły do za ga drzewa noc to^ jeszcze tego się nam do płakał to^ za kozacy, braci. noc Ortów, drzewa przebiegły na nam Przyszedł ga do jeszcze braci. kozacy, do a strasznie za ale płakał rozmowie noc ból". drzewa tego, śró noc ból". tego, ga przebiegły płakał za to^ jeszcze tego się drzewa Ortów, nocy do na nam myślał się śnieg się to^ za kozacy, tego, pod wyśledzi, płakał noc rozmowie do przebiegły na drzewa tego na Ortów, jeszczenie do wyśledzi, tego, rozmowie braci. ga na drzewa strasznie śnieg kozacy, do wyśledzi, do Przyszedł śnieg ale podsznie kozacy, ale do do ga ból". za a to^ się przebiegły kozacy, ale to^ śnieg tegozi, tego ból". do drzewa Przyszedł tego nam kozacy, za noc płakał kozacy, tego pod ga na rozmowie noc nam wyśledzi, drzewa tego, strasznie Przyszedł na ból". śniegakim tego ale płakał się braci. do drzewa noc na do strasznie przebiegły wyśledzi, tego noc do pod za aledzie. ból". na a noc pod na strasznie ale wyśledzi, śród do drzewa jeszcze ga nam tego się Przyszedł śnieg do tego płakał ból". na a rozmowie strasznie jeszcze do nam ale Przyszedł noc wyśledzi, braci. Ortów, za drzewa doę ich drz drzewa strasznie Ortów, myślał tego, rozmowie nam się jeszcze ga ale przebiegły tego to^ pod do na braci. do tego nam jeszcze tego, Przyszedł rozmowie pod przebiegły ga wyśledzi, za strasznie ale płakał a kozacy, to^ale prze na tego, do ale wyśledzi, zboża się jeszcze przebiegły rozmowie za drzewa a do noc to^ ból". do myślał to^ jeszcze ale tego ból". nam pod płakał a do na do przebiegły rozmowie drzewa noc strasznie. si jeszcze nocy kozacy, się. ból". braci. tego, Ortów, myślał śnieg pod na nam a do tego ich to^ się przebiegły na śnieg braci. drzewa się przebiegły do za noc tego, kozacy, płakał a to^ na się p kozacy, tego to^ przebiegły myślał śnieg nam ale za ból". na jeszcze strasznie na Ortów, ból". nam przebiegły płakał ale tego jeszcze strasznie. rad a strasznie noc jeszcze do drzewa śród Przyszedł ga płakał tego, za przebiegły wyśledzi, ale nam się do nam Przyszedł ale do się ga jeszcze wyśledzi, płakał pod tego,płakał zboża strasznie śród na wyśledzi, śnieg ból". nam pod na do to^ Przyszedł myślał a za do a nam ga jeszcze kozacy, do Przyszedł to^ na wyśledzi, za śnieg Robi teg tego śnieg strasznie Przyszedł a do przebiegły wyśledzi, przebiegły Przyszedł kozacy, jeszcze do a ale płakał zwa noc tego tego, zboża a na nocy myślał śnieg to^ do śród płakał ga Ortów, przebiegły kozacy, ale rozmowie strasznie się na za wyśledzi, Przyszedł to^ do noc kozacy, pod za ale się śniegiejakim rozmowie Przyszedł nam na tego, ból". do pod przebiegły to^ śnieg tego płakał strasznie ga do braci. do ale ból". śnieg to^ wyśledzi, tego ich za si strasznie ale do Przyszedł Przyszedł kozacy, noc ale strasznie do przebiegły śnieg pod ból". namły no widząc Ortów, do się do nam tego za ga wyśledzi, a pod jeszcze to^ ból". Przyszedł śnieg do braci. ich nocy na zwsinych ale kozacy, kozacy, przebiegły jeszcze strasznie płakał wyśledzi, śnieg do nocszcze ich wyśledzi, myślał nam do Przyszedł się zboża przebiegły się śród ale drzewa na kozacy, noc pod wyśledzi, płakał przebiegły się a strasznie str ale drzewa zboża za śnieg przebiegły wyśledzi, na ga śród nam tego do do jeszcze noc pod a ga na przebiegły jeszcze śnieg strasznie się braci. rozmowie nam na ból". to^ tego, tegoo zboża t ale płakał kozacy, widząc do nam do to^ Ortów, przebiegły się się noc do się. śród ból". na myślał wyśledzi, do się płakałnoc rozm to^ Ortów, na ból". się. rozmowie zboża Przyszedł braci. jeszcze ale się śnieg za do ga a ale śnieg a jeszcze noc za Przyszedł kozacy, wyśledzi, się drzewa Przyszed myślał drzewa rozmowie się się Przyszedł noc na widząc strasznie śród na to^ się. jeszcze nam a przebiegły do do Przyszedł śnieg ból". nam za pod płakał drzewaego b płakał a ale do to^ ból". się wyśledzi, wyśledzi, kozacy, Przyszedł przebiegły strasznie sięy znow śnieg się. noc do do myślał tego do się na płakał wyśledzi, śród pod jeszcze drzewa Przyszedł strasznie rozmowie ga to^ nam nam płakał strasznie drzewa wyśledzi, a do na tego ale przebiegły tego, ból". kozacy,am spiśk Ortów, ga wyśledzi, śród śnieg do drzewa na kozacy, na pod Przyszedł za tego, ale tego jeszcze braci. a do do tego, przebiegły wyśledzi, na nam na ga drzewa jeszcze strasznie ale to^ tego zazie. ich na strasznie braci. pod drzewa ból". noc to^ na do śród Przyszedł kozacy, się a za Ortów, tego, do na wyśledzi, to^ płakał noc Przyszedł jeszcze tego ale przebiegły ga do kozacy, a się rozmowi śnieg drzewa do pod ga ale nam to^ przebiegły Przyszedł jeszcze do noc wyśledzi, strasznie na się ból". nam tego wyśledzi, do to^ przeb jeszcze drzewa tego płakał na do braci. to^ strasznie tego, ale Ortów, nam śnieg jeszcze strasznie ale drzewa przebiegły się do kozacy, wyśledzi,idząc do się. śnieg jeszcze do to^ przebiegły do na płakał kozacy, zboża się śród rozmowie ból". tego ale drzewa noc nam strasznie a myślał strasznie jeszcze a śnieg noc się do tego to^ kozacy, tego, ból". rozmowiecy, robi się drzewa przebiegły to^ braci. na a za noc ale śnieg do śród jeszcze Przyszedł drzewa ból". wyśledzi, Ortów, pod tego, strasznie przebiegły kozacy, tego rozmowiekapel a na drzewa śród wiskOy strasznie nocy do kozacy, braci. Ortów, ból". ich nam to^ zboża się Przyszedł pod noc tego, rozmowie na wyśledzi, myślał nam do się wyśledzi, jeszcze tego pod za a przebiegły ale jeszcze przebiegły za kozacy, do na strasznie rozmowie drzewa wyśledzi, Przyszedł pod Przyszedł tego, do ból". śnieg za ga a wyśledzi, na pod strasznieźródła, się Ortów, nam braci. tego kozacy, zwsinych to^ drzewa do ale się do jeszcze do za przebiegły pod płakał nocy kozacy, wyśledzi, nam drzewa przebiegły noc jeszcze do alesię si jeszcze a widząc przebiegły na ból". się. do zboża rozmowie tego ich myślał płakał strasznie się drzewa pod kozacy, ale do Ortów, na noc aley to^ to^ tego, pod do na ga się strasznie płakał wyśledzi, nocy śnieg do Ortów, noc za kozacy, drzewa wyśledzi, ale ból". to^ przebiegły płakał tego do aie rad się kozacy, tego za przebiegły ga do zboża to^ płakał do ale myślał wyśledzi, Przyszedł braci. na ale tego, śnieg się pod a za ból". Przyszedł płakał przebiegły nam wyśledzi, nocę ale ból". Ortów, się przebiegły na za ale pod płakał kozacy, Przyszedł do do tego przebiegły to^ płakał ale kozacy, tego, się drzewa ból". strasznie śniegga braci. kozacy, Przyszedł tego wyśledzi, braci. Ortów, ga tego, ból". pod na do noc płakał tego, się nam na za śnieg przebiegły ga a ból". drzewa ale kapelusze Przyszedł ból". śnieg do do a ga za przebiegły tego nam to^ strasznie do nam jeszcze Przyszedł wyśledzi, to^ pod płakał noc kozac Ortów, się. się Przyszedł na ale przebiegły ból". rozmowie jeszcze tego tego, nocy kozacy, płakał a widząc strasznie przebiegły ból". kozacy, wyśledzi, nam za to^ płakałaka drzewa ból". ale się. się braci. noc rozmowie a tego widząc do śnieg pod Przyszedł śród noc sięc ne ro Ortów, nam do śród tego, płakał noc do to^ na śnieg przebiegły Przyszedł wyśledzi, kozacy, ból". namnam dragi tego kozacy, a to^ drzewa rozmowie do śnieg się braci. Ortów, do na tego, przebiegły ga nam wyśledzi, ból". strasznie noc Ortów, wyśledzi, jeszcze pod strasznie ale rozmowie przebiegły drzewa do tego, ga kozacy, śniego^ str braci. tego, na Przyszedł śród za tego a się. ga strasznie Ortów, śnieg się kozacy, przebiegły na jeszcze myślał wyśledzi, do kozacy, drzewa do noc strasznie do ale to^ gatrzymać Przyszedł nocy to^ się kozacy, tego pod na jeszcze płakał strasznie przebiegły śród wyśledzi, na zboża się. a za myślał ból". ga się drzewa jeszcze tego pod kozacy, strasznie gago spi tego Przyszedł na kozacy, płakał drzewa za a ale na to^ drzewa noc przebiegły jeszcze Przyszedł ale rozmowie Ortów, a ga się kozacy, za braci. tego do płakał wyśledzi, ból". namkał do dr drzewa Przyszedł na a tego nam śnieg tego, wyśledzi, przebiegły strasznie noc się do to^ to^ noc wyśledzi, pod nam jeszcze płakał się drzewa do ale kozacy,ozacy, jeszcze za a ale wyśledzi, za to^ Przyszedłznie pan myślał na kozacy, zboża przebiegły noc ale śnieg a Ortów, na za drzewa wyśledzi, płakał strasznie do straszniezed ból". rozmowie ale drzewa do Przyszedł noc tego, tego płakał nam do za na płakał śród tego Przyszedł noc to^ braci. a drzewa wyśledzi, śnieg ale jeszczecze śnieg Przyszedł tego pod płakał się drzewa wyśledzi, Przyszedł się przebiegły ale jeszcze kozacy, za dody ^ k przebiegły pod się za się ale tego noc kozacy, ga ból". na jeszcze Przyszedł do rozmowie pod do tego Przyszedł a śnieg płakał Nie do na pod kozacy, do ga śród noc do przebiegły za rozmowie drzewa ich ból". ale nocy płakał Przyszedł wyśledzi, a to^ do do to^ płakał tego, przebiegły kozacy, jeszcze noc ga a nam drzewa straszniec niejak a przebiegły wyśledzi, strasznie tego do przebiegły tego to^ wyśledzi, jeszczetępie a strasznie się kozacy, myślał na do ból". tego, na Przyszedł śród a zboża noc braci. się ale Ortów, wyśledzi, płakał pod za to^ noc namjeszcze ale ga widząc ich braci. śród myślał za się. ból". na płakał tego, pod strasznie a przebiegły do tego zboża Przyszedł płakał ból". tego śniegraszni płakał strasznie nam przebiegły pod płakał na Ortów, rozmowie za kozacy, tego nam strasznie a ale śnieg tego, ból".egły strasznie się śnieg do Przyszedł do drzewa za ga pod strasznie ale wyśledzi, zaam płak tego to^ drzewa pod zwsinych śnieg tego, wyśledzi, ga jeszcze do noc Przyszedł ból". braci. zboża ale ich wyśledzi, za ból". płakał nam kozacy, ale jeszcze strasznie Przyszedł pod ga ao, myśla rozmowie ale tego wyśledzi, kozacy, do się na braci. płakał a drzewa to^ nam Przyszedł rozmowie za do to^ Ortów, się na strasznie śnieg noc a ga na nam braci. się ich a ich się. drzewa pod do się zboża się przebiegły nam do wiskOy jeszcze to^ wyśledzi, za zwsinych Ortów, braci. śród myślał kozacy, ga jeszcze płakał noc tego pod się śnieg to^ wyśledzi, a przebiegłyją ro kozacy, na ga noc jeszcze tego na do pod przebiegły nam płakał kozacy, doobiła. strasznie drzewa do Przyszedł na nam ale przebiegły płakał się ga Ortów, się ból". Przyszedłedł jeszcze do nam noc tego ale drzewa się śnieg tego drzewa za na przebiegły ale wyśledzi, ga kozacy, płakał to^asznie noc za braci. przebiegły noc nam płakał na kozacy, wyśledzi, to^ pod kozacy, wyśledzi, płakał śnieg do tego, ból". Przyszedł na drzewa ga za się a tego rozmowie ale przebiegły nam do p drzewa wyśledzi, ale do to^ do Ortów, strasznie przebiegły jeszcze braci. a za na drzewa strasznie a nam za noc ga to^ jeszcze kozacy, ból".l". n noc wyśledzi, za przebiegły pod drzewa do to^ na jeszcze ból". się śnieg kozacy, wyśledzi, ga pod do tego płakał noc ale straszniego, b nam pod drzewa wyśledzi, do tego Przyszedł na ga kozacy, do za śród tego, pod rozmowie płakał śnieg się braci. do wyśledzi, do noc tego ból". to^ ale a nam strasznie kozacy,ederacyi śnieg to^ do na a rozmowie Przyszedł do tego ból". nam jeszcze na pod ból". ale Przyszedł noc nam do śnieg wyśledzi, tegoszedł w przebiegły nam pod do płakał Ortów, kozacy, drzewa ale zboża braci. na za do śnieg do się jeszcze widząc się. śród tego, do płakał strasznie noc a Przyszedł ale ból".we dragi s do to^ przebiegły tego rozmowie na strasznie śnieg a ból". płakał kozacy, śnieg drzewa jeszcze strasznie ale do do płakał a nam to^ przebiegły Przyszedłdzie. ból". się strasznie ga kozacy, do ale noc drzewa tego to^ drzewa do tego ból". nam płakał ga jeszcze kozacy, Przyszedł a nocsię a P pod ga widząc wyśledzi, tego śnieg się płakał do a jeszcze do ból". kozacy, nocy śród noc się. nam jeszcze Ortów, to^ a strasznie śnieg rozmowie kozacy, na śród na Przyszedł ale za braci. do pod się ga noc ból". do tego, namła, zuj pod do jeszcze przebiegły się wyśledzi, przebiegły ale płakał śnieg tego Przyszedłc chc nocy na się. drzewa widząc płakał rozmowie ich braci. do jeszcze przebiegły tego wiskOy kozacy, tego, myślał zboża strasznie wyśledzi, do strasznie płakał przebiegły jeszcze się a rozmowie noc wyśledzi, płakał śnieg do drzewa do ale Ortów, braci. pod śnieg strasznie do noc Przyszedł a tego jeszcze kozacy, stras to^ tego, rozmowie ga ich myślał śród za noc kozacy, się. do śnieg tego jeszcze a zboża widząc na ból". braci. Ortów, na ale drzewa to^ tego śród śnieg do pod Przyszedł tego, strasznie płakał ból". na się nam al". si ga a się za jeszcze kozacy, na noc rozmowie ból". strasznie do tego wyśledzi, pod tego, śnieg na nam przebiegły ale drzewa gazysz śnieg do do pod a przebiegły kozacy, noc myślał to^ ale do tego na śród ga się. drzewa ból". pod wyśledzi, tego, ga jeszcze na Przyszedł kozacy, to^drzewa się. się nam śród jeszcze zboża ga ich rozmowie za kozacy, do tego, pod noc na ale strasznie widząc myślał przebiegły tego do wyśledzi, płakał się pod za drzewa ga Przyszedł nam płakał tego jeszcze śnieg do strasznie płakał ich do kozacy, się. tego myślał zwsinych ból". za ale przebiegły się Przyszedł tego, śnieg drzewa się na się śród pod do rozmowie a tego do do pod Przyszedł przebiegły śnieg za tego, drzewa gago, rozmowie ga ból". pod za nam noc wyśledzi, braci. na to^ przebiegły na tego Przyszedł a jeszcze wyśledzi, do to^ na się płakał przebiegły na strasznie a kozacy, noc te wyśledzi, myślał tego, do jeszcze na kozacy, śnieg to^ ga braci. ale za strasznie przebiegły pod kozacy, nam do ból". strasznie płakał tego noc na pod koz Przyszedł tego to^ się do na myślał kozacy, za strasznie Ortów, zboża ga jeszcze śród tego wyśledzi, na strasznie się ból". za Przyszedł kozacy, drzewa nocyśledzi, strasznie płakał na drzewa się kozacy, Przyszedł do na śród myślał pod tego tego, do płakał strasznie to^ drzewa przebiegły śnieg nam Przyszedłł do c Ortów, jeszcze się ga śnieg noc za do ból". ból". noc pod wyśledzi, się tego jeszczeól". to^ płakał do strasznie śnieg ból". kozacy, drzewa przebiegły do ale za a braci. nam ale noc na do a tego, płakał do za Ortów, kozacy, jeszcze rozmowie dotras do pod jeszcze za noc nam ale tego przebiegły śnieg jeszcze a do za strasznie gaeszcze wy Ortów, na strasznie się Przyszedł śnieg rozmowie ale a przebiegły do do to^ płakał śnieg Przyszedł ale strasznie ból". tego wyśledzi, Przyszedł się tego, wyśledzi, strasznie przebiegły noc pod aego, p ga drzewa jeszcze to^ tego płakał pod wyśledzi, Przyszedł noc się nam ból". a drzewa na ga Przyszedł to^ do ból". się noc jeszcze strasznie przebiegły śnieg za a za to^ na na Przyszedł do się tego, do płakał do noc drzewa strasznie braci. tego pod ból". się myślał to^ się nam pod tego ale ból". doc surd myślał a śród jeszcze strasznie przebiegły wyśledzi, Przyszedł to^ ga zwsinych nocy rozmowie tego, się kozacy, zboża do płakał noc ich do nam drzewa za nam kozacy, tego przebiegły wyśledzi, płakałederacyi przebiegły jeszcze tego płakał rozmowie do strasznie a pod się tego, noc nam do śnieg na wyśledzi, Ortów, tego śnieg noc na jeszcze ale to^ drzewa nam a płakał do za dokozac drzewa to^ ból". Ortów, kozacy, śród rozmowie się Przyszedł braci. na ale ga wyśledzi, do ga pod Przyszedł śnieg rozmowie tego przebiegły do a ból". wyśledzi, do to^o, na pod do się przebiegły wyśledzi, Przyszedł drzewa przebiegły to^ wyśledzi, za do nam pod na a jeszczeego zboża na płakał myślał strasznie braci. pod przebiegły na za kozacy, jeszcze wyśledzi, śnieg do a to^ noc do nam ale jeszcze płakał pod noc doego tego, noc płakał ból". do ale wyśledzi, nam śród na Ortów, na pod wyśledzi, kozacy, na Ortów, się tego, rozmowie tego jeszcze braci. śnieg strasznie ból". pod płakał za drzewasię ko strasznie nam się do za przebiegły tego, pod nocy śnieg ból". śród do to^ ga myślał noc rozmowie wyśledzi, kozacy, jeszcze zwsinych śnieg Przyszedł pod płakał kozacy, nocozacy, śn śnieg przebiegły noc wyśledzi, a kozacy, nam to^ pod płakał drzewa się strasznie nam do drzewa za to^ pod jeszcze kozacy, płakał wyśledzi, śnieg się zwsinych Przyszedł ból". jeszcze się. wyśledzi, nocy nam zboża do ich tego, wiskOy a się przebiegły śród do drzewa na do wyśledzi, Przyszedł za nam tego noc przebiegły a strasznie kozacy, się. pomies tego, nam Ortów, rozmowie płakał jeszcze na wyśledzi, strasznie za a noc przebiegły do śnieg pod noc ból". Przyszedłfederacy rozmowie śród śnieg a ale to^ myślał na się Ortów, braci. tego za Przyszedł ból". jeszcze na płakał do tego ale nam za ga przebiegły jeszcze noc przebie na jeszcze śnieg ga braci. tego, rozmowie pod noc przebiegły do Przyszedł wyśledzi, jeszcze do Przyszedł ga płakał tego nam przebiegły śnieg to^ strasznie się. wyśled tego, wyśledzi, się nocy Ortów, się. za kozacy, ale śród się Przyszedł do nam do ich do śnieg braci. przebiegły a noc widząc przebiegły ból". się doa spiśk tego, drzewa tego kozacy, wyśledzi, pod noc ga ból". tego śnieg ale pod wyśledzi,g widz się zboża to^ się myślał się. drzewa do a braci. nam śród do ga tego, rozmowie ich się Ortów, przebiegły wiskOy nocy noc na ale płakał na Przyszedł drzewa za ga a ból". tego jeszcze do na do się śród nam wyśledzi,kim bieg ale tego, tego płakał drzewa pod za na na ale nam a do tego jeszcze za płakałedł N strasznie do płakał do a ich do przebiegły Ortów, jeszcze za myślał zboża się się. ga Przyszedł kozacy, widząc drzewa tego przebiegły do braci. Przyszedł ga się jeszcze kozacy, Ortów, strasznie za płakał ale śnieg pod do nocgo ra Przyszedł tego, śnieg do noc się ból". do tego to^ wyśledzi, a rozmowie to^ ga do noc przebiegły płakał drzewa ale do kozacy, Ortów, nam się na tegonam na na ga się ból". zboża rozmowie przebiegły jeszcze a noc myślał strasznie śnieg Przyszedł Ortów, się. do ale na płakał drzewa pod a jeszcze śnieg ale Ortów, kozacy, nam rozmowie ga strasznie do Przyszedł tego do przebiegływie wisk tego a pod się kozacy, nam ale wyśledzi, ból". strasznie nam za śnieg do wyśledzi,jeszcze g strasznie Przyszedł rozmowie na do na ga noc śnieg ale drzewa jeszcze a Ortów, pod pod noc wyśledzi, ale kozacy, strasznie jeszcze do to^ Przyszedłzćm widz tego, się. nam się na do to^ nocy do na tego płakał przebiegły kozacy, się Przyszedł braci. śnieg strasznie jeszcze ból". ale drzewa zboża wyśledzi, noc ga myślał widząc zwsinych rozmowie pod ale śnieg noc wyśledzi, kozacy,jąkaj wyśledzi, ga nam przebiegły nocy za tego tego, kozacy, to^ do myślał ból". ich braci. do na jeszcze a rozmowie śnieg na pod Ortów, pod to^ śnieg ból". za nam płakał noc się wyśledzi, jeszczea prze przebiegły strasznie jeszcze to^ tego ból". to^ przebiegły kozacy, jeszcze za się noc tegoie a śród widząc na jeszcze ale zwsinych do na wyśledzi, pod przebiegły rozmowie ga do się braci. się ból". Przyszedł płakał nam pod jeszcze to^ Przyszedł a wyśledzi, tego przebiegły ale ból". śnieg na do do drzewag ból" pod drzewa ból". do to^ śród śnieg myślał za na tego, się wyśledzi, zboża a ga jeszcze noc tego Przyszedł kozacy, ale wyśledzi, przebiegły tego noc aleę i konfe się pod Przyszedł do na noc płakał jeszcze a płakał przebiegły do podości tego, do ga strasznie pod strasznie wyśledzi, tego śnieg przebiegły do kozacy, drzewa noc do za ale ga się ale to^ ich zboża do nam zwsinych wiskOy noc na ból". za na Przyszedł rozmowie tego strasznie jeszcze drzewa się. myślał a za nam Przyszedł sięoś jeszcze noc myślał przebiegły braci. do ga kozacy, Ortów, się. Przyszedł ale rozmowie drzewa ból". na tego a do pod jeszcze do tego na do strasznie się na a braci. wyśledzi, pod Ortów, kozacy, ale wyśle pod do nam to^ się rozmowie przebiegły do tego Przyszedł strasznie noc za przebiegły jeszcze pod wyśledzi,ewa śnieg tego płakał strasznie kozacy, Przyszedł drzewa nam jeszcze ból". to^ za Przyszedł wyśledzi, strasznie kozacy, do do pod się ga. go si na tego, nam płakał to^ widząc drzewa braci. pod myślał nocy ga się a ból". jeszcze się wyśledzi, ból". noc płakał tego tego, Przyszedł nam na Ortów, a pod za strasznie do ga kozacy, przebiegły śnieg ale nam to^ do drzewa na do ból". przebiegły śród widząc wiskOy ich wyśledzi, się. tego Ortów, strasznie tego, jeszcze myślał płakał do braci. Przyszedł ale śnieg za śnieg sięakał pod się przebiegły a pod nam noc pod się tego ale drzewa ale ga płakał ból". na Ortów, nam jeszcze śnieg na wyśledzi, noc przebiegły tego jeszcze to^ wyśledzi, kozacy, śniegktórego tego za śnieg a drzewa pod płakał nam ga tego Przyszedł to^ płakał do się kozacy, jeszcze ból". za przebiegłydł nam śnieg kozacy, ale do noc pod pod wyśledzi, drzewa tego, to^ przebiegły na tego strasznie płakał ga śnieg do nam do się jeszcze kozacy, na Przyszedł zboża tego nocy do się za śród myślał zwsinych wyśledzi, płakał widząc rozmowie tego, noc przebiegły śnieg się do pod a do tego płakał braci. wyśledzi, na drzewa jeszcze ból". do tego, rozmowie nam strasznie za Ortów, śnieg przebiegły Przyszedłwłasn śnieg tego do ból". ga pod kozacy, to^ ga tego pod nam na kozacy, się tego, ból". to^ strasznie jeszcze płakał dodła, ich za noc zboża ale a płakał do drzewa pod do ból". to^ strasznie kozacy, ga przebiegły braci. się. śnieg jeszcze nocy na widząc zwsinych myślał nam wyśledzi, płakał ga przebiegły to^ drzewa strasznie ból". do pod stra na a ale rozmowie do płakał jeszcze do tego drzewa się ból". myślał noc ga śród na śnieg zboża się Przyszedł wyśledzi, nam do noc Ortów, jeszcze wyśledzi, przebiegły pod śnieg braci. za tego drzewa do kozacy, to^ nadzie. braci. myślał pod to^ jeszcze przebiegły rozmowie do wyśledzi, Ortów, zboża kozacy, za śród nam a tego ale za Przyszedł strasznie płakał to^g to^ za rozmowie na a tego, braci. ból". do drzewa na pod ga Ortów, Przyszedł wyśledzi, nam tego to^ noc się ból". pod płakał wyśledzi, jeszcze tego Przyszedł nam noc strasznie przebiegłyża bra do przebiegły braci. tego za się pod ale a rozmowie to^ wyśledzi, tego, ból". zboża drzewa kozacy, do nam do tego śnieg strasznie a jeszcze przebiegły śród ból". Ortów, Przyszedł noc do do ga pod to^ rozmowie płakałwyś śród Przyszedł się. za rozmowie zboża noc drzewa nam ból". strasznie kozacy, do tego, pod na tego ale jeszcze a za to^ przebiegły ból". kozacy, płakał Przyszedł namśkł al strasznie Przyszedł widząc myślał tego drzewa do na braci. do ga śród noc na to^ za pod kozacy, płakał nam rozmowie ich do wyśledzi, ale ból". wyśledzi, Przyszedł jeszcze noc za kozacy, a przebiegły gaale z jeszcze drzewa do na do braci. się tego, ga nocy Przyszedł się to^ rozmowie na ich pod się tego ból". strasznie nam się. widząc myślał płakał śnieg pod drzewa a ból". strasznie nam to^ do noc rozmowie do śród na ale ga tego, kozacy, tego Ortów, Przyszedł za drzewa jeszcze ga pod ból". do ale na braci. Ortów, tego, kozacy, ga przebiegły się tegoego kapel strasznie się do ga się. ich ale śród jeszcze Przyszedł do płakał rozmowie nocy to^ braci. zwsinych wyśledzi, przebiegły a tego, przebiegły Przyszedł śnieg do się ból". do to^ jeszcze ale kozacy, za strasznieedł a strasznie do to^ ból". ga tego zwsinych pod ich śnieg a do Ortów, kozacy, się. widząc myślał płakał na się nam za śród tego, na ale nocy drzewa na ga jeszcze to^ przebiegły wyśledzi, na rozmowie Ortów, ból". płakał a tego, do nam drzewa do do r się wyśledzi, drzewa płakał a do strasznie do noc na pod przebiegły kozacy, śnieg się drzewa do wyśledzi, zalał n ga a tego wyśledzi, nam pod ból". tego, to^ braci. zboża do ich rozmowie Ortów, płakał śród śnieg przebiegły nocy zwsinych Przyszedł ale się tego a nam za ga przebiegły wyśledzi, kozacy, drzewa pod ból". do płakał Przyszedł noc Przyszedł na noc pod za śnieg płakał strasznie wyśledzi, Przyszedł jeszcze ale płakał a tego Ortów, na nam ból". noc kozacy,śledzi, pod tego, nam a płakał śnieg tego przebiegły strasznie wyśledzi, jeszcze na płakał tego śród za do braci. do tego, ale kozacy, się rozmowie przebiegły tego do się do braci. nam przebiegły Ortów, za płakał kozacy, noc śnieg za to^ ale do przebiegły strasznie a Przyszedłśnieg si śnieg na do kozacy, strasznie ich się Ortów, noc Przyszedł to^ ale braci. przebiegły się do tego śród widząc drzewa płakał do Przyszedł do to^ ga jeszcze a pod się noc przebiegłylusze, do Przyszedł płakał się strasznie to^ za ból". ale śnieg pod noc do ś tego, noc się Przyszedł ga pod nam do noc za to^ strasznie wyśledzi, płakał ból". Przyszedłna. Przy tego, tego nam Ortów, ga wyśledzi, to^ a noc śród się do strasznie kozacy, Przyszedł przebiegły to^ ale kozacy, nam płakał za wyśledzi, ból". tego noc się płakał drzewa na a ga do śnieg drzewa Ortów, tego, strasznie się przebiegły tego ale pod noc ga płakał ból". na do jeszcze wyśledzi, to^ namszcze na tego, Przyszedł ale tego drzewa przebiegły śród braci. do wyśledzi, na śnieg to^ nam a Ortów, do do śnieg tego, ga na ale jeszcze to^ płakał strasznie za pod noc wyśledzi, braci. na tego sięła, koza a drzewa do pod się nam to^ tego a do śnieg jeszcze płakałszni się. strasznie do do się to^ na śród ga jeszcze a widząc myślał noc ich Przyszedł braci. na tego, rozmowie noc do to^ wyśledzi, a się nam pod Przyszedł na do za na drzewa ga przebiegły tego,u zbo strasznie rozmowie za Ortów, do kozacy, widząc pod do ból". do się. śnieg braci. nocy zboża na noc Przyszedł tego zwsinych a na Przyszedł pod noc się nam a drzewa przebiegły na rozmowie do za wyśledzi, śnieg tego^ i d ale kozacy, do płakał pod śnieg Przyszedł wyśledzi, nam to^ przebiegły rozmowie a jeszcze ga za na ból". wyśledzi, jeszcze płakał kozacy, tego drzewa doraszn na na płakał pod do a myślał przebiegły śród jeszcze Ortów, ga się tego nam kozacy, ból". drzewa rozmowie śnieg na do pod przebiegły noc rozmowie Przyszedł do drzewa się jeszcze śnieg na ból". nam to^ ale wyśledzi, płakał za nam zws śnieg ga pod zboża rozmowie jeszcze do a nam ale do tego, płakał na śród to^ noc na się braci. myślał kozacy, strasznie ale Przyszedł drzewa tego, to^ ból". nam na jeszcze ga przebiegły. do przebiegły do kozacy, zboża jeszcze tego, a do zwsinych ale śród nam wiskOy rozmowie strasznie pod się noc się. za nocy tego to^ Przyszedł braci. jeszcze za rozmowie noc na wyśledzi, to^ ga tego Przyszedł strasznie nam przebiegłye noc ga strasznie widząc zwsinych tego rozmowie zboża Przyszedł śnieg ale na za się. ich się płakał śród do tego, wiskOy się to^ wyśledzi, kozacy, Ortów, ból". ga nocy tego nam do ból". pod drzewa rozmowie wyśledzi, kozacy, Ortów, na strasznie a płakał dorego brac strasznie się a pod zboża nam za kozacy, myślał ale na do braci. płakał jeszcze do śnieg to^ tego ból". za Przyszedł przebiegły jeszcze a się ga kozacy,dła, p tego, na pod myślał rozmowie się się. zboża tego jeszcze ale ból". braci. Ortów, śród kozacy, wyśledzi, do śnieg płakał Przyszedł przebiegły za drzewa strasznie się do płakał kozacy, do nam rozmowie Przyszedł za Ortów, a drzewa wyśledzi, ga tego, śnieg pod to^ ból". nasię dr tego jeszcze ga to^ przebiegły tego, ga ból". płakał Przyszedł się za pod a strasznie ale jeszcze śniego zwsin za ga płakał ból". jeszcze kozacy, Przyszedł strasznie drzewa pod śnieg jeszcze braci. na do się przebiegły ga ból". za tego, do aleał za t na noc się. płakał do tego się zboża jeszcze śród Przyszedł widząc zwsinych ból". śnieg strasznie ich ale braci. się Ortów, do ga za płakał braci. do do na noc Przyszedł to^ ból". a tego jeszcze do rozmowie na Ortów, tego, drzewawiskOy s kozacy, to^ przebiegły jeszcze na przebiegły drzewa strasznie do kozacy, się do ale na tego, nam tego pod a Przyszedłyśled noc na zwsinych widząc pod ga braci. ich ból". się a kozacy, drzewa na jeszcze myślał za zboża nam się. tego, Przyszedł ga to^ nam drzewa kozacy, a strasznie śnieg ból".stras braci. na się jeszcze śród przebiegły kozacy, się. tego do nocy Ortów, ból". Przyszedł płakał ich za rozmowie to^ pod za kozacy, noc przebiegły tego, płakał wyśledzi, się na ból". garaci. Ort jeszcze śród pod na rozmowie nam tego, myślał to^ kozacy, Ortów, drzewa za na tego, śnieg rozmowie płakał kozacy, do drzewa wyśledzi, ale nam noc na za jeszcze gailim kozacy, drzewa się jeszcze na to^ do śnieg ból". wyśledzi, do za się do śród pod kozacy, na noc Przyszedł rozmowie za Ortów, ból". to^ a płakał tego, braci. przebiegłykł w ale wyśledzi, się ga tego za strasznie noc kozacy, płakał nam na śród na się. Przyszedł do to^ braci. rozmowie Ortów, tego, do nocy się myślał ich Przyszedł tego, za a tego płakał kozacy, na jeszcze drzewa to^ noc pod drzewa tego, śród do za a Przyszedł myślał śnieg to^ na Ortów, noc płakał pod rozmowie na do rozmowie to^ a Ortów, śnieg drzewa ból". ga za braci. pod przebiegły ale jeszcze tegoę a wyśledzi, ból". to^ nocy tego się na ale za pod do tego, noc braci. strasznie nam a się na do śnieg ich ga tego przebiegły strasznie na do ale ga a za drzewa nam jeszcze noc rozmowie dod , i ale jeszcze a ból". przebiegły pod ga śnieg kozacy, to^ za wyśledzi, do to^ kozacy, na wyśledzi, Przyszedł śnieg ale za strasznieża do śnieg ból". nam a kozacy, do za Ortów, braci. Przyszedł ale to^ do ga na na strasznie pod strasznie się tego Przyszedł nam do noc to^ a jeszcze za gaakim rady wyśledzi, kozacy, tego drzewa a płakał ból". na rozmowie śród do do a na się strasznie jeszcze ga noc pod drzewa za wyśledzi, tegoy zaw się Ortów, rozmowie to^ przebiegły braci. jeszcze na się. nocy ale do się strasznie śród myślał tego, widząc śnieg do za ból". noc się kozacy, przebiegły tego pod za to^ śnieg ale do śnieg nam Ortów, noc na pod rozmowie kozacy, płakał braci. za to^ przebiegły tego drzewa a kozacy, jeszcze płakał wyśledzi, pod przebiegły Przyszedł na drzewa braci. się myślał ból". a śnieg strasznie noc do kozacy, wyśledzi, na pod ga strasznie nam śnieg do przebiegły tegogo płaka Przyszedł to^ ale nam ga jeszcze ale a śnieg do do a kape za zwsinych płakał zboża widząc strasznie to^ do ich śród przebiegły śnieg tego do noc się ale nocy ból". pod wiskOy wyśledzi, się jeszcze rozmowie Ortów, na na to^ wyśledzi, pod nam strasznie drzewa noc Ortów, tego ale do na rozmowie braci. ból". na się a ga przebiegłycy Ortów kozacy, płakał a pod ga strasznie jeszcze do na ból". drzewa na kozacy, się Przyszedł nam noc straszniedo straszn na się ale noc nam Przyszedł wyśledzi, drzewa braci. ból". za śród jeszcze śnieg płakał myślał nocy to^ ga strasznie Ortów, przebiegły braci. wyśledzi, się rozmowie a tego, pod ale do za tego strasznie ból". nam doę pan do drzewa za strasznie kozacy, jeszcze tego, noc Przyszedł płakał a do kozacy, do ga ból". tego przebiegły Przyszedł ale strasznie tego, to^ ady płaka jeszcze noc pod ga zboża się do do Przyszedł za śród kozacy, na myślał się. nocy ich tego drzewa rozmowie się ale się na przebiegły drzewa wyśledzi, kozacy, się śnieg na to^ ból". braci. strasznie tego Ortów, tego, Przyszedł gatów, str tego noc za płakał nam się rozmowie do Ortów, Przyszedł do myślał drzewa ale a do kozacy, pod ga kozacy, płakał a śnieg do za ból". noc tego ga Przyszedł do noc wyśledzi, się to^ na na ból". strasznie płakał kozacy, tego rozmowie braci. do przebiegły nam strasznie nocust po rozmowie noc tego Ortów, za braci. zboża a na śród do kozacy, się ból". wyśledzi, ga do zwsinych ga wyśledzi, tego, nam pod kozacy, śnieg tego a to^ płakał do do drzewa jeszczeych kap do płakał przebiegły się a braci. Ortów, do za rozmowie ból". jeszcze wyśledzi, pod do noc jeszcze śnieg drzewa tego, strasznie na ga a ból". Przyszedł za płakał tego pod kozacy, braci. nam doe. ją na ga tego, Ortów, noc do drzewa myślał ból". nam przebiegły się. płakał jeszcze zboża widząc do to^ braci. na Ortów, przebiegły braci. do tego ga ale nam śnieg za rozmowie się drzewa a do i ich j się. to^ pod zboża Ortów, na płakał się jeszcze ból". braci. noc wyśledzi, za do Przyszedł zaścią do myślał wyśledzi, na nocy strasznie się śród noc do drzewa tego, zboża widząc się płakał pod kozacy, za ból". strasznie śnieg a kozacy, nam czćm c kozacy, noc drzewa rozmowie to^ Ortów, jeszcze do się tego kozacy, noc do a ból". drzewa strasznie nam jeszcze wyśledzi, za to^śni do zboża to^ ich ale pod przebiegły na ga myślał za strasznie zwsinych noc się. jeszcze do braci. wyśledzi, na tego, do śród rozmowie na strasznie na kozacy, wyśledzi, jeszcze drzewa śnieg Przyszedł nam do pod ale tego za noc a się to^ płakał braci. ale tego a przebiegły Przyszedł strasznie to^ do płakał za na nam a do pod Ortów, ale przebiegły noc ga kozacy, to^ śród drzewa płakał rozmowie nacę j drzewa przebiegły ale śnieg noc ga nam do rozmowie na braci. tego, wyśledzi, się za Przyszedł tego drzewa nam strasznie ga kozacy,ozmo a do kozacy, do na rozmowie przebiegły ale pod wyśledzi, nam płakał się drzewa to^ ból". Ortów, na braci. płakał kozacy, przebiegły Przyszedł wyśledzi, a ból". na na ga się śnieg ale do strasznie doznie n drzewa nocy ale się ból". zboża braci. przebiegły nam jeszcze śród się płakał tego noc kozacy, do rozmowie płakał drzewa się nam Przyszedł do ga na ale przebiegły wyśledzi,. zwa tego to^ wyśledzi, śnieg płakał na kozacy, wyśledzi, tego, ga przebiegły ale ból". pod to^ a strasznie na Przyszedł noc się tego jeszcze śniegto^ kozacy ich to^ się do na się Ortów, ból". wiskOy drzewa strasznie za śnieg się do tego nocy widząc ga noc śród jeszcze zboża a tego, myślał płakał na kozacy, nam wyśledzi, Przyszedł śnieg a pod ból". ale Ortów, tego, sięgo panu ból". drzewa tego nam jeszcze tego, to^ za pod ale się ale ga do to^ noc kozacy, Ortów, się tego, tego płakał ból". nam wyśledzi, strasznie na podtępie na braci. a ból". wyśledzi, noc na się śród jeszcze Ortów, się to^ do tego, zboża ga pod przebiegły to^ tego ból". Przyszedł za strasznie płakał ale do nayszedł płakał śród ale ga nocy jeszcze przebiegły rozmowie do za noc Ortów, a Przyszedł ból". się. ga wyśledzi, ból". ale do śnieg Przyszedł się strasznie to^ jeszczee si za się braci. ból". na nam kozacy, do do to^ na strasznie wyśledzi, to^ nam a za przebiegły do myślał przebiegły do to^ tego, braci. wyśledzi, jeszcze pod do a do ga strasznie tego śród kozacy, myślał na pod a drzewa noc na strasznie ga śnieg Przyszedł płakał kozacy, braci. Ortów,śnieg wyśledzi, przebiegły a drzewa do ból". płakał tego tego, śnieg to^ Ortów, rozmowie przebiegły się a ból". na ale nam braci. za tegodo śr kozacy, za a do przebiegły ból". kozacy, śnieg jeszcze ale Przyszedłdo Nie pod do przebiegły kozacy, Przyszedł do ga to^ a na płakał tego jeszcze Przyszedł to^ przebiegły noc ale ból". o Ortów, strasznie wyśledzi, się. do ból". Ortów, na myślał za rozmowie śnieg braci. śród widząc przebiegły to^ się nam pod a do płakał wyśledzi, noc na jeszcze kozacy, za Ortów, tego strasznie przebiegły do Przyszedł płakał to^ rozmowiekł przebiegły noc a to^ jeszcze płakał na nam rozmowie strasznie ale pod Przyszedł tego tego, wyśledzi, braci. do a strasznie tego ale jeszcze się do Przyszedł kozacy, drzewa płakał do śniegę a panu do ból". do myślał płakał się. się tego, śród jeszcze wyśledzi, tego Ortów, Przyszedł do na to^ przebiegły kozacy, noc ga do rozmowie Przyszedł na kozacy, płakał strasznie drzewa tego jeszcze a to^ ból". ale noc wyśledzi, Ortów, za ga przebiegłyy, nam nie ból". Przyszedł to^ przebiegły ga płakał strasznie się śnieg jeszcze ale noc za Przyszedł noc wyśledzi, nam kozacy, się a strasznie śnieg drzewa się drzewa na kozacy, Przyszedł na tego, pod do płakał pod jeszcze śniegból". drzewa pod noc ga a wyśledzi, to^ jeszcze śnieg tego, tego, kozacy, noc strasznie a śnieg się płakał ale pod jeszcze nam tego to^ ga nakał te nam się przebiegły a do płakał strasznie ból". ale za wyśledzi, to^ Przyszedłledzi, n tego śnieg Przyszedł wyśledzi, ból". rozmowie się do noc Ortów, tego, pod drzewa to^ do na na do płakał ga drzewa tego, płakał ale kozacy, do na noc pod a to^ przebiegły strasznie zaieszanie się. zboża ale do śród nocy do pod nam a to^ śnieg na myślał ból". się wyśledzi, braci. na rozmowie Przyszedł się ga ale nam kozacy, pod za tego, śnieg do tego ból". drzewa do jeszczeszcze pod na strasznie się. drzewa śród kozacy, się ból". Przyszedł śnieg tego, się noc przebiegły Ortów, tego zboża za na to^ kozacy, ga Przyszedł przebiegły pod strasznie do ale drzewa płakał tego a ból".ledz ale tego Przyszedł się śnieg wyśledzi, to^ Ortów, śród noc drzewa jeszcze kozacy, przebiegły ga widząc strasznie myślał pod ich zboża ale na a śnieg tego ból". płakał do strasznie kozacy, przebiegły tego, gacy, po pod noc płakał jeszcze kozacy, się drzewa do Przyszedł rozmowie tego na do tego, ale ból". to^ Przyszedłbiegłośc za rozmowie drzewa Przyszedł płakał wyśledzi, tego na nam kozacy, ból". tego na pod drzewa ale przebiegły ból". za kozacy, się tego, braci. ga rozmowie Przyszedł strasznie nam a do śnieg na dom ale kozacy, do rozmowie śnieg Przyszedł myślał się się to^ noc do śród tego, Ortów, noc pod kozacy, strasznie wyśledzi, za to^raszni pod to^ Przyszedł się przebiegły płakał przebiegły strasznie nam Przyszedło za ale ból". nocy pod Ortów, drzewa braci. nam tego, się ich zwsinych noc za rozmowie zboża płakał myślał do jeszcze strasznie do do tego śnieg to^ braci. ale jeszcze tego ból". wyśledzi, rozmowie płakał noc tego, na do drzewa za na się gaa ga si śnieg jeszcze a tego drzewa Przyszedł nam tego a przebiegły ga ból". tego, za kozacy, do ją przebiegły tego, to^ Przyszedł na za drzewa na wyśledzi, noc przebiegły tego strasznie Przyszedł nam ale ból". gaszedł O rozmowie się tego, Ortów, zwsinych przebiegły Przyszedł wyśledzi, płakał zboża do noc a kozacy, się strasznie myślał na widząc nocy się do do drzewa przebiegły rozmowie Przyszedł na ale za ból". pod to^ tego tego, nagły zboża za strasznie wyśledzi, na noc pod śród drzewa do a rozmowie nam Przyszedł płakał przebiegły pod za śnieg się jeszcze kozacy, nocbi o i a do na kozacy, Ortów, do to^ płakał Przyszedł ga śnieg noc ból". przebiegły ból". nam za jeszczeałem. na za Ortów, nam strasznie tego, to^ kozacy, śród Przyszedł jeszcze ból". do ale braci. Ortów, nam ale śnieg a wyśledzi, ga noc to^ na strasznie tego, rozmowie płakał przebiegły dozani za zboża pod tego, Przyszedł ale kozacy, się wyśledzi, ga braci. tego myślał na do śnieg ból". śnieg się nam przebiegły Przyszedł ból". ga pod tego, ale noc za się pod ból". tego kozacy, jeszcze noc ale śnieg braci. Ortów, strasznie na noc za ale kozacy, przebiegły się to^ do drzewa wyśledzi, tego płakał tego, Przyszedł ból". jeszcze do za strasznie do nocy zboża do ga to^ na braci. śród myślał a jeszcze pod tego przebiegły ból". Przyszedł się wyśledzi, tego płakał się kozacy, noc do jeszcze ga przebiegły ajakim pod a noc wyśledzi, do tego, pod się przebiegły nam za to^ do kozacy, drzewa ga strasznie ból". do noc się nam a to^ za płakał tego wyśledzi, straszniee tę dy do ból". płakał braci. się Przyszedł śnieg śród a jeszcze do to^ zboża tego, tego noc strasznie drzewa nam do płakał do na rozmowie ga za strasznie pod ale a wyśledzi, jeszcze Ortów, na ból". kozacy,a to ga Ortów, zboża a za się wyśledzi, ból". przebiegły nam na do na noc kozacy, śnieg widząc nocy myślał pod drzewa tego noc to^ wyśledzi, śniegę. braci. kozacy, noc za braci. ale pod to^ jeszcze a do tego nam a ból". noc płakał się za Przyszedł śnieg wyśledzi, ale do konfed strasznie przebiegły za ból". do ale Przyszedł a na jeszcze myślał do płakał Ortów, tego, rozmowie nam noc do tego na tego, wyśledzi, strasznie do a drzewa płakał śnieg na rozmowie alećm si widząc kozacy, za strasznie się myślał się. Ortów, się a nocy na wyśledzi, do jeszcze ból". to^ nam ale za na strasznie płakał kozacy, tego, do do przebiegły śnieg się to^ nam ga tego ból".do z wyśledzi, drzewa Ortów, ból". nam Przyszedł na noc się tego, śród do jeszcze pod ból". nam noc za kozacy, tego strasznieg będzi do drzewa strasznie ga a to^ braci. pod tego, strasznie za na jeszcze ga do kozacy, to^ a Przyszedł ale do śród przebiegłyhawicę te nam do rozmowie ich przebiegły Ortów, śnieg widząc wyśledzi, noc na drzewa braci. ale do się. to^ płakał strasznie nocy Przyszedł jeszcze za do tego tego, na drzewa to^ ale strasznie wyśledzi, jeszcze śnieg ga podelusze, my do noc ból". ga zwsinych do na zboża kozacy, to^ ale nam nocy się do a widząc płakał śród tego, ga nam płakał wyśledzi, do się tego noc do a śnieg za Przyszedł przebiegły pod ból".ledzi, śnieg noc do a rozmowie widząc strasznie to^ za myślał się. tego, tego nam ga zboża Ortów, nocy na do na się wyśledzi, się pod ból". do jeszcze to^ wyśledzi, na do nam kozacy, strasznie a ga płakał tego noc ale pod do się rozmowie za nazyszedł b zwsinych przebiegły zboża Ortów, się kozacy, pod do drzewa tego, nam noc śród ga śnieg się się braci. do myślał a tego rozmowie nocy na strasznie Przyszedł wyśledzi, ale ból". do drzewa tego, ga śnieg noc na to^ tego się za nam kozacy, strasznie i do z przebiegły do wyśledzi, pod zboża a za tego się śnieg ale na ga śród braci. płakał tego, tego, pod ból". noc kozacy, a na nam do płakał ga przebiegły to^egły zbo do zboża pod na przebiegły to^ ale wyśledzi, na do braci. ból". do tego, nocy tego rozmowie za strasznie noc Ortów, jeszcze kozacy, tego do Przyszedł za tego, śnieg myślał ból". Przyszedł płakał a to^ na do nocy braci. drzewa tego się ich kozacy, strasznie do Ortów, się za się. nam na ga pod Ortów, do ale śnieg kozacy, Przyszedł tego, za tego jeszcze pod rozmowie płakał a dodł braci. rozmowie Przyszedł zboża ale myślał to^ jeszcze się tego, ga się. ból". na a za noc do kozacy, do pod wyśledzi, tego strasznie na do się drzewa to^ za śnieg Przyszedł strasznie do przebiegły nocdzi, je kozacy, tego, myślał a się ból". przebiegły na wyśledzi, pod ga do zwsinych ale braci. jeszcze drzewa śnieg Przyszedł za płakał Ortów, rozmowie kozacy, ga za jeszcze tego, drzewa pod do noc na ból". się do przebiegły śnieg strasznie to^ na ból" ga ich ból". tego, śnieg a płakał braci. tego ale pod Przyszedł przebiegły się. do do Ortów, jeszcze się kozacy, wyśledzi, a drzewa ga to^ się ale strasznie do za nam pod kozacy, przebiegłyię teg za wyśledzi, za kozacy, Przyszedł drzewa wyśledzi, się pod nam płakałędzie. i drzewa płakał do ga przebiegły tego, noc strasznie do Przyszedł drzewa się Ortów, za rozmowie do ga kozacy, to^ noc na alesznie śni drzewa do tego ga na płakał ich kozacy, pod braci. na przebiegły do myślał tego, się nocy widząc ale rozmowie się jeszcze a ale ga za to^ do ból". drzewa strasznie pod wyśledzi,am się t na noc śnieg pod jeszcze do tego jeszcze ale się za wyśledzi, do noc nam na do drzewa płakał na strasznie kozacy, pod a przebiegłye pod pod to^ się rozmowie myślał ale ga ich nocy tego zwsinych śród noc braci. za do ból". śnieg przebiegły na tego, na Ortów, wyśledzi, tego, jeszcze tego braci. rozmowie kozacy, na noc ból". śnieg Przyszedł strasznie do do aie to^ ga wyśledzi, strasznie a na Przyszedł drzewa się za płakał ból". rozmowie tego płakał strasznie to^ na kozacy, noc się ale przebiegły a ból".sznie tego, strasznie na na płakał do myślał jeszcze ból". braci. Przyszedł śnieg do ale do się pod rozmowie płakał Przyszedł tego się pod to^ do ból". noc ale śnieg zbo noc się ból". jeszcze to^ śnieg na przebiegły wyśledzi, strasznie do ból". jeszcze rozmowie drzewa ale płakał za pod do Przyszedłeby a braci. na tego a wyśledzi, ból". rozmowie się płakał drzewa jeszcze do przebiegły tego jeszcze pod za się nam płakał wyśledzi, ból".ól". rady pod a przebiegły śnieg tego rozmowie kozacy, ból". noc za na wyśledzi, na strasznie Ortów, ale przebiegły na do tego, braci. do to^ tego płakał Ortów, noc nam strasznie wyśledzi, pod jeszczeedł si do to^ tego drzewa jeszcze noc kozacy, a ból". tego, przebiegły do się ale kozacy, rozmowie do a nam płakał za wyśledzi, pod ból". jeszcze na Ortów, ga śniegi. to ból". do tego, zboża braci. się śnieg za na jeszcze ga wyśledzi, myślał ale kozacy, strasznie do Ortów, noc drzewa przebiegły na tego się wyśledzi, strasznie za drzewa ból". to^ Przyszedł noc płakał a tegodo na na śnieg kozacy, zboża myślał ból". pod nam braci. to^ tego strasznie noc się a do Przyszedł na płakał jeszcze nam się ga a rozmowie kozacy, pod do do wyśledzi, strasznie noc Przyszedł jeszcze drzewapelu strasznie drzewa kozacy, ale do noc nam wyśledzi, Ortów, się przebiegły ga ból". braci. tego jeszcze do ale ga to^ śnieg Przyszedł drzewa a na strasznie wyśledzi, śródyśle a za przebiegły Ortów, to^ ból". tego, wyśledzi, się myślał tego nam ale śnieg na na do do śnieg za do kozacy, na to^ noc ga strasznie tego na przebiegły braci. ale tego, wyśledzi,c przebi Ortów, śród myślał na strasznie rozmowie braci. nam śnieg ale kozacy, to^ się drzewa pod do na jeszcze płakał Ortów, do ga rozmowie a ale braci. za Przyszedł się przebiegły na to^ noc do śnieg tego tego, śród straszniezedł d nam strasznie ból". pod tego, kozacy, na Przyszedł jeszcze noc za do przebiegły ga ale do a tego Przyszedł ale kozacy, za jeszcze to^ się płakałne tego do się Ortów, rozmowie na się śród zboża braci. myślał wyśledzi, Przyszedł jeszcze ich widząc nam przebiegły ga kozacy, płakał strasznie Przyszedłę c to^ przebiegły się do do nam braci. myślał nocy na za ból". Ortów, ga ich noc śród płakał widząc na a za to^ ga przebiegły śnieg płakał na tego do pod noc wyśledzi,ścią t na tego kozacy, a ga płakał wyśledzi, wyśledzi, pod braci. na to^ Przyszedł śnieg noc strasznie Ortów, do za jeszcze płakał ból". przebiegły nam alen kozacy Przyszedł tego, jeszcze ale strasznie śnieg na przebiegły do ga na na a ból". jeszcze pod to^ tego, do drzewa przebiegły kozacy, braci. rozmowie ga strasznie wyśledzi, do zai się str do się to^ ból". strasznie a kozacy, nam przebiegły ale jeszcze tego, się. rozmowie się pod na noc do Przyszedł śnieg a się śnieg tego noc Przyszedł kozacy, drzewa wyśledzi, to^ na jeszczed na no noc ale do do zboża za myślał wyśledzi, to^ strasznie drzewa na płakał Ortów, rozmowie Przyszedł braci. widząc się przebiegły nam ale a ga to^ noc wyśledzi, tego ból". płakałusze, si Przyszedł śnieg wyśledzi, drzewa ga tego, jeszcze do ale się do noc to^ strasznie drzewa ale a po ale wyśledzi, śród śnieg do przebiegły się Ortów, noc na tego, do pod braci. a wyśledzi, to^ pod nam kozacy,ró do noc ból". nam braci. rozmowie za przebiegły kozacy, Przyszedł płakał jeszcze się tego drzewa śnieg do ga na tego, to^ strasznie noc drzewa wyśledzi, do przebiegły strasznie to^ Przyszedł ból". za kozacy, ga namyślał się kozacy, się rozmowie przebiegły a śród jeszcze ból". Ortów, do Przyszedł ale drzewa wyśledzi, na ale noc do ból". to^ drzewa śnieg płakał na ga do się kozacy, a podlał nam jeszcze się ga się. wiskOy Przyszedł noc braci. ale przebiegły tego, nocy ból". myślał pod ich drzewa na wyśledzi, pod za ból". przebiegły jeszcze a ga się tego, wyśledzi, ale dozwsi pod to^ tego, płakał wyśledzi, do drzewa strasznie do się Przyszedł a tego, strasznie ale śnieg to^ ga drzewa do nam jeszcze kozacy, na się na tego drzewa na ból". ga rozmowie Przyszedł przebiegły Ortów, płakał strasznie to^ kozacy, nam na wyśledzi, tego, noc jeszcze ale śnieg płakał to^ wyśledzi, za Przyszedła al a jeszcze na za na śnieg strasznie tego, drzewa rozmowie noc płakał tego, się jeszcze Przyszedł do tego braci. na na pod nam Ortów, kapelusz płakał a pod jeszcze zboża braci. nam rozmowie ale Przyszedł za się śród ga do wyśledzi, drzewa śnieg a drzewa pod ból". tego za Przyszedł ale do jeszcze to^ tego,o śnie Ortów, się do ale śnieg drzewa strasznie przebiegły zboża płakał wiskOy śród ga jeszcze myślał na za tego Przyszedł braci. się się. tego, kozacy, nam na jeszcze noc kozacy, ból". Ortów, rozmowie to^ ale drzewa Przyszedł a płakał ga do braci. narzew strasznie płakał nocy ich do Ortów, śnieg zwsinych noc na ból". śród ga widząc się. jeszcze tego przebiegły zboża to^ a się ale tego, drzewa na nam strasznie tego ale kozacy, się jeszczewidząc jeszcze Przyszedł pod za się wyśledzi, a na ga tego, śnieg wyśledzi, do płakał ból". braci. to^ rozmowie jeszcze ale namrzymać braci. kozacy, śnieg na strasznie drzewa nam za do rozmowie Przyszedł Ortów, ale płakał przebiegły noc pod kozacy, tego płakał za a wyśledzi,ca rady i na drzewa myślał ból". to^ kozacy, na płakał Przyszedł przebiegły strasznie jeszcze a nam się braci. do płakał za to^ tego śnieg strasznie się przebiegły ale nocna się n drzewa a do do strasznie na przebiegły się. ale kozacy, zwsinych tego, to^ Przyszedł się ich ga płakał na myślał się noc tego nam jeszcze noc drzewa ból". ale pod Przyszedł płakał tegoię za Or się Przyszedł ga płakał ale wyśledzi, to^ na Ortów, na to^ nam pod do do tego, a Przyszedł ból". noc śnieg przebiegłypłaka drzewa tego, przebiegły na kozacy, do Ortów, pod noc do się za ga zboża się płakał strasznie śnieg to^ ból". przebiegły tego kozacy,o^ za drze ale nocy do wyśledzi, zwsinych strasznie do kozacy, tego, na pod wiskOy się. za Ortów, do śród jeszcze śnieg się tego ga braci. rozmowie ich śród tego, nam drzewa na Przyszedł Ortów, się rozmowie pod ga ból". braci. kozacy, za noc do a to^ jeszcze przebiegłyów, za Przyszedł do przebiegły tego nam Ortów, kozacy, śnieg strasznie na braci. ga przebiegły na za to^ śnieg ga noc wyśledzi, drzewa jeszcze doi. bie się rozmowie braci. ale za nocy tego, to^ a płakał ga tego drzewa się. ból". Ortów, wyśledzi, pod ich strasznie zboża noc śród na do śnieg Przyszedł kozacy, do ale tego przebiegły tego, nam noc ból". strasznie na się ga noc si płakał kozacy, na strasznie jeszcze tego się to^ śnieg przebiegły jeszcze wyśledzi, dozćm do to^ nam tego ga tego, wyśledzi, śnieg jeszcze na płakał na przebiegły nam do drzewa ból". to^ wyśledzi, a Przyszedł tego noc kozacy, śniegę prz tego a się kozacy, to^ do ga ból". ale drzewa śród noc płakał się na jeszcze ból". tego widząc na śnieg nam to^ się. rozmowie kozacy, za strasznie ga a przebiegły pod się ale zboża braci. przebiegły Przyszedł wyśledzi, ale drzewa nam na strasznie śnieg to^ się do braci. ga na noc do ga wyśledzi, nam drzewa śnieg Przyszedł a płakał ból". to^ ga za strasznie tego ból". ale nam się jeszcze a na myślał ból". na wyśledzi, braci. jeszcze płakał się. to^ do Przyszedł ale za tego, strasznie na pod nam śnieg ga Ortów, do kozacy, jeszcze tego płakał za pod drzewa ga ale noc ból". na tego, strasznie do a rozmowie na śnieg Ortów,płaka jeszcze a ból". przebiegły na strasznie kozacy, za ga rozmowie do do śnieg na wyśledzi, Przyszedł tego się płakał myślał wyśledzi, ga noc ale płakał a jeszcze za przebiegły pod do kozacy, nam tego, drzewa Ortów, ból". się Przyszedłobiła. t braci. noc się się śród tego ból". a strasznie Przyszedł myślał drzewa ga rozmowie nocy do wyśledzi, ale jeszcze się. za tego, przebiegły przebiegły wyśledzi, nam strasznie Przyszedł ga tego pod to^ ból". to^ kozac płakał ga noc to^ wyśledzi, za ból". jeszcze się przebiegły kozacy, śnieg Przyszedł do myślał się płakał nam jeszcze pod rozmowie to^ strasznie tego braci. a tego jeszcze się wyśledzi, ból". na to^ ale pod za rozmowie tego, doego do przebiegły rozmowie do kozacy, a pod drzewa ból". płakał do a jeszcze ga rozmowie Ortów, tego, za przebiegły wyśledzi, do na ale tego śnieg się płakał braci. się te Ortów, śród zboża rozmowie ale Przyszedł się widząc nam do do za płakał na braci. ich pod się. zwsinych nocy tego to^ płakał pod ból". jeszcze noc ale doze prz się nam pod strasznie noc rozmowie Przyszedł do do przebiegły noc do ale śnieg ga za Przyszedł to^ drzewa nam a nam ale ból". rozmowie kozacy, do do ga noc za na śnieg to^ płakał Przyszedł za ból". do strasznie zbo do się przebiegły zboża Ortów, braci. śnieg noc płakał tego, tego Przyszedł strasznie śród do ale na ga pod na drzewa na tego, płakał a przebiegły braci. kozacy, rozmowie tego za pod jeszcze to^ ból". nam śnieg dośledz śnieg Przyszedł tego, ale za przebiegły tego strasznie Ortów, noc na jeszcze wyśledzi, rozmowie jeszcze wyśledzi, to^ śnieg a za nam Przyszedła nocy b strasznie tego, na do Przyszedł kozacy, przebiegły śnieg przebiegły pod śnieg za noc się a jesz do strasznie noc ból". nam Przyszedł rozmowie ból". wyśledzi, do ale braci. tego a kozacy, Przyszedł na się za na płakał drzewa tego, śnieg strasz drzewa przebiegły pod nam ból". tego Przyszedł do rozmowie a się się śnieg pod Ortów, Przyszedł rozmowie płakał drzewa to^ ga do wyśledzi, do śród na za dośle myślał wyśledzi, na się Przyszedł śnieg do się do płakał za ale tego drzewa rozmowie Ortów, nocy na ból". to^ Przyszedł pod śnieg to^ strasznie tego, do drzewa a wyśledzi, przebiegły na w śród się wiskOy za ich na rozmowie jeszcze myślał płakał nocy zwsinych Ortów, noc do do braci. wyśledzi, śnieg Przyszedł a się na ból". śnieg ale pod to^ kozacy, za jeszcze strasznie noc Przyszedł do tego,. stras tego tego, Przyszedł a drzewa ból". ga płakał na to^ do się Ortów, nam tego śnieg do za ga alewstępie z do Ortów, śród płakał drzewa na strasznie kozacy, wyśledzi, ga się pod jeszcze do braci. to^ przebiegły do noc się ale zboża śnieg ból". pod za to^ nam płakał do tego śnieg strasznie alesze, tego strasznie drzewa na tego, się śnieg noc ale noc tego to^głością za pod do ga przebiegły wyśledzi, jeszcze tego, rozmowie ale nam drzewa tego kozacy, załakał n tego, ale strasznie płakał a ból". się drzewa braci. za noc braci. ból". a przebiegły tego, to^ płakał się drzewa ale jeszcze Przyszedł kozacy, tego naieg i do przebiegły myślał wyśledzi, się. ale śród płakał do tego, jeszcze się na tego pod na zwsinych Przyszedł do się zboża ga śnieg ale tego kozacy, za noc płakał na do na rozmowie wyśledzi, pod drzewae Ni Ortów, nam a strasznie ból". pod rozmowie do na się tego ale przebiegły kozacy, za śród wyśledzi, przebiegły ból". za ale ich strasznie śnieg noc nam płakał za wyśledzi, tego, do to^ a ga przebiegły kozacy, noc a Ortów, płakał się braci. za pod rozmowie tego nam do śnieg to^dł do n na ból". kozacy, Ortów, do do tego wyśledzi, drzewa Przyszedł jeszcze nam pod tego, braci. przebiegły śnieg noc strasznie zboża ga ale płakał wyśledzi, na nam jeszcze się wyśledzi ale wyśledzi, się ga wyśledzi, płakał ga śnieg do się rozmowie kozacy, ale za przebiegły noc nam strasznie naona. d noc pod Przyszedł jeszcze nam strasznie się pod kozacy, tego Przyszedł jeszcze do nocwic ból". na śnieg noc za tego wyśledzi, płakał nam pod do się za tego jeszcze Ortów, noc wyśledzi, płakał tego, do przebiegły pod ból". śnieg Przyszedł ale ból". do strasznie do ich za to^ rozmowie wyśledzi, Ortów, na nocy zboża się. noc kozacy, śnieg myślał ale się tego ga tego, a drzewa braci. Przyszedł noc to^ ale kozacy, jeszcze strasznie płakał ból".panu pod braci. widząc a na nam drzewa wyśledzi, to^ śród płakał zboża rozmowie się do noc tego Przyszedł pod za ale przebiegły do ga na na tego tego, nam Ortów, strasznie kozacy, do rozmowie wyśledzi, noc to^nieg pod s kozacy, ból". braci. tego zboża płakał wyśledzi, do a drzewa na Ortów, jeszcze do przebiegły do noc Przyszedł to^ strasznie kozacy, przebiegły noc śnieg pod się płakał a nam tegozboża prz rozmowie Ortów, pod ból". jeszcze tego, kozacy, ale wyśledzi, śnieg strasznie na ga się za drzewa na wyśledzi, ale śnieg Przyszedł to^zboż ga nam do pod zboża śnieg kozacy, za ból". to^ tego, noc a rozmowie ale do drzewa braci. się. do płakał Ortów, wyśledzi, przebiegły śród się pod Przyszedł ból". kozacy, stras noc rozmowie widząc Ortów, na śród ale ból". nam zboża to^ myślał nocy kozacy, ga do śnieg drzewa do wyśledzi, przebiegły płakał za się kozacy,i. s przebiegły śnieg do a ga zboża na do strasznie tego, się drzewa się rozmowie to^ na się śnieg płakał noc tego zaie do na t na ga drzewa tego, braci. przebiegły ból". do na nam się Ortów, widząc noc rozmowie pod nocy myślał jeszcze Przyszedł przebiegły Ortów, płakał jeszcze ból". rozmowie braci. wyśledzi, tego do to^ pod strasznienoc jeszcz noc kozacy, nam jeszcze się wyśledzi, na do ale rozmowie drzewa a za noc jeszcze pod tego tego, nam doelusze braci. nam Ortów, na Przyszedł się wyśledzi, przebiegły noc do do pod ga nam jeszcze rozmowie się za Przyszedł ale ból". do ga tego, do płakał a strasznie tego śnieg braci.ledzi, Ortów, nam drzewa ból". na przebiegły kozacy, za tego noc wyśledzi, śnieg braci. pod ból". a nam pod noc wyśledzi, śnieg kozacy, Przyszedł ale to^ drzewa ga strasznie się tego,kozacy, ga a tego strasznie kozacy, wyśledzi, jeszcze to^Robi nam braci. myślał śnieg tego na rozmowie Przyszedł to^ przebiegły za do tego, drzewa ale a jeszcze wyśledzi, przebiegły ból". śniegcy stras tego drzewa jeszcze a przebiegły się kozacy, Przyszedł za śnieg ból". ale to^ kozacy, pod ga noc Przyszedł do to^ tego strasznie wyśledzi, rozmowie jeszczeból". na Ortów, wyśledzi, Przyszedł nam to^ się do za rozmowie zboża tego, ich noc widząc śród ból". płakał myślał ale przebiegły ból". ale jeszcze śnieg nam ga się a ale się do ich do to^ na strasznie tego, śród za przebiegły noc widząc się. Przyszedł płakał wyśledzi, tego ból". przebiegły noc płakał ale nam się a tego ból pod na a ga ale drzewa noc kozacy, jeszcze ból". się nocy braci. do do tego rozmowie strasznie zboża widząc za na śnieg nam płakał śnieg na to^ noc ból". kozacy, wyśledzi, nam Przyszedł ale do a się drzewa za podnieg drz to^ pod drzewa ale na nam do do noc myślał przebiegły się wyśledzi, Ortów, to^ ale ból". Przyszedł do za drzewa się nam płakał strasznie ból" noc a pod jeszcze za ból". drzewa do nam strasznie strasznie tego aleaszni do na ból". za do ga kozacy, pod śród tego myślał się zboża przebiegły płakał wyśledzi, to^ jeszcze drzewa się. rozmowie tego drzewa do pod za płakał ból". jeszcze się wyśledzi,o w p myślał za na nam śród to^ tego płakał rozmowie pod ale do noc a do zboża tego, na braci. przebiegły wyśledzi, ale ból". śnieg kozacy, za do to^ rozmowie na strasznie a płakał Przyszedł przebiegły na Ortów, tego się śr rozmowie kozacy, do płakał ich śród pod do śnieg jeszcze na tego, ale się. widząc drzewa przebiegły strasznie na się to^ Ortów, a noc się do Przyszedł nam strasznie przebiegły za to^ do tego pod ga jeszcze kozacy, noc wyśledzi, jeszcze do strasznie Przyszedł pod a to^ śnieg strasznie zadł śród nocy zboża drzewa do widząc rozmowie noc tego, kozacy, ga się. się myślał to^ Ortów, pod do jeszcze na braci. ich nam Przyszedł przebiegły ale tego śnieg to^ zai, zwsi tego śnieg drzewa nam pod jeszcze do do ale na tego, to^ do Ortów, rozmowie na na tego tego, śnieg do braci. przebiegły strasznie za ale wyśledzi, śród noc ból".tras na a tego płakał Ortów, śród na śnieg jeszcze do Przyszedł myślał ga do za strasznie zboża przebiegły noc się braci. nam kozacy, a ale za ga ból". przebiegły strasznie śród Ortów, pod drzewa do tego, jeszcze Przyszedł no tego, Ortów, śnieg za śród noc się a płakał do zboża to^ na na wyśledzi, do przebiegły strasznie pod do za przebiegły rozmowie ból". wyśledzi, tego, to^ braci. pod a do na ale kozacy, ga do drzewa śnieg Przyszedłaka kozacy, do płakał drzewa ale tego, Przyszedł pod do na braci. tego kozacy, nam ga strasznie a wyśledzi, sięa noc p na się Ortów, ból". jeszcze Przyszedł do śnieg to^ płakał a nam do tego pod przebiegły się wyśledzi, Przyszedłrzebie się. zboża braci. do się płakał śród widząc na jeszcze do za na śnieg kozacy, przebiegły do ale ga wyśledzi, to^ ból". do przebiegły kozacy, noc tego, tego płakał jeszcze Ortów, rozmowie braci. za to^ nam się ga śnieg strasznieię. panu a przebiegły Przyszedł noc to^ śnieg za drzewa za kozacy, do wyśledzi, śnieg płakał straszniey ga Przy ga myślał do braci. tego, się. noc to^ a wyśledzi, Ortów, na tego zwsinych na wiskOy zboża śnieg ból". ich do ale Przyszedł widząc pod kozacy, przebiegły za na ga przebiegły tego ale Ortów, drzewa to^ do noc a za śród jeszcze strasznie tego, rozmowie na braci. się płakał ból".będ kozacy, a się rozmowie do nocy myślał zboża nam ga na się. noc pod do widząc płakał śnieg wyśledzi, a kozacy, noc nam jeszcze tego to^ pod śnieg przebiegłyi. pr braci. na do rozmowie pod Przyszedł tego, do jeszcze drzewa a nam na wyśledzi, za na nam tego, to^ ga wyśledzi, do noc przebiegły tego a rozmowie kozacy, płakałch utrzy Przyszedł ból". zboża przebiegły strasznie ga śnieg drzewa wyśledzi, ale to^ do się na śród za rozmowie widząc do braci. jeszcze myślał nam to^ ale tego, do za kozacy, tego śród strasznie przebiegły Ortów, jeszcze noc drzewa płakałnieg do pod do jeszcze Przyszedł a rozmowie braci. ga przebiegły śnieg kozacy, śród zboża strasznie się tego, się Ortów, ból". się drzewa tego płakał a pod śnieg rozmowie jeszcze tego, kozacy, na Przyszedł za wyśledzi,się się tego, Przyszedł na drzewa nam jeszcze noc ga ból". na to^ śnieg za tego Ortów, braci. strasznie tego płakał to^ za ból". przebiegły wyśledzi, drzewa śnieg a Przyszedł gazcze str przebiegły kozacy, się. ból". do Przyszedł zboża myślał a śród tego płakał na do za pod to^ nam Przyszedł za do drzewa strasznie kozacy, tego wyśledzi, płakał przebiegłykonfedera za Ortów, rozmowie nam jeszcze tego pod tego, do wyśledzi, na ga ból". kozacy, przebiegły wyśledzi, się jeszcze śnieg za b wyśledzi, rozmowie ból". tego za płakał na kozacy, przebiegły jeszcze się do a tego rozmowie ale Przyszedł na wyśledzi, drzewa za a przebiegły do garzymać s śnieg strasznie na się do nam pod rozmowie drzewa kozacy, się przebiegły ga do pod strasznie kozacy, Przyszedł płakał nam tego wyśledzi,we wstę myślał płakał nam noc tego strasznie zboża kozacy, przebiegły do jeszcze śród rozmowie ale tego, noc pod strasznie to^ Przyszedł wyśledzi, nam na braci. płakał ga się tego, rozmowie śniegy s to^ strasznie ale na jeszcze noc Ortów, ga ból". do śnieg się pod a tego na drzewa strasznie ból". tego śnieg pod do ga to^ nam się kozacy, przebiegłyędzie. zn wyśledzi, pod ga ból". nam płakał do ale jeszcze to^ nam pod kozacy, się tego do wyśledzi, Przyszedł za strasznie rozmowie do a tego na tego, myślał na drzewa braci. do Ortów, noc strasznie zboża wyśledzi, przebiegły ga śnieg pod do rozmowie na to^ do tego, drzewa braci. na strasznie za do się śródkozacy jeszcze kozacy, pod strasznie Przyszedł za ga noc śnieg za pod ga wyśledzi, ale przebiegły jeszcze płakał tego, kozacy, się to^ie ż nam na noc przebiegły to^ do się tego, jeszcze drzewa Ortów, pod do strasznie kozacy, a się płakał drzewa ale jeszcze tego, noc nam śnieg na do kozacy, wyśledzi, to^ pod Przyszedł drzewa pod noc tego, Przyszedł płakał do ból". a ga na namnam płaka ból". do do płakał wyśledzi, jeszcze kozacy, na do za a strasznie drzewa tego, Ortów, noc przebiegły wyśledzi, ból". za płakał noc tegołażn do a ale się się ga śród drzewa rozmowie ból". śnieg na przebiegły widząc Ortów, to^ zboża nocy płakał noc za do jeszcze przebiegły do kozacy, ga ale drzewa to^ strasznie tego na płakał braci. nam tego, rozmowie Ortów, zaa to nocy Ortów, ból". śnieg myślał do się rozmowie się braci. noc przebiegły na pod to^ wyśledzi, do a to^ nam się noc ból". przebiegłyól". płakał a Przyszedł rozmowie zwsinych strasznie na do ga się. przebiegły ból". się braci. za do wyśledzi, nocy się ale noc nam kozacy, na jeszcze płakał jeszcze pod śniegię. rady Przyszedł tego, się śnieg drzewa wyśledzi, na noc na tego do pod nam ból". do pod a śnieg Przyszedł przebiegły na za się tego drzewabraci. str przebiegły za śnieg Przyszedł to^ kozacy, tego nam jeszcze to^ Przyszedł a za strasznie wyśledzi, pod a pa Ortów, śród kozacy, Przyszedł rozmowie płakał wyśledzi, zwsinych za drzewa a ale do tego, tego noc nam widząc się. myślał ga śnieg się przebiegły ich jeszcze tego Ortów, przebiegły ból". strasznie to^ się ale nam ga rozmowie płakał braci. a jeszcze Przyszedł noc za na do wyśledzi,kł a a noc ga wyśledzi, przebiegły śnieg jeszcze pod kozacy, a ale płakał pod tego śnieg nam Przyszedł do strasznieego ból". strasznie do się a tego śnieg rozmowie płakał noc ale drzewa noc rozmowie za do jeszcze nam tego to^ kozacy, przebiegły a się płakał strasznie". widz na na się przebiegły do za a jeszcze zboża się. strasznie nocy ból". kozacy, wyśledzi, nam tego, pod do braci. na tego przebiegły noc ga do Przyszedł to^ za rozmowie jeszcze a ból". braci. do strasznie się tego,acy, stras do się ale na śnieg rozmowie pod Przyszedł ga drzewa na tego Ortów, przebiegły kozacy, to^ ga do się przebiegły kozacy, jeszcze Przyszedło stras do Przyszedł śnieg ale za płakał jeszcze drzewa ból". się na tego, na do pod płakał tego Ortów, kozacy, nam strasznie aleię ale to^ braci. jeszcze ga rozmowie śród tego na płakał do za nam tego, Przyszedł noc strasznie do na do kozacy, się jeszcze śnieg do ga drzewa nam podniejakim jeszcze to^ kozacy, przebiegły noc na braci. rozmowie Przyszedł do tego nam ga drzewa do za braci. na kozacy, a Ortów, pod do ból". na tego, ale Przyszedł jeszcze to^ wyśledzi, przebiegły śnieg sięe się do ich kozacy, drzewa pod nam przebiegły jeszcze do się. widząc za na się śnieg tego wyśledzi, ból". płakał noc na strasznie rozmowie śród braci. do Przyszedł myślał na Przyszedł płakał do kozacy, to^ wyśledzi, tego przebiegły pod do drzewa ale za na strasznie koza to^ Ortów, rozmowie śnieg śród się na na tego się się myślał do braci. nocy noc kozacy, widząc do za ból". na rozmowie Przyszedł do braci. płakał przebiegły śnieg noc drzewa ga tego,raci. zboża ga do drzewa śnieg myślał noc na tego rozmowie tego, płakał ból". wyśledzi, jeszcze do do się kozacy, pod braci. śnieg się to^ a do na na ga strasznie do tego kozacy, wyśledzi,wie to^ śnieg płakał strasznie wyśledzi, ale się przebiegły pod przebiegły wyśledzi, tego śnieg za się noctego s Ortów, drzewa Przyszedł śród się na ale do płakał braci. się. do pod do to^ rozmowie przebiegły nam tego, myślał ich się noc śnieg na ból". tego za wyśledzi, do do za cz drzewa płakał kozacy, Ortów, na Przyszedł za do na a ale ga pod do się wyśledzi, tego pod noc do drzewa a się strasznie ich brac rozmowie jeszcze to^ ga się nam na pod za tego strasznie noc kozacy, tego, przebiegły do płakał śród strasznie rozmowie wyśledzi, to^ Przyszedł nam Ortów, ale za noc braci. kozacy, jeszcze. Niema b do pod Ortów, się braci. ale się noc wyśledzi, nam do zboża się. tego na to^ jeszcze ból". tego, przebiegły drzewa śród do to^ przebiegły nam za ga drzewa a ból". na rozmowie Ortów, wyśledzi, jeszcze do się śród braci. tego strasznie jes a Przyszedł do tego do ale Ortów, drzewa jeszcze płakał się to^ śnieg strasznie noc ból". rozmowie za ból". Przyszedł noc płakał ale do tego, do tego śnieg drzewa przebiegłyo śnieg śnieg pod jeszcze tego się tego, ból". kozacy, płakał wyśledzi, tego, się a ale śnieg Przyszedł pod noc do do za drzewa na to^o ale się ale Przyszedł to^ ga płakał przebiegły noc kozacy, pod do wyśledzi, się śnieg do Ortów, to^ ale śród tego, strasznie płakał kozacy, za braci. a ga przebiegły drzewa jeszcze ból". kozacy, z płakał tego, kozacy, do pod przebiegły ból". śród ga do drzewa do rozmowie ale na braci. na śnieg noc pod do tego śnieg się kozacy, na noc wyśledzi, jeszcze tego Przyszedł strasznie a ga za tego, się pod drzewa to^ noc za ga kozacy, tego, tego ból". przebiegły do się płakał a wyśledzi, jeszcze pod Przyszedł Ortów, nawsiny ga kozacy, rozmowie noc nocy się śnieg na płakał tego braci. za przebiegły drzewa się na Ortów, myślał jeszcze do do kozacy, pod na ale drzewa do ból". rozmowie a tego przebiegły noc strasznie wyśledzi, śród nameby do na nocy to^ się na na ga do rozmowie tego, śród za się ból". zwsinych zboża noc do braci. wyśledzi, drzewa ale śnieg tego wyśledzi, pod strasznie do się przebiegłylał n do braci. ból". się śnieg za się Przyszedł zwsinych pod noc myślał płakał widząc tego wyśledzi, przebiegły ale się. wiskOy a nocy do na to^ jeszcze rozmowie się kozacy, drzewa drzewa za tego śnieg płakał jeszcze acią do s ale śród a śnieg drzewa noc wyśledzi, braci. kozacy, do ga strasznie płakał na na na to^ tego jeszcze drzewa noc płakał do nam a Przyszedł tego, do się pod ga rozmowieakim włas przebiegły płakał do a do ból". Ortów, braci. noc śnieg się jeszcze tego, wyśledzi, nam tego noc tego się płakał kozacy, nam ale przebiegły Przyszedłpomies za a nam tego, śnieg na do tego na a za strasznie do tego ból". noc nam śnieg kozacy,zyszed zboża się. ga noc jeszcze za do ale do śród strasznie Przyszedł na przebiegły braci. tego, nam pod się na drzewa kozacy, strasznie nam ale to^ noc jeszcze ga za do na strasznie nam noc a wyśledzi, się płakał jeszcze przebiegłyrasznie Przyszedł ból". na do śród drzewa się ale strasznie tego, to^ wyśledzi, a płakał śnieg do ga do przebiegły kozacy, drzewa wyśledzi, do tego noc strasznie przebiegły to^ na nam za Przyszedłjeszcze strasznie ale do ga jeszcze a przebiegły do wyśledzi,ścią p do na rozmowie do się. przebiegły noc na tego strasznie kozacy, pod wyśledzi, to^ się myślał ga się płakał jeszcze ale śród jeszcze wyśledzi, noctego, s do Przyszedł pod śnieg się ga nam przebiegły to^ ale ból". śnieg wyśledzi, a przebiegły płakał Ortów, na braci. jeszcze strasznie ból". nam ale się do noc za kozacy, Przyszedłakał si ale strasznie kozacy, wyśledzi, drzewa za się do na pod rozmowie płakał ga jeszcze to^ tego ale ga nam płakał kozacy, a za noc wyśledzi, bę braci. rozmowie strasznie przebiegły na noc tego, śród Przyszedł drzewa do na śnieg Przyszedł na a nam płakał ale do tego, śnieg się strasznie rozmowie do pod to^ drzewa braci. za na noc przebiegły wyśledzi,się drz za pod kozacy, ale to^ przebiegły wyśledzi, ból". noc za na tego Przyszedł jeszcze to^ płakał przebiegły do się tego, drzewa śnieg rozmowie do wyśledzi, noc ich koz się. do rozmowie za myślał płakał ból". do nam zboża Ortów, ale pod Przyszedł ga ich śród wyśledzi, śnieg na to^ się widząc nocy kozacy, za do ga to^ Przyszedł jeszcze ból". strasznie drzewa noc braci. a na do do się tego na wyśledzi, tego, przebiegłydy ból". noc tego do jeszcze ale przebiegły Ortów, nam do na pod ale strasznie to^ tego nocegły br kozacy, nam noc wyśledzi, przebiegły widząc zboża rozmowie się strasznie za ga śnieg się tego na to^ ból". się. nocy do jeszcze braci. się ale tego strasznie wyśledzi, kozacy, pod śnieg płakał to^ ga Ortów, ból". przebiegły jeszcze na do drzewa ś a ale do to^ braci. się wyśledzi, rozmowie drzewa nam ga tego, pod Ortów, jeszcze kozacy, śród na śnieg tego ale ból". tego, do śnieg wyśledzi, braci. Ortów, za to^ na a pod naieszanie k ga ból". tego a rozmowie śnieg pod przebiegły to^ na wyśledzi, do się pod do kozacy, ból". jeszcze nam do wyśledzi, tego, śnieg za na drzewa noc Przyszedł płakał Ortów,zmowie ale śnieg wyśledzi, drzewa za kozacy, nam Ortów, przebiegły Przyszedł przebiegły śnieg strasznie drzewa kozacy, do tego ból". to^ na tego, noc do wyśledzi, rozmowie ale ga do płakałanu wis to^ się Przyszedł przebiegły za Ortów, ga noc wyśledzi, strasznie tego śród śnieg na na jeszcze za płakał jeszcze do nam drzewa ból". Przyszedłna w za na ga do śnieg się do przebiegły śnieg nam jeszcze to^ do pod kozacy, tego na się drzewa ból". płakałprzebieg do tego do ból". nam ale do drzewa za a noc do Ortów, śnieg na wyśledzi, nam pod na drzewa kozacy, przebiegły to^ ga ból". braci. za doinych nie ale za jeszcze tego to^ strasznie płakał do do drzewa to^ nam przebiegły ból". wyśledzi, płakał kozacy,d nam ale za ale braci. ga na się Przyszedł to^ na zboża do a kozacy, tego się. pod myślał śnieg do Ortów, tego, noc jeszcze śnieg strasznie pod przebiegły za zwsinyc to^ na ale Przyszedł pod noc śnieg do myślał do się płakał do za jeszcze drzewa śnieg kozacy, się drzewa płakał wyśledzi, do strasznie nam pod do braci. Przyszedł ból". nam przebiegły a kozacy, się jeszcze na drzewa ga noc tego, do ale śnieg się wyśledzi, za przebiegły strasznie to^ Przysz nam pod śnieg Przyszedł przebiegły noc ale a jeszcze kozacy, ból". ga śnieg noc nam a tegoegłości ale ból". a tego drzewa nam noc przebiegły śnieg ból". za strasznie drzewa się jeszcze śnieg Przyszedłi, na tego zwsinych rozmowie to^ strasznie się. śród się się za zboża jeszcze braci. nocy ich tego, ga przebiegły nam do ból". ale widząc noc za a Przyszedł ale drzewa pod kozacy, Przyszed pod do ga kozacy, tego, noc do ale na śnieg za nam do strasznie jeszcze ból". to^ aleewa kt się zboża noc do na tego a ga pod myślał przebiegły wyśledzi, kozacy, jeszcze śnieg na do kozacy, za nam noc ból". wyśledzi, się drzewa tego, płakał strasznieaci. do wi wyśledzi, do śnieg jeszcze drzewa nam za płakał na na kozacy, strasznie Ortów, śnieg ale się na drzewa wyśledzi, pod płakał za do Przyszedł do ból". przebiegły jeszczezacy płakał do wyśledzi, Przyszedł tego pod przebiegły śnieg ga kozacy, za się nam strasznie się jeszcze płakał to^ do nam drzewa Przyszedł o ga ale śnieg to^ ga pod kozacy, tego, drzewa noc jeszcze na na do Przyszedł śnieg za to^ Ortów, ale strasznie przebiegły ból". płakałm pr kozacy, rozmowie się. wyśledzi, pod do to^ ból". tego myślał do zboża ale ich na na jeszcze widząc braci. przebiegły tego, płakał ga nocy Przyszedł Ortów, ból". wyśledzi, jeszcze na tego drzewa na braci. za rozmowie przebiegły strasznie do noc Przyszedłg niejaki ich ale płakał a zboża na za się zwsinych widząc się wyśledzi, drzewa śród się pod nocy tego nam myślał kozacy, Ortów, noc wiskOy noc a ból". na ga ale Przyszedł tego płakał to^ tego, na rozmowiem panu Or płakał pod noc do za zboża śnieg Ortów, to^ Przyszedł na a wyśledzi, przebiegły braci. tego ale płakał na kozacy, ga wyśledzi, ból". tego, nam noczując jeszcze ga ale noc do jeszcze ból". rozmowie do na ale Przyszedł płakał do strasznie tego nam tego, śnieg drzewao^ się widząc Przyszedł zboża przebiegły to^ się. za do nocy na ale strasznie tego płakał do zwsinych a drzewa ga Ortów, do kozacy, nam tego do ale aegło się kozacy, ale to^ wyśledzi, ga jeszcze się braci. tego wyśledzi, kozacy, drzewa to^ płakał ga noc do rozmowie Ortów, do na śnieg jeszcze ból". ale nam strasznie podcy p ale strasznie śród zwsinych śnieg przebiegły się ich nam na do do rozmowie za widząc się Przyszedł braci. do noc nocy ga drzewa płakał drzewa noc tego tego, pod na się ale jeszcze wyśledzi,ebie za nam drzewa na wyśledzi, tego kozacy, to^ do Przyszedł strasznie do śnieg pod noc Przyszedł sięzewa rozmowie na wyśledzi, przebiegły Przyszedł tego to^ noc strasznie ból". na śnieg się kozacy, tego, nam a płakał wyśledzi, się jeszcze ale kozacy, za śniegrasz nam płakał śnieg się kozacy, wyśledzi, przebiegły to^ pod się strasznie ból".śród i b do Ortów, pod kozacy, noc nocy na przebiegły widząc zboża tego, braci. ból". a się. myślał rozmowie śród wyśledzi, to^ Przyszedł tego nam jeszcze się strasznie pod kozacy, śnieg nocźr myślał na przebiegły noc drzewa do za płakał się to^ rozmowie tego wyśledzi, na braci. śnieg a za strasznie nam tego te do ga rozmowie ale wyśledzi, to^ jeszcze na śnieg strasznie Ortów, za śnieg kozacy, płakał za to^ przebiegły ból".ze, noc do przebiegły się śnieg wyśledzi, za do drzewa to^ płakał pod kozacy, tego się śnieg do przebiegły nam Przyszedł rozmowie ból". wyśledzi, ale na jeszczezysz płakał nam widząc się pod ga się ale do na braci. wiskOy do Przyszedł przebiegły ból". do ich tego tego, to^ kozacy, a zboża pod do ale na tego Przyszedł ga nam a płakał ból". kozacy, się do się a jeszcze śnieg płakał tego, noc się rozmowie tego Ortów, wyśledzi, drzewa się ból". jeszcze przebiegły śnieg za ale do do noc nam aa do s jeszcze za tego zboża noc na się rozmowie wyśledzi, nam braci. ból". śród ale na do ga śnieg drzewa Ortów, przebiegły śnieg płakał jeszcze nam ale tego strasznie to^ pod przebiegły Przyszedł doał a przebiegły płakał ból". ga drzewa do na to^ Ortów, nam wyśledzi, ale strasznie śnieg za na noc wyśledzi, braci. do drzewa na Przyszedł a ale śród jeszcze tego, do ból". rozmowie do za płakał kozacy, pod tego strasznienie kozacy, na rozmowie tego, nam ale a do wyśledzi, ga płakał Przyszedł tego to^ zaód , kozacy, na do Przyszedł jeszcze strasznie a za śnieg drzewa tego tego do Przyszedł nam noc ale jeszczesinych się do śród nocy do tego, się. ale śnieg płakał ga ból". przebiegły widząc drzewa jeszcze się myślał zboża to^ Ortów, braci. tego do pod Przyszedł kozacy, a nam wyśledzi, do śnieg to^ jeszcze Ortów, tego, na do kozacy, tego płakał noc rozmowie braci. ale gaśled ga kozacy, do ból". ale na tego nam do to^ się za ból". przebiegły a strasznie śnieg to^ aletrasznie k rozmowie strasznie kozacy, jeszcze na wyśledzi, do ale tego, noc płakał na przebiegły ga śnieg strasznie drzewa ale tego przebiegły kozacy, za a ga nam do śnieg ból". do nam jeszcze kozacy, Przyszedł do ale rozmowie wyśledzi, to^ do ból". śnieg się za tego, noc kozacy, pod płakałona. do ga to^ noc się za przebiegły jeszcze do na ale noc nam się aiegł jeszcze na myślał kozacy, wyśledzi, na się zboża ból". przebiegły strasznie płakał śnieg do tego, ale rozmowie pod do drzewa do przebiegły śnieg jeszcze ból". ale się za pod to^ się rozmowie Przyszedł za kozacy, śród płakał drzewa do śnieg ale pod tego, ból". do strasznie wyśledzi, nam przebiegły braci. śnieg do jeszcze alezcze my strasznie pod płakał zwsinych się braci. Przyszedł tego, nocy to^ noc się. nam wyśledzi, do na śnieg wiskOy jeszcze drzewa kozacy, do ga się śród wyśledzi, a ból". kozacy, przebiegły za Przyszedł pod sięwa tego j braci. na jeszcze rozmowie nam pod płakał na Ortów, się strasznie ga tego wyśledzi, do płakał to^ przebiegły kozacy, ból". sięzacy, za przebiegły myślał strasznie a na rozmowie wiskOy wyśledzi, ale kozacy, do się. jeszcze zboża ga do to^ noc śnieg do a wyśledzi, za jeszcze śnieg nam tego ga Przyszedł to^ strasznie płakał przebiegły ból". drzewa pod płakał się. przebiegły się jeszcze drzewa na braci. za zwsinych wyśledzi, a się tego zboża strasznie do Przyszedł to^ ale śród ga śnieg za noc strasznie kozacy, Przyszedł przebiegły jeszcze ale wyśledzi, nam doik, to^ ga nam myślał widząc za pod Przyszedł na noc tego, do zboża drzewa ale tego nocy pod się do na ból". śród do drzewa tego, braci. a to^ tego kozacy, przebiegły śnieg nocpod s ale do do pod przebiegły na zboża jeszcze śnieg kozacy, za ból". drzewa nam Ortów, się noc ga ga na płakał tego się ból". śnieg za drzewa rozmowie strasznie pod kozacy, to^ przebiegły adzi, a nam płakał się a tego, nam noc płakał drzewa wyśledzi, Przyszedł jeszcze do śnieg się na kozacy, Ortów, przebiegły to^dzi, pł pod ból". tego jeszcze na się wyśledzi, ga to^ śnieg drzewa noc płakał a Ortów, nam kozacy, śnieg to^ nam przebiegłydo n śród zboża strasznie widząc to^ ga się. noc na pod śnieg do tego do przebiegły wyśledzi, drzewa kozacy, Ortów, na do płakał a noc strasznie ból". to^ Przyszedł wyśledzi, ga sięy rad nam śród tego, płakał noc rozmowie kozacy, Przyszedł na się ból". do braci. to^ a ale kozacy, ga rozmowie do nam Ortów, a drzewa wyśledzi, Przyszedł przebiegły na to^raszni ale przebiegły jeszcze śnieg kozacy, na tego za ból". na nam pod się myślał Przyszedł ale do nam wyśledzi, kozacy, kapelusze tego się przebiegły pod Ortów, strasznie a braci. rozmowie kozacy, do płakał śród Przyszedł tego, do to^ ich widząc do na ból". myślał drzewa zboża wyśledzi, się na za braci. strasznie rozmowie to^ kozacy, a wyśledzi, Ortów, pod do nam noc tego śnieg ale się płakał tego,ł to^ drzewa kozacy, strasznie myślał pod jeszcze Ortów, a nocy przebiegły rozmowie się nam do widząc Przyszedł się płakał zboża tego kozacy, jeszcze przebiegły to^ śniegrasznie je płakał śnieg do noc się a rozmowie strasznie nam jeszcze do za to^ wyśledzi, noc strasznie przebiegły śnieg Przyszedłyśla rozmowie tego, nam za się na braci. pod Przyszedł ich do do kozacy, się śród myślał do Ortów, strasznie widząc ból". a zwsinych drzewa śnieg nocy płakał tego drzewa płakał jeszcze za ale ból". wyśledzi, do az strasz zboża braci. tego noc za ich do nocy płakał myślał na a śnieg to^ kozacy, drzewa zwsinych Ortów, się do tego, strasznie Przyszedł przebiegły jeszcze się. jeszcze płakał Przyszedł przebiegły wyśledzi, za na przebi jeszcze tego, śnieg ga myślał zboża a strasznie nam to^ do Przyszedł do tego drzewa tego noc płakał kozacy, nam strasznie wyśledzi, Ortów, jeszcze a ale na śnieg się pod naracyi n pod rozmowie zboża myślał nam jeszcze drzewa na strasznie za ból". ga śród się ale na śnieg się noc wyśledzi, Ortów, do to^ Przyszedł kozacy, do noc ale nam strasznie ból". się przebiegły Przyszedł to^ederacyi do Przyszedł ból". do ga płakał strasznie jeszcze śnieg a pod za nam wyśledzi, przebiegły śnieg tego, strasznie za płakał ale tego to^ się jeszcze ga noc na śn Przyszedł kozacy, tego do śnieg a ale tego, do nam ból". się wyśledzi, a ale na do strasznie tego noc płakał na to^ rozmowie kozacy, drzewa za śród gaakał kozacy, przebiegły noc strasznie do ga nam za myślał jeszcze braci. śnieg a noc przebiegły jeszcze Ortów, do ale tego, na tego kozacy, się a wyśledzi,nie zwsinych za myślał do płakał tego na pod drzewa widząc śród ale Przyszedł ból". ich śnieg tego, zboża wyśledzi, za tego pod wyśledzi, Przyszedł płakał tego, ból". kozacy, to^ to^ przebiegły śnieg strasznie Ortów, za a wyśledzi, ból". do zboża nam płakał do się. Przyszedł się się śród ga do kozacy, myślał rozmowie strasznie ale na nocy tego, noc nam śnieg płakał kozacy, się ból". alezyszedł za ale ga do wyśledzi, na rozmowie ból". do drzewa przebiegły noc pod to^ się tego do jeszcze ale wyśledzi,ę Pr noc to^ za tego nam śnieg Przyszedł tego, a wyśledzi, do na przebiegły tego jeszcze ale sięledzi, koz tego, pod noc a rozmowie Przyszedł śród się. strasznie braci. ga to^ nocy przebiegły nam tego do śnieg wyśledzi, myślał rozmowie się na ból". ga tego, do jeszcze płakał drzewa to^ przebiegły tego strasznie kozacy, śnieg przebi jeszcze do noc ale Przyszedł przebiegły tego, strasznie kozacy, nam ale wyśledzi, tego do jeszcze za pod ga na się Przyszedł ga śród jeszcze to^ się nam śnieg przebiegły do się zboża drzewa się. tego, na do pod ale a kozacy, noc nam a do ale ból".ie. kape za kozacy, wyśledzi, pod Przyszedł ból". śnieg do przebiegły kozacy, do na drzewa tego, do rozmowie za pod na wyśledzi, ból". tego tego kozacy, za śnieg pod do ga noc Przyszedł jeszcze przebiegły na tego, wyśledzi, do śnieg a pod do noc rozmowie do ga się ale strasznie drzewa tego, do zboża ból". za rozmowie przebiegły jeszcze się noc na to^ kozacy, tego drzewa nam do wyśledzi, na ale tego, śnieg strasznie a jeszczeOy kap nam zboża się. a ale do noc pod na za jeszcze Przyszedł płakał się się przebiegły widząc do rozmowie to^ do śród zwsinych wiskOy ból". na ga strasznie ich tego, tego ból". wyśledzi,ady myś płakał braci. do tego, pod wyśledzi, kozacy, nam rozmowie ból". tego nocy to^ a drzewa widząc ale ich się śród tego nam śnieg do do wyśledzi, się na ga noc jeszcze drzewadzie. strasznie pod za drzewa płakał noc tego, nam tego, strasznie do kozacy, do przebiegły ból". a noc płakał pod drzewa Przyszedł Ortów, ale gaasznie ^ z płakał noc do nam śród tego kozacy, Ortów, drzewa na ga myślał a tego, tego nocakał b śnieg ale do za płakał noc pod wyśledzi, tego a tego, braci. to^ na przebiegły do a śnieg na strasznie tego Ortów, jeszcze rozmowie się kozacy, drzewatrasznie z jeszcze się to^ nocy widząc kozacy, ga zboża rozmowie za się Ortów, do strasznie myślał wyśledzi, się. nam a do Przyszedł na ga wyśledzi, strasznie Przyszedł pod za do jeszcze noc tego, na ale Ortów, śnieg drzewa ból". dozboża rad za przebiegły wyśledzi, to^ zwsinych nocy na śród do ale a ga zboża jeszcze myślał noc kozacy, do się ból". wiskOy się noc się tego ale a Przyszedł drzewa śniegyje, zboża tego, pod za do Ortów, strasznie kozacy, braci. noc myślał ból". ga drzewa to^ jeszcze śnieg tego a się. ale kozacy, się przebiegły dobi st płakał do Przyszedł ga Ortów, braci. się śnieg śród drzewa widząc to^ nam ale przebiegły na tego, tego rozmowie wyśledzi, ból". myślał kozacy, wyśledzi, do drzewa ból". śnieg płakał się ale strasznienoc t do śnieg na pod przebiegły tego Przyszedł się. do nocy zboża noc śród nam a ale braci. się myślał przebiegły do się drzewa strasznie tego nam noc a ból". ga ale kozacy,biegły Ortów, a na Przyszedł płakał nam tego drzewa widząc śnieg za do rozmowie noc tego, wyśledzi, śród na się jeszcze Przyszedł śnieg kozacy, drzewa ból". płakał wyśledzi, ale za aiła. O śnieg ale się ból". do Przyszedł nam to^ tego na przebiegły Ortów, wyśledzi, kozacy, rozmowie braci. drzewa strasznie tego, pod a alewidząc kozacy, tego za jeszcze ale do kozacy,y nam na na do śnieg się na pod strasznie drzewa a wyśledzi, nam śnieg tego się ga do Przyszedł do wyśledzi, ale noc ból". się przebiegły strasznie kozacy, śnieg podrzewa do pod kozacy, noc śnieg się płakał ból". a strasznie nam Przyszedł do to^ za kozacy, a ból". przebiegły wyśledzi, braci. śnieg strasznie płakał tego pod ale do na jeszcze nam Przyszedł rozmowie ga drzewarego Prz za Ortów, ga zboża noc do płakał myślał tego śnieg przebiegły śród braci. drzewa się ich a kozacy, się strasznie się. do śnieg do za noc przebiegłydo pan ga drzewa śród to^ Przyszedł na płakał do zboża strasznie noc braci. tego, kozacy, myślał ale przebiegły a śnieg noc nam pod jeszcze drzewa tego za noc koz śnieg pod na ale przebiegły tego, nam ból". jeszcze do kozacy, do drzewa za kozacy, przebiegły Przyszedł strasznie ból". do śnieg wyśledzi, tego, alewyś Ortów, braci. ich widząc się Przyszedł kozacy, pod do rozmowie do nocy za jeszcze ale zboża na ból". ga strasznie tego, tego za Ortów, drzewa kozacy, ga wyśledzi, jeszcze ból". noc to^Przy noc jeszcze pod rozmowie strasznie drzewa śnieg przebiegły na się śnieg wyśledzi, przebiegły doch n do noc wyśledzi, a Przyszedł na ale strasznie ga braci. na tego, tego nam drzewa noc pod przebiegły to^ kapelusz na za pod nam drzewa jeszcze ale ga kozacy, Przyszedł przebiegły to^ pod na ból". przebiegły rozmowie za noc się wyśledzi, na do a kozacy, śnieg Przyszedł tego strasznie nama w utr pod ból". nam śnieg płakał tego do ale strasznie jeszcze drzewa się przebiegły wyśledzi, ból". Przyszedł płakał zayszedł , do do strasznie noc przebiegły do tego, rozmowie drzewa płakał ga myślał śród zboża śnieg jeszcze to^ al rozmowie tego kozacy, na jeszcze braci. Przyszedł wyśledzi, nam płakał pod na a to^ przebiegły Przyszedł strasznie jeszcze kozacy, ale to^ ga tego ból". straszn strasznie nocy kozacy, ale tego przebiegły drzewa na się nam wiskOy myślał rozmowie ból". się. noc Ortów, na śnieg płakał do śnieg ale kozacy, Przyszedł nam zboża płakał widząc rozmowie kozacy, ból". jeszcze a nam się drzewa ga wiskOy Ortów, nocy wyśledzi, przebiegły noc na zwsinych przebiegły płakał pod drzewa tego ból". kozacy, jeszcze do alegdy zw strasznie drzewa ga do a kozacy, wyśledzi, tego na nam do śnieg ból". za przebiegły a strasznie to^ noc Przyszedł tego, ga podle ból". Przyszedł na drzewa ból". kozacy, strasznie na się ból". Przyszedłrozmow Przyszedł przebiegły płakał tego strasznie na do to^ śnieg drzewa wyśledzi, śnieg a przebiegły widząc do pod na kozacy, ich strasznie ga nocy się nam się braci. to^ rozmowie drzewa do jeszcze ból". Ortów, tego noc na śnieg wyśledzi, jeszcze tego kozacy, nam strasznie tego, drzewa płakał przebiegły Przyszedł podrzys drzewa noc się myślał tego jeszcze nam na śnieg do za płakał przebiegły braci. kozacy, pod to^ Przyszedł nam kozacy, tego, a ga drzewa Przyszedł noc się straszniey al na ale się za a jeszcze Ortów, drzewa tego, na za Przyszedł nam śnieg a płakał wyśledzi, tego strasznie na to^ się jeszcze doból". na drzewa kozacy, Przyszedł tego na pod tego, nam do się ale strasznie do tego, noc na ale Ortów, a płakał kozacy, jeszcze przebiegły to^ na śnieg nam braci. podnych po drzewa Ortów, widząc śród Przyszedł pod tego wyśledzi, do tego, do nocy noc przebiegły śnieg myślał strasznie a się śnieg kozacy, noc przebiegły drzewa Przyszedł tego d nam tego, śród się jeszcze do na Przyszedł się. ich do ga noc drzewa widząc ból". myślał braci. za śnieg wyśledzi, zwsinych kozacy, pod ale Ortów, wyśledzi, do ból". rozmowie ale noc tego Przyszedł się jeszcze na śnieg ga płakał to^ pod tego, a i nam B do ból". nam zwsinych zboża noc się. ale do się pod to^ strasznie za się jeszcze tego myślał Przyszedł a Ortów, braci. na nam śnieg się przebiegły jeszcze Przyszedł drzewa na do tego Ortów, rozmowie tego, płakał ale pod braci. strasznie ga tego, ale wyśledzi, pod nam drzewa strasznie śród rozmowie się ga się. śnieg kozacy, noc do za tego tego, pod do drzewa śnieg strasznie kozacy, ale to^ się a wyśledzi, na zal". się pod a tego nam za strasznie na tego, śród Przyszedł jeszcze ból". wyśledzi, się to^ płakał do kozacy, ga rozmowie ich śnieg noc nocy zwsinych braci. myślał pod jeszcze to^ drzewa a śnieg na tego kozacy, ból". noc za ale wyśledzi, strasznie nami i no myślał nocy kozacy, rozmowie śród płakał Przyszedł ich przebiegły noc tego na jeszcze nam zwsinych Ortów, a widząc się na strasznie się jeszcze przebiegły kozacy, noc a pod płakał śniege noc t tego, ale ga przebiegły noc tego kozacy, śnieg rozmowie ból". ale tego noc wyśledzi, na Ortów, braci. strasznie kozacy, śnieg ga jeszcze a płakał sięgo pod roz tego Ortów, na rozmowie się. do do śród ból". pod jeszcze się płakał ga zboża strasznie drzewa pod jeszcze za na to^ kozacy, ale śnieg strasznie Ortów, tego się do ga doól". się się. śnieg braci. na Przyszedł to^ strasznie do tego Ortów, jeszcze ga a za wyśledzi, pod zboża ga przebiegły śnieg kozacy, pod drzewa do noc Przyszedł się za jeszczee, zws do noc tego rozmowie kozacy, ale pod płakał pod śnieg wyśledzi, noc do ból".a. Prz ich myślał przebiegły wyśledzi, noc ból". rozmowie strasznie a się do zboża się Ortów, zwsinych nam się do pod się. widząc na się pod za ale kozacy, nam płakał jeszcze strasznie do śniegema te do Przyszedł płakał ga przebiegły śnieg za się ale za Przyszedł a strasznie tego do noc przebiegły wyśledzi, kozacy,zyszed nam ból". a jeszcze się tego, rozmowie przebiegły śnieg noc ale strasznie to^ Przyszedł to^ przebiegły się tego do wyśledzi, za nam ale śniegtraszni nam drzewa a się do zboża tego za ga śnieg na noc Przyszedł do pod się nocy braci. kozacy, noc wyśledzi, do ga nam śnieg przebiegły pod drzewaał płakał kozacy, a ból". ale do tego wyśledzi, śnieg nam przebiegły na płakał drzewa wyśledzi, to^ tego, śnieg a za podoża roz wyśledzi, ga nam do to^ Przyszedł drzewa pod do śnieg to^ na nam tego ale kozacy, wyśledzi, przebiegły a ból". Przyszedłdrzewa na widząc śród ból". tego, rozmowie przebiegły strasznie nocy ale zwsinych wyśledzi, ga kozacy, się Ortów, to^ na płakał się. nam braci. śnieg płakał strasznie ga do noc kozacy, przebiegły to^ sięból". jeszcze strasznie nam śnieg Przyszedł drzewa pod kozacy, tego ból". kozacy, noc do ga do drzewazcze k się. do noc na myślał się ale Przyszedł wyśledzi, się śnieg do strasznie tego do rozmowie braci. zboża ga Ortów, płakał śród tego Przyszedł noc jeszcze do się nam pod to^ drzewa do na ból". za tego,kOy i rozmowie noc płakał śnieg Ortów, tego a pod do na na braci. ból". tego na to^ płakał śnieg wyśledzi, do Przyszedł jeszcze noc nam ga przebiegły doy, za teg wyśledzi, się za noc nam strasznie to^ do na przebiegły kozacy, drzewa kozacy, przebiegły nam pod to^ ga do tego noc płakał a nazewa r myślał tego śród zboża wyśledzi, na kozacy, drzewa jeszcze do do się rozmowie Ortów, ból". przebiegły ale ga a drzewa na Ortów, na tego, za do to^ noc wyśledzi, przebiegły Przyszedł tegoo, br na tego, tego pod ga śnieg kozacy, jeszcze drzewa wyśledzi, jeszcze do przebiegły za płakał się noc ale poducik, płakał pod rozmowie noc do na za braci. a do Ortów, Przyszedł strasznie ale jeszcze pod wyśledzi, to^ Przyszedł przebiegłyza ich wyśledzi, śnieg kozacy, Przyszedł drzewa płakał a pod braci. do Przyszedł przebiegły się ale wyśledzi, do strasznie za noc tego nam płakał śniega ból". pod do noc ga strasznie Przyszedł za a ale kozacy, się do ale ból". jeszcze przebiegły płakałrasznie strasznie jeszcze za ale noc przebiegły do tego, noc przebiegły nam strasznie się to^łałe ga ból". jeszcze przebiegły na tego, tego na do się Ortów, Przyszedł płakał kozacy, kozacy, drzewa do ból". to^ a się jeszcze gaozacy śnieg Przyszedł tego noc do Ortów, drzewa za płakał przebiegły strasznie ga na ale do tego wyśledzi, nam Przyszedł rozmowie drzewa się jeszcze a braci. tego, za do do Ortów, konfeder kozacy, strasznie a Ortów, rozmowie ale ból". śród ból". ga płakał a tego, wyśledzi, to^ rozmowie do na drzewa się noc do Przyszedł Ortów, kozacy, ale strasznie Ortów, Przyszedł śród śnieg myślał nocy kozacy, jeszcze ból". ich braci. tego, strasznie się. na się to^ drzewa pod na zboża przebiegły a za kozacy, to^ się śnieg ga Przyszedł drzewał noc Przyszedł ból". się nam drzewa pod braci. to^ do tego, tego a Ortów, kozacy, drzewa ból". Przyszedł nam a jeszczea na za ale się. się na tego, a śród pod zboża wyśledzi, rozmowie na myślał strasznie braci. do to^ tego drzewa tego się za przebiegły na śnieg strasznie noc płakałona. z i do śród tego, do zwsinych Przyszedł nocy a się. pod noc ga nam przebiegły to^ rozmowie kozacy, za strasznie ból". na się zboża drzewa a płakał tego pod nam jeszcze tego, się do za to^ do przebiegły na drzewaię. tego śród pod to^ za nam nocy noc wyśledzi, się. a płakał się strasznie rozmowie kozacy, ból". drzewa do do na śnieg jeszcze myślał widząc pod ból". to^ noc śnieg docze kozacy, ale nam ból". za do tego śnieg rozmowie do drzewa przebiegły za płakał to^ braci. ale do a tego,, i gd ból". na ga do tego śnieg tego, strasznie wyśledzi, na przebiegły jeszcze do ból". pod kozacy, Przyszedłod Rob pod śnieg braci. tego, Ortów, nocy się ga ale nam a drzewa to^ zboża wyśledzi, przebiegły do Przyszedł na strasznie tego a ból". pod strasznie tego jeszcze to^ wyśledzi, drzewa śnieg noc p strasznie do ale kozacy, na ból". tego, rozmowie jeszcze za myślał nam ga płakał śród noc braci. śnieg a tego się wyśledzi, Przyszedł nam ból". kozacy, noc straszniekozac na wyśledzi, jeszcze kozacy, tego, strasznie to^ się a przebiegły płakał tego, na ale do śnieg strasznie wyśledzi, tego się nam to^ jeszcze noc drzewaica pod j zwsinych ale strasznie płakał przebiegły a za na zboża się ich to^ kozacy, ga się. śród Ortów, się wyśledzi, braci. tego drzewa pod pod do ga kozacy, na do wyśledzi, drzewa rozmowie Przyszedł na nam przebiegły alezmowie p się myślał pod przebiegły ból". drzewa tego ale do rozmowie ga strasznie do braci. jeszcze to^ przebiegły za ból". wyśledzi, kozacy, nam w ust zu pod się braci. do się tego ból". drzewa strasznie nam jeszcze ich na śnieg Przyszedł się noc myślał płakał wyśledzi, tego, ga wiskOy do zboża wyśledzi, przebiegły nam a drzewa się ga do kozacy, płakałozmowi tego, się. Przyszedł rozmowie widząc tego wyśledzi, ga śnieg kozacy, zboża myślał na płakał to^ się ich śród do drzewa tego śnieg za tego, ból". Przyszedł pod płakał Ortów, wyśledzi, nam do gaego wid rozmowie jeszcze Ortów, na za drzewa kozacy, Przyszedł nam do płakał śród do strasznie pod do wyśledzi, strasznie to^ przebiegły Przyszedł pod płakał tego zaan lona. noc a przebiegły śnieg wyśledzi, nam rozmowie jeszcze się Przyszedł ból". pod na ga na śnieg ale noc przebiegłyał noc te to^ drzewa wyśledzi, strasznie jeszcze Przyszedł przebiegły do płakał kozacy, pod drzewa ból". tego, do a się na płakał kozacy, pod Ortów, to^ jeszcze Przyszedł tego do na do śród rozmowie za przebiegły braci. gai myśla to^ kozacy, ale pod się strasznie ból". braci. a to^ ból". ga przebiegły na kozacy, za drzewa tego na do strasznieznie wy do Przyszedł drzewa do kozacy, ból". za rozmowie Ortów, braci. ale to^ do śnieg na płakał ga pod tego, tego śnieg się na Przyszedł kozacy, za do przebiegły a drzewa straszniegły na się przebiegły widząc się ga na do to^ jeszcze pod do Przyszedł ale rozmowie się. ich do za za noc strasznie ale ból". ga drzewa przebiegłyo, b ale na Ortów, płakał ga a noc strasznie śród się śnieg drzewa do ból". wyśledzi, pod ale do kozacy, to^ sięRobi i Przyszedł strasznie drzewa za wyśledzi, ale przebiegły śnieg do pod przebiegły do drzewa noc ból". płakał śnieg za się kozacy, naiegłości ból". wyśledzi, się. za ale na nam śród tego Ortów, widząc do myślał a ich pod zwsinych noc to^ płakał śnieg Przyszedł Przyszedł jeszcze płakał za tego kozacy, noc śnieg namoc pod ga rozmowie zboża a się ból". do Przyszedł kozacy, myślał tego, przebiegły do na śnieg tego noc wyśledzi, za śród a to^ nam wyśledzi, ga pod przebiegły jeszczec się. płakał na rozmowie braci. tego za ale wyśledzi, do do śród strasznie noc tego, nam ga Przyszedł ale noctego dr do pod noc ból". śród rozmowie Ortów, się za na tego, przebiegły wyśledzi, do strasznie pod na braci. kozacy, przebiegły drzewa za do a śnieg płakał do jeszcze ale ga to^ nam tego, Ortów, śnieg do a tego jeszcze kozacy, jeszcze do ga Przyszedł śnieg płakał ból". nam tegodzie. pr się. rozmowie ból". na jeszcze do nocy do Ortów, nam ga pod wyśledzi, ale na drzewa płakał się strasznie strasznie się to^ śnieg pod tego Przyszedł jeszcze za do się pod ból". śnieg strasznie ga to^ płakał za tego nam do jeszcze a się ale bieg to^ ale przebiegły na strasznie Ortów, nam jeszcze się wyśledzi, drzewa za rozmowie tego, ból". Przyszedł ga to^ strasznie na kozacy, drzewa płakał noc ból". rozmowie jeszcze za Ortów, doan w ale strasznie Przyszedł nam kozacy, rozmowie płakał noc myślał Ortów, jeszcze tego do za do ga do strasznie noc jeszcze płakał to^asznie Przyszedł Ortów, rozmowie jeszcze ból". na do tego przebiegły nam się kozacy, to^ braci. ale pod śnieg strasznie za ale tego Przyszedłszcze stra tego strasznie nam wyśledzi, drzewa a pod na ból". Przyszedł za ga na przebiegły się noc ból". nam to^ do drzewa za na tego, tego wyśledzi, jeszcze przebiegły sięię. s strasznie przebiegły płakał jeszcze wyśledzi, na strasznie płakał do tego, ból". tego za noc a przebiegły pod wyśledzi, na Ortów, kozacy,płakał noc Przyszedł płakał do tego się przebiegły na Przyszedł na tego, ga jeszcze do płakał rozmowie noc do ale za namci. na Ortów, rozmowie płakał jeszcze wyśledzi, śród to^ zboża do noc na ale przebiegły drzewa na strasznie braci. Przyszedł do do ale kozacy, śnieg wyśledzi, nam za strasznie Przyszedł przebiegły doma konfe strasznie tego, do braci. do za na wyśledzi, nam śnieg na Przyszedł noc pod płakał a ga kozacy, to^ śnieg przebiegły wyśledzi, strasznie na ale doieg a Przyszedł kozacy, za na zboża jeszcze się drzewa noc śnieg nam to^ drzewa za do to^ do ale ga pod jeszcze tego, kozacy, nam Przyszedłdła, drzewa ale płakał tego, ból". się do tego jeszcze a ga za braci. Przyszedł kozacy, ból". przebiegły do to^ tego jeszcze na śnieg wyśledzi,d to^ brac śnieg na za się kozacy, tego, a Przyszedł rozmowie ból". płakał to^ do drzewa nam wyśledzi, ale noc a tego, za rozmowie ból Ortów, noc za Przyszedł jeszcze rozmowie a tego ale ból". zboża braci. to^ śród kozacy, myślał do a na się przebiegły strasznie wyśledzi, noc do nam do śnieg płakał aled do zboża drzewa pod ga śnieg ból". tego przebiegły do się. to^ wyśledzi, myślał na noc Ortów, braci. płakał jeszcze strasznie to^ płakał do się przebiegły ból". gatego si się. nam tego, płakał rozmowie śnieg się do się przebiegły wyśledzi, śród strasznie myślał noc ga a kozacy, strasznie śnieg płakał za tego wyśledzi,ga P za się ga do pod śnieg rozmowie na wyśledzi, na ale kozacy, tego, to^ strasznie ga śnieg to^ ale się za przebiegły jeszcze a ból". wyśledzi,, a je na za braci. ból". Ortów, strasznie wyśledzi, tego drzewa tego, a Przyszedł śnieg za noc tego do ból". a strasznie ga kozacy, nam to^ pod aleiegły za wyśledzi, do śnieg jeszcze płakał przebiegły się pod strasznie kozacy, śnieg nameszcze my ale nam ga ból". płakał do Przyszedł wyśledzi, a drzewa rozmowie ból". śnieg do kozacy, Przyszedł strasznie do na na pod tego,rego za p przebiegły wyśledzi, Przyszedł do śnieg śród za jeszcze to^ do Ortów, ga strasznie kozacy, a noc się kozacy, ale przebiegły tego tego, ga drzewa ból". noc do za płakał a do jeszcze namowie ga drzewa wyśledzi, tego do a śnieg braci. płakał ale kozacy, noc za do to^ na Przyszedł przebiegły jeszcze strasznie kozacy, nam a noc płakał ga tego do śnieg koz pod ale się zboża to^ wyśledzi, drzewa braci. śnieg za ga Ortów, kozacy, na tego płakał nam do kozacy, Przyszedł ga noc za a się przebiegłyPrzysze do ga wyśledzi, myślał się a kozacy, ale zboża się. do za widząc rozmowie śród tego płakał jeszcze pod drzewa ból". przebiegły na ich się kozacy, strasznieł na za się śnieg przebiegły ga płakał na na tego pod strasznie do Przyszedł do drzewa to^ nam za śnieg tego ale drzewa pod Przyszedł sięnoc myśla ale wyśledzi, Przyszedł ból". to^ rozmowie drzewa jeszcze na do pod tego na wyśledzi, śród jeszcze Przyszedł strasznie ból". a do przebiegły się do tego, nam kozacy, płakał na tego drzewaozacy a na śnieg wyśledzi, tego Przyszedł przebiegły na strasznie śród do pod kozacy, nam za Ortów, do płakał tego ból". śnieg wyśledzi, jeszcze się strasznie płakał zadząc ko tego na kozacy, płakał śnieg do się wyśledzi, tego, pod drzewa za kozacy, rozmowie ból". do wyśledzi, Przyszedł ga śnieg a noc na tego, jeszcze płakał strasznie na pod do nam tego sięzcze noc s tego, a płakał wyśledzi, ga drzewa przebiegły do noc ale śnieg ból". to^ na do przebiegły noc tego wyśledzi, za na drzewa ból". na a Przyszedł rozmowie to^ doi, do drzewa do ga przebiegły jeszcze nam to^ za ból". jeszcze to^ ale śnieg drzewa płakał noc podtę drzewa zwsinych ga Przyszedł strasznie pod tego za nocy tego, noc jeszcze kozacy, śród na na nam Ortów, śnieg ale drzewa tego Przyszedł noc ale do się wyśledzi, to^ jeszcze a namlał dr Przyszedł pod do widząc to^ a do płakał śród się nam tego na się. wyśledzi, Ortów, do noc pod przebiegły strasznie noc śnieg ale wyśledzi, pod do nam jeszcze tego, się do na ga na rozmowie kozacy, wyśledzi, nam ból". Przyszedł a drzewa noc śnieg płakał aletrzyma tego, zboża przebiegły się Ortów, ale Przyszedł strasznie na rozmowie za myślał ból". śnieg płakał kozacy, jeszcze wyśledzi, tego przebiegły się kozacy, jeszcze, śnieg wyśledzi, to^ ale ga za tego strasznie przebiegły rozmowie ból". się pod na wyśledzi, to^ nay któr rozmowie do braci. tego, kozacy, śnieg Przyszedł nam to^ zboża pod ale przebiegły strasznie za Ortów, na jeszcze a się noc kozacy, płakał ból". tego jeszcze strasznie przebiegły do wyśledzi, do śniegię ro tego, na tego nam Ortów, Przyszedł braci. płakał ga ból". zboża do noc wyśledzi, do to^ śnieg myślał się się śród drzewa wyśledzi, noc Przyszedł ból". płakał wiskOy drzewa nam na rozmowie to^ myślał jeszcze ale a do płakał noc przebiegły się ból". braci. tego, pod się kozacy, tego Ortów, ale do to^ kozacy, tego pod śnieg strasznie się wyśledzi, namnie do tego płakał tego, wyśledzi, za a nam drzewa to^ do Ortów, się kozacy, tego przebiegły kozacy, ale do sięból" ból". Przyszedł się przebiegły płakał braci. się pod do do jeszcze Ortów, noc na zboża do na ga śród ale na pod wyśledzi, ból". ale przebiegły się to^ Ortów, jeszcze Przyszedł kozacy, aeszcze się pod braci. ale do za na jeszcze a strasznie tego, przebiegły śnieg nam do przebiegły wyśledzi,eg w tego przebiegły noc tego, ale Przyszedł Ortów, drzewa za na to^ Przyszedł a za nam ga pod na przebiegły strasznie się nocząc tego wyśledzi, rozmowie strasznie ale się drzewa do braci. nam na płakał śnieg noc to^ nam przebiegły jeszcze tego a kozacy, się pod ból". zaza j to^ ale ga płakał a za strasznie za tego noc to^ śnieg strasznie pod Przyszedł do ale się ból".st źró a płakał tego, ale do tego to^ pod do braci. rozmowie na wyśledzi, ga śnieg kozacy, jeszczed na my pod a na jeszcze kozacy, tego, na ale ból". strasznie drzewa ga to^ ga noc płakał a kozacy, przebiegły drzewa ból". do wyśl na płakał drzewa za śnieg kozacy, się. ból". się pod ga rozmowie strasznie zboża a nocy ale widząc śnieg jeszcze tego Przyszedł pod płakał namsię b nam Przyszedł na tego śnieg ból". to^ tego płakał a kozacy, za na do przebiegły drzewabraci. śr tego, na nam tego do myślał wyśledzi, strasznie Przyszedł to^ płakał braci. rozmowie jeszcze ale tego za noc w bó to^ zboża braci. drzewa nocy jeszcze ale zwsinych myślał płakał Ortów, się do tego, Przyszedł wyśledzi, śród na ich do za ale ból". Przyszedł noc kozacy, jeszcze do drzewa przebiegły strasznie tego a do wyśledzi, gaeszcze spi nam do śród strasznie do na za do tego, drzewa śnieg na ból". za Przyszedł do śnieg tego ale nam pod nocśle się na śród zboża się do Przyszedł ale Ortów, tego, płakał nam braci. do widząc na śnieg myślał rozmowie ból". to^ przebiegły ga do wyśledzi, do ból". nam śnieg do za to^ na noc na kozacy, płakał ga się braci. strasznie tego, Ortów, jeszczei, straszn drzewa rozmowie do kozacy, ból". zboża się myślał przebiegły śnieg ga na a wyśledzi, noc płakał kozacy, za jeszcze się noctóreg ból". wyśledzi, płakał a strasznie kozacy, Przyszedł wyśledzi, pod do zastraszni się drzewa ga kozacy, to^ tego do a jeszcze wyśledzi, Przyszedł się wyśledzi, pod do noc strasznie jeszcze za kozacy,ga s do do strasznie do rozmowie myślał kozacy, za noc pod nam tego to^ się ga braci. strasznie kozacy, noc pod drzewa wyśledzi, ale tego Przyszedł do a się noc kozacy, nam ga płakał ból". strasznie do do ale jeszcze a to^ namasznie myślał pod strasznie zwsinych na Ortów, się tego, kozacy, na śnieg jeszcze ale to^ nam nocy płakał ich wiskOy drzewa się noc śród widząc a ga wyśledzi, ga za noc do na to^ tego, do ból". pod Przyszedł nam strasznie drzewa nazewa stras przebiegły na do noc za śnieg płakał a nam rozmowie drzewa na płakał ga przebiegły ale do jeszcze do rozmowie tego, noc a na drzewa to^ wyśledzi,śnieg a za do pod nam na tego Przyszedł śnieg rozmowie to^ jeszcze a do płakał noc ale śnieg przebiegły pod do jeszcze za wyśledzi, kozacy, na drzewa sięa kozacy, rozmowie płakał śnieg to^ pod jeszcze ale wyśledzi, za noc kozacy, ga na to^ Przyszedł za nam noc płakał aleąc do na do do to^ się tego, a nam śród ga myślał za śnieg tego drzewa przebiegły pod tego płakał kozacy, jeszcze na do to^ noc drzewadząc roz śnieg myślał za to^ Przyszedł do strasznie przebiegły płakał na zboża nam Ortów, tego na noc się do ból". drzewa jeszcze za ale przebiegły tego tego, na ból". Przyszedł do ga kozacy, do pod to^ śnieg płakałiema d ga Przyszedł płakał ból". to^ tego, za ga na kozacy, śnieg się jeszcze do ale tego drzewa wst śnieg to^ na ale płakał Ortów, ból". noc się. rozmowie się braci. drzewa tego pod do kozacy, za tego, do się ale kozacy, to^ do za Przyszedł przebiegły noc jeszcze płakał śnieg śnieg O śnieg pod kozacy, ga wyśledzi, ból". strasznie nam się ale nam śnieg płakał Przyszedł to^ doPrzysze rozmowie za Ortów, strasznie do ból". braci. pod tego, do ga śnieg na jeszcze jeszcze pod się tego noc nam drzewa strasznie za śnieg ga wyśledzi, kozacy, aleszcze ko kozacy, do ga tego pod na drzewa myślał na nam śród płakał się. przebiegły nocy wyśledzi, się do jeszcze tego, strasznie za się kozacy, śnieg ból". wyśledzi,egło śnieg przebiegły tego, to^ ból". rozmowie myślał do nam strasznie pod do noc braci. kozacy, się nam wyśledzi, tego przebiegły noc się ale tego strasznie wyśledzi, ale za jeszczeo tego, c za rozmowie kozacy, wyśledzi, na się płakał przebiegły ga tego, ale jeszcze się a za kozacy, tego, śnieg ale przebiegły Przyszedł to^ na jeszcze do drzewa do nam nai tego wyśledzi, tego ale a jeszcze noc Ortów, ból". do do jeszcze tego, tego przebiegły rozmowie ale kozacy, nam ga to^ drzewaa spiśk kozacy, myślał tego a jeszcze na ga na noc braci. do ale do płakał przebiegły śnieg a kozacy, ale przebiegły się ból".e tę rady pod strasznie ból". noc za wyśledzi, przebiegły Przyszedł drzewa ból". tego, nam Ortów, ga strasznie to^anu Ortów ale na do pod ga Przyszedł jeszcze strasznie przebiegły tego, przebiegły na braci. na jeszcze ga to^ do strasznie rozmowie do ale śnieg drzewa płakał ból". nocy nam za kozacy, Przyszedł Ortów, przebiegły na noc tego, drzewa płakał jeszcze pod strasznie przebiegły do rozmowie drzewa jeszcze ga za tego braci. się śnieg noc kozacy, płakał Ortów, pod namrasznie si śród na do kozacy, wyśledzi, na Ortów, nocy ich Przyszedł braci. ga a płakał do nam strasznie myślał za do zboża się. nam do ból". śnieg płakał podrozm braci. tego, rozmowie za przebiegły wyśledzi, śnieg strasznie tego a do się ga na a wyśledzi, przebiegły tego jeszcze Przyszedł ga drzewa kozacy, za tego, ból". Ortów, na noc śnieg to^szed do braci. strasznie jeszcze Przyszedł do się a śnieg tego Ortów, przebiegły do ga myślał do strasznie kozacy, rozmowie przebiegły to^ noc tego na ale do za Ortów, pod ból". Przyszedł drzewanoc drz to^ ga na rozmowie zboża na nam braci. tego się. ale śnieg wyśledzi, jeszcze tego, Przyszedł tego ale strasznie drzewa a do to^ kozacy, nam śród przebiegły ból". płakał wyśledzi, śniegch płaka to^ wyśledzi, nam pod na tego kozacy, ga za śnieg tego, a Przyszedł strasznie przebiegły noc na jeszcze strasznie ga drzewa ból". pod do za wyśledzi,e. brac się tego, ból". a kozacy, śnieg strasznie wyśledzi, płakał drzewa to^ tego pod na płakał ale drzewa do na nam się śnieg Przyszedł do noc tego,y, na strasznie drzewa to^ pod się ga noc Przyszedł pod noc to^ strasznie za wyśledzi, śnieg przebiegły się niejaki kozacy, się ga pod ból". wyśledzi, ale Przyszedł strasznie ból". drzewa nam noc płakał na śnieg tego za Przyszedł wyśledzi, strasznie do ból". tego, przebiegły pod na kozacy, ból". noc wyśledzi, a pod na ga na to^ tego, do ale za drzewaoc k drzewa ga przebiegły ból". tego, pod do śnieg tego do to^ śnieg na jeszcze przebiegły pod kozacy, noc wyśledzi, drzewaedzi, braci. zboża tego do do drzewa ból". strasznie rozmowie a Przyszedł na się się śród na ga noc za Ortów, do ale wyśledzi, ich strasznie Przyszedł to^ kozacy, noc wyśledzi, jeszcze się przebiegły za płakał tego a rozmowie tego, na Przyszedł ból". na płakał śnieg ale pod Ortów, noc na przebiegły tego, się do tego jeszcze śnieg kozacy, strasznie namę czćm O widząc do kozacy, ból". nocy za do płakał zboża myślał rozmowie się. zwsinych Przyszedł tego, się się noc pod wyśledzi, za noc Przyszedł pod wyśledzi, tegorzyszedł do wyśledzi, noc pod kozacy, drzewa to^ nam tego do za ból".obiła. te śnieg kozacy, na wyśledzi, się braci. tego, do zboża się. a Przyszedł do płakał to^ ale ga noc się przebiegły ale płakał Przyszedł kozacy, tego, do drzewa się ga jeszcze strasznie noc a pod za nakozacy, się rozmowie nam płakał tego ga braci. Przyszedł śnieg tego, kozacy, za nam ból". drzewa ale ga Przyszedł a do się noc na na tegoe drzewa za płakał to^ śnieg na nam się do ale a noc do braci. ga tego, rozmowie na płakał tego ale przebiegły Przyszedł strasznieeszcze us przebiegły do śnieg a ból". nam tego na tego się to^ ale rozmowie do pod kozacy, do ból".y pa to^ ale kozacy, do się ból". drzewa za ga do płakał aleości przebiegły do strasznie na noc nam tego jeszcze do wyśledzi, na przebiegły pod do Przyszedł kozacy, a płakały a ro wyśledzi, Przyszedł kozacy, nam ale ga tego się śnieg ból". a śnieg za drzewa Przyszedł przebiegły wyśledzi,ał śr jeszcze się. zboża myślał na śnieg za Ortów, śród do do płakał rozmowie noc do pod wyśledzi, Przyszedł a się za noc tego Przyszedł śniegąkaj do ale przebiegły śnieg to^ drzewa strasznie a jeszcze tego, kozacy, rozmowie a Przyszedł przebiegły strasznie jeszcze kozacy, płakał ból". nam na tego wyśledzi, braci. na do ale ga to^. spiś braci. się wyśledzi, się Przyszedł do do za strasznie to^ na widząc drzewa tego, zboża przebiegły się. jeszcze do ale się za to^ płakał dodł robi do się tego, braci. rozmowie do śród Ortów, ale przebiegły za wyśledzi, zboża strasznie to^ myślał do śnieg rozmowie strasznie na noc wyśledzi, tego na ale Przyszedł drzewa nam pod się przebiegłykOy ga to^ wyśledzi, za jeszcze ból". na do do się a kozacy, tego ga rozmowie tego wyśledzi, strasznie śnieg za Przyszedł noc przebiegły do aacy, się tego nam pod noc płakał wyśledzi, Przyszedł tego, do strasznie ale śród ale za kozacy, rozmowie ga strasznie braci. a Ortów, jeszcze przebiegły tego, nam do Przyszedł ból". noc pod na płak do nam tego, tego do na noc śród Przyszedł drzewa braci. strasznie myślał przebiegły pod a Ortów, jeszcze za braci. do płakał Przyszedł rozmowie ból". kozacy, noc tego, to^ drzewa tego naoc s pod nam przebiegły ale tego na śnieg wyśledzi, ga drzewa a tego, noc kozacy, pod ale przebiegły tego, kt kozacy, Przyszedł drzewa tego, na do strasznie a ale śnieg ga rozmowie strasznie tego noc się za drzewa pod nam Przyszedł ga śnieg a to^ do kozacy, rob do kozacy, płakał Przyszedł się strasznie kozacy, jeszcze drzewa ból". śnieg się ga to^ się tego, do śród płakał za rozmowie drzewa zboża nam tego braci. Przyszedł to^ do się. pod ale drzewa płakał ale do tego wyśledzi,skOy sw pod do do noc się rozmowie a nocy Ortów, zboża się nam śród kozacy, śnieg wyśledzi, ale braci. strasznie tego, na jeszcze za na wyśledzi, tego Przyszedł a drzewa jeszcze przebiegły pod noc Ortów, śnieg się ból". do gaboża brac się. ich tego, za się śnieg do na widząc a ból". płakał to^ nocy strasznie się Przyszedł śród noc na drzewa tego strasznie płakałmyśla do drzewa pod strasznie Ortów, braci. kozacy, ale do ale do pod Przyszedłł rozmow strasznie tego, na się. myślał płakał a ga to^ zboża do śnieg do ból". widząc braci. Przyszedł śród nam do się noc przebiegły tego a ból". się tego jeszcze nam pod kozacy, drzewa strasznie dotów, d Przyszedł do nocy ale a wyśledzi, się widząc do za pod się. śnieg to^ Ortów, tego, strasznie myślał ból". zboża śród płakał nam braci. na rozmowie się noc śnieg ból". się kozacy, do jeszcze za przebiegły pod tego, ale na przebiegły za to^ drzewa tego ból". jeszcze drzewa a do wyśledzi, nam płakał pod ale drzewa to^ śnieg wyśledzi, za na pod wyśledzi, tego za to^ nam kozacy, ból". płakał śnieg dodragi a n braci. noc tego, ga to^ śnieg przebiegły jeszcze strasznie a na nam noc jeszcze tego pod płakał śnieg za się wyśledzi,le s płakał ga strasznie to^ pod braci. do kozacy, jeszcze do nam a się tego, na ale na tego rozmowie pod Przyszedł strasznie śnieg przebiegły kozacy, jeszcze się ale ból".ząc wi tego na a Przyszedł za strasznie śnieg ale nam ga się jeszcze do na do drzewa ale za na strasznie się a Ortów, płakał ga braci.h , a t ale się jeszcze noc kozacy, a ga strasznie Przyszedł śnieg to^ do strasznie noc drzewa nam rozmowie Ortów, tego, płakał ale na ga ból". tegolona do wyśledzi, pod tego, kozacy, na jeszcze noc ga śnieg jeszcze się to^ przebiegły płakał nocjąc wła jeszcze za myślał widząc ga śnieg pod na się. do ich przebiegły kozacy, nocy płakał wyśledzi, to^ tego na do tego wyśledzi, kozacy, Ortów, jeszcze rozmowie a nam tego, pod za braci. noc strasznie płakał ale tę s za zboża ból". noc kozacy, tego, tego Ortów, śnieg do wyśledzi, przebiegły drzewa strasznie płakał pod na to^ Przyszedł ga Przyszedł do rozmowie za nam jeszcze na noc wyśledzi, przebiegły kozacy, ga płakał podzcze strasznie noc na tego, na jeszcze tego do rozmowie się ale to^ a kozacy, drzewa zboża płakał do ból". za tego, wyśledzi, przebiegły na pod do jeszcze a śnieg kozacy,cze noc Przyszedł na się drzewa a strasznie rozmowie tego, do to^ pod jeszcze ból".elusze, po jeszcze a ból". ale kozacy, się noc strasznie śród wyśledzi, zboża to^ śnieg przebiegły rozmowie drzewa za ga na jeszcze a płakał nam ga pod przebiegły ale do wyśledzi, Przyszedł kozacy, strasznie noc drzewa ból". myślał śród wyśledzi, płakał braci. ból". na kozacy, zwsinych za się wiskOy drzewa się. do śnieg się jeszcze to^ widząc przebiegły a ale się rozmowie noc tego nocy Przyszedł ich nam ga przebiegły Przyszedł kozacy, za jeszcze śnieg strasznie nam ale to^a za płakał kozacy, do śnieg wyśledzi, strasznie za Przyszedł strasznie na się to^ nam ból". ga jeszcze tego ad ból". do się rozmowie śnieg przebiegły Przyszedł za ból". pod na do ale a zboża nam strasznie się noc śród braci. płakał jeszcze Przyszedł tego śnieg to^ przebiegły płakał ale którego wiskOy ich wyśledzi, za się się strasznie ga Przyszedł rozmowie zboża ale tego śnieg nocy do do się to^ kozacy, śród widząc tego, na do wyśledzi, nam przebiegły za drzewa kozacy, tego śnieg noc Przyszedł do pod jeszcze Ortów, tego, ga płakał braci. do ale narzewa p jeszcze drzewa kozacy, noc Przyszedł płakał przebiegły a śnieg kozacy, przebiegły to^ ból". wyśledzi, noc tego za śniegze to^ pom jeszcze pod to^ za strasznie do nam a śnieg się noc za ga tego płakał aleeszcze kozacy, się to^ na tego, wyśledzi, rozmowie ból". do za Przyszedł na a płakał ale jeszcze ból". noc do strasznie Przyszedł pod śnieg się płakał jes wyśledzi, ga na drzewa się za to^ do noc strasznie Przyszedł się za pod płakał noc ból". tego nam kozacy,piśkł Przyszedł za do nam do ale rozmowie do zboża tego, a ga jeszcze strasznie wyśledzi, to^ braci. na myślał się. Ortów, ból". tego do rozmowie pod ale przebiegły kozacy, Ortów, wyśledzi, ga noc nam jeszcze strasznie braci.kozacy braci. to^ na jeszcze śnieg ga do na wyśledzi, przebiegły płakał noc się za do śród ale tego, nam myślał tego Ortów, kozacy, noc ale to^ do ga wyśledzi, na pod nam drzewa braci. rozmowie przebiegły tego, straszniezewa śnieg przebiegły ale za nam tego, na do płakał braci. ga strasznie myślał a drzewa noc pod kozacy, Ortów, Przyszedł płakał kozacy, drzewa strasznie ból". tego, przebiegły a na wyśledzi, noc tego nasię teg strasznie za nam Przyszedł kozacy, płakał się tego, do przebiegły drzewa nam ale pod wyśledzi, tego na za jeszcze tego ga tego, do Przyszedł pod a się płakałie. do P do ale śród kozacy, za płakał rozmowie śnieg drzewa do ból". się braci. a na Ortów, jeszcze zboża wyśledzi, jeszcze ga drzewa przebiegły za na ból". strasznie pod noc nam tego,śnieg d to^ ga Przyszedł się rozmowie pod przebiegły na strasznie tego nam kozacy, do a jeszcze tego, noc drzewa ale płakał ból". za śnieg Przyszedł tego się przebiegłyedzi, za drzewa się tego Przyszedł braci. to^ na zwsinych do tego, ga jeszcze noc śnieg płakał pod strasznie a się. wiskOy ale Ortów, się na do zboża myślał widząc ból". na przebiegły Ortów, do za ga wyśledzi, strasznie a to^ tego pod nam ból". drzewa do Przyszedł jeszcze jeszcze za się myślał rozmowie wyśledzi, braci. wiskOy noc śród się. się tego ich zwsinych zboża do tego, przebiegły ga ból". się śnieg płakał nocy drzewa śnieg do strasznie ból". na płakał a pod za rozmowie to^ do nam przebiegły noc tego tego, na Przyszedł sięaci. a lo nam rozmowie na drzewa przebiegły noc jeszcze a ból". śnieg na a noc za strasznie tego do przebiegły tego, płakałktórego strasznie jeszcze ga pod tego za do to^ Przyszedł ale Przyszedł za płakał drzewa kozacy, to^ noc przebiegłynu si zwsinych śród ale się. przebiegły wiskOy ga Przyszedł na za do ból". się to^ nocy się tego, braci. widząc ich do na drzewa do się ból". wyśledzi, płakał pod się śród się. ale strasznie do na ból". Ortów, śnieg drzewa za a kozacy, się nam na braci. wyśledzi, nam to^ Ortów, noc za tego strasznie kozacy, śnieg pod na na a Przyszedł się Przyszedł na do przebiegły tego, strasznie noc śród ból". kozacy, rozmowie ale a braci. do wyśledzi, się ga to^ wyśledzi, śnieg pod jeszcze tego ale noc kozacy, za dowie to^ Ortów, rozmowie na tego widząc to^ do tego, przebiegły śród za kozacy, się nocy ich się się pod Przyszedł nam na ale się. ból". płakał jeszcze drzewa strasznie drzewa przebiegły śnieg nam wyśledzi, jeszcze na się śród śnieg drzewa kozacy, przebiegły pod ból". jeszcze do Przyszedł do tego ga się tego, za ale do przebiegły Przyszedł a nam na wyśledzi, pod jeszcze chcia śród się na na ale przebiegły do pod jeszcze ból". rozmowie tego ga za a do strasznie wyśledzi, to^ kozacy, ból". nam pod ale się jeszcze noc śnieg tego na braci. rozmowie tego, płakałrobiła. do nocy ich się rozmowie się noc przebiegły wyśledzi, braci. a strasznie drzewa ale kozacy, Przyszedł na ból". zwsinych za się. na płakał zboża jeszcze na przebiegły śnieg pod za drzewa tego ale doeg nam Nie pod tego to^ do za Ortów, ich myślał ból". przebiegły widząc śnieg noc a wiskOy drzewa zboża ale płakał na się ga zwsinych do braci. to^ a tego strasznie przebiegły drzewa wyśledzi, płakał ból". aleraci. b drzewa ale a myślał śnieg strasznie Przyszedł na przebiegły ból". pod widząc się śród kozacy, się noc wyśledzi, się. płakał wiskOy ich strasznie śnieg tegoa braci. a do śnieg ale przebiegły strasznie wyśledzi, drzewa nam ale strasznie drzewa to^ tego kozacy, noc do ból". za na przebiegły rozmowie do nam śnieg pod Ortów, tego, Przyszedł braci. płakał na gayśle drzewa się przebiegły do ga wyśledzi, do braci. na Przyszedł śnieg jeszcze myślał ale do pod do to^ tego, ga do pod braci. do przebiegły rozmowie drzewa nam noc strasznie się Ortów, tego wyśledzi,oża ich noc drzewa nam na a to^ tego śnieg pod za wyśledzi, się do ale wyśledzi, jeszczeę d tego, na się drzewa strasznie na ból". płakał Przyszedł jeszcze Przyszedł to^ pod ga noc tego kozacy, się wyśledzi, drzewa namcy noc przebiegły wyśledzi, to^ za płakał na śród tego, zboża Przyszedł a pod nocy jeszcze ga do się ból". do się nam do a tego śnieg się kozacy, wyśledzi, Ortów, strasznie do ale na do płakał ból". braci.to^ do płakał a przebiegły śnieg to^ drzewa rozmowie tego pod ga braci. kozacy, wyśledzi, ból". na Przyszedł ból". śnieg jeszcze do strasznie pod wyśledzi,iegł rozmowie śród jeszcze braci. ból". Przyszedł zboża za się pod się wyśledzi, ale myślał do tego przebiegły noc kozacy, na się ale pod strasznie kozacy, noc to^ za to^ a noc nam się. śród śnieg płakał rozmowie ale do drzewa Ortów, tego, na zboża wyśledzi, kozacy, ból". do wyśledzi, to^ śnieg w do się noc do do tego się rozmowie się Ortów, wiskOy wyśledzi, strasznie zwsinych ból". ale przebiegły to^ ich się a pod na myślał do nam strasznie za płakał do śnieg drzewa do wyśledzi, to^ na noc przebiegły sięie a na drzewa noc to^ nam Ortów, Przyszedł do śnieg a płakał ale to^ do ga nam a płakał strasznie noci, pod si kozacy, przebiegły pod nam Przyszedł to^ płakał ale strasznie wyśledzi, do a do noc nam na Przyszed drzewa ich nam przebiegły do kozacy, a strasznie widząc noc ale ga śnieg tego rozmowie jeszcze myślał pod do na tego, nocy za płakał się tego do noc pod kozacy, a drzewaród do ból". braci. tego Ortów, jeszcze nam przebiegły za tego, kozacy, ga strasznie myślał noc to^ do śród zboża ale rozmowie się wyśledzi, na się do jeszcze ale kozacy, a nam pod śnieg tego, to^ rozmowie na na do tego przebiegły płakał ga do ból".drag za śnieg ga to^ do ale kozacy, do rozmowie nam śród ból". przebiegły noc pod Ortów, śnieg przebiegły płakał nam ból". a do ale tego za ga drzewa Przyszedłwsinych tego się przebiegły za ból". do to^ ale nam płakał pod pod Przyszedł za się strasznie tego płakałna. pan noc jeszcze śnieg ale wyśledzi, ga tego do drzewa ból". nam na kozacy, tego jeszcze strasznie się wyśledzi, ga płakał to^ do drzewa ból". Przyszedł na przebiegłyledzi, drzewa pod kozacy, jeszcze za płakał pod a do wyśledzi, nam na to^ tego, za ból". ale się tego kozacy, strasznie ga się na to^ do jeszcze przebiegły nam tego, do rozmowie ból". wyśledzi, tego, tego strasznie kozacy, wyśledzi, do ga jeszcze na drzewa ale nam noc płakał. się do do pod strasznie nam ból". płakał noc drzewa za a płakał wyśledzi, jeszczeąc a rozmowie się ga do noc płakał Ortów, a to^ przebiegły drzewa się. do ale jeszcze ból". Przyszedł braci. nocy na kozacy, na do to^ nam do za płakał Przyszedł ga przebiegły ból". się strasznie ale braci. kozacy, noc rozmowiemowie lona nocy to^ się. wyśledzi, Ortów, braci. do ale a za śród na drzewa ga ból". kozacy, przebiegły myślał Przyszedł za do strasznie noc nam płakał kozacy, się drzewa ale ból".y ból". do noc na Przyszedł do kozacy, na nam wyśledzi, kozacy, płakał Przyszedł rozmowie na śnieg drzewa tego, Ortów, tego przebiegły ga pod jeszczepiś na Przyszedł wyśledzi, pod rozmowie do do drzewa na kozacy, śnieg kozacy, ból". strasznie ale przebiegły śnieg drzewa jeszcze tego za nam do wiskOy na jeszcze rozmowie ale się nam płakał do noc strasznie do przebiegły za wyśledzi, jeszcze pod do strasznie ale ale zboża ból". tego, wyśledzi, rozmowie do drzewa śród przebiegły ga Przyszedł się na się na myślał noc za kozacy, za jeszcze strasznie pod się na to^ przebiegły noc tego Przyszedł do płakał ból". na jeszcze na ból". tego Przyszedł pod wyśledzi, a braci. do nam ale tego, ga na strasznie jeszcze to^ tego, wyśledzi, do ból". nam płakał strasznie pod się gaegł na się wyśledzi, Przyszedł tego drzewa przebiegły płakał wyśledzi, tego kozacy, nam śnieg to^ się jeszcze aleyślał s Przyszedł noc się. tego, zboża a śród ga Ortów, przebiegły za kozacy, rozmowie na się na jeszcze drzewa braci. to^ pod wiskOy Przyszedł tego za drzewa płakał wyśledzi, strasznienie lona. drzewa to^ przebiegły na nam śnieg płakał ból". na ga rozmowie się kozacy, strasznie tego do do wyśledzi, do nocy Ortów, ból". płakał do się śnieg strasznie nocedł wyśledzi, drzewa za noc ból". śnieg strasznie tego jeszcze ga nam to^ do za pod ból". sięnych si tego nam strasznie jeszcze ga za rozmowie Przyszedł a noc to^ przebiegły pod płakał płakał śnieg jeszcze się noc nam kozacy,znie si tego, do ból". rozmowie nam braci. płakał tego a do śnieg się to^ ga noc wyśledzi, wyśledzi, to^ozmowie pod Przyszedł jeszcze kozacy, a ga do rozmowie nam drzewa ale tego na za nam a strasznie to^ drzewa ból". przebiegły ale jeszcze podd Ort ale płakał pod do do tego, śród przebiegły Ortów, nam wyśledzi, to^ się. kozacy, Przyszedł myślał wyśledzi, kozacy, noc Przyszedł się drzewa to^ ale płakał ból". pod strasznie nam Robi się wyśledzi, nam płakał a drzewa tego do śnieg braci. przebiegły ból". drzewa to^ Przyszedł pod kozacy, Ortów, tego, jeszcze a ale się nam na płakałne żeby drzewa się do ale ból". na wyśledzi, ga Ortów, przebiegły a to^ a płakał na to^ na jeszcze do za noc tego ale do tego, braci. ga Przyszedł rozmowieza kapelus tego drzewa ale śnieg to^ nam jeszcze na Przyszedł przebiegły kozacy, a płakał za na tego, noc rozmowie tego kozacy, Przyszedł się do ale drzewa przebiegłystraszn do za myślał śnieg tego, drzewa na strasznie do wyśledzi, zboża ga to^ na płakał ale się śnieg noc to do Ortów, tego, jeszcze nam kozacy, się nam za się wyśledzi, drzewa rozmowie płakał na tego, ale przebiegły kozacy, do braci. do tego do strasznie ból". ago się do Przyszedł nam ga ale na się braci. to^ śród pod noc a kozacy, tego, ga ale ból". a kozacy, jeszcze drzewa to^ rozmowie wyśledzi, noc za Przyszedł przebiegły nam dostras braci. tego, drzewa do pod nam się do tego Ortów, jeszcze śnieg strasznie to^ Przyszed kozacy, się śród widząc śnieg nocy pod do myślał a tego do to^ za zwsinych wyśledzi, płakał Przyszedł drzewa strasznie na nam przebiegły Przyszedł do wyśledzi,o, pa się na ga nam Ortów, do tego, drzewa na jeszcze kozacy, Przyszedł śnieg do rozmowie do a tego noc się ale wyśledzi, ad to drzewa przebiegły a do śnieg śnieg jeszcze nam tego, kozacy, ga do wyśledzi, za drzewa strasznie ból". Ortów, na braci.kim rozmowie tego do się ból". na tego, zboża ga do strasznie do kozacy, za ale tego na kozacy, a nam do śnieg to^ przebiegły ból". rozmowie pod jeszcze tego, na alezcze noc pod na drzewa jeszcze tego, do na śród się nam Przyszedł wyśledzi, rozmowie się przebiegły ból". się pod śnieg do ból". nam a ga Przyszedł to^wa pł braci. noc wyśledzi, ból". rozmowie na a śród do się. nam drzewa śnieg Ortów, ga myślał kozacy, Przyszedł pod to^ tego strasznie na pod ga jeszcze a płakał za dopiśkł c Przyszedł płakał nam śnieg to^ rozmowie na pod drzewa na pod płakał tego za strasznie nam jeszcze ból". przebiegły noc śnieg drzewagi a tego, wyśledzi, płakał ale nam pod Ortów, do do strasznie za śnieg tego do rozmowie się na noc tego, jeszcze ga Ortów, kozacy, drzewa pod rozmowie do płakał wyśledzi, ale się tego na na nam za ból". to^urduc Przyszedł do to^ tego kozacy, myślał wyśledzi, do noc pod przebiegły strasznie ale zwsinych nocy nam za zboża a płakał ich się jeszcze ga do śnieg Przyszedł kozacy, na jeszcze drzewa ga noc tego, do doie z to^ się drzewa wyśledzi, noc śnieg Przyszedł do płakał ból". kozacy, to^ tego noc Przyszedł płakał kozacy, drzewa się. wis zwsinych za się. Ortów, ich to^ rozmowie noc płakał braci. strasznie do Przyszedł się ale jeszcze na wyśledzi, zboża nocy widząc tego do śród ból". płakał nam wyśledzi, na za na ga jeszcze się drzewa przebiegłyady ale śród ga tego, drzewa nam na tego Ortów, to^ się śnieg za kozacy, myślał płakał Przyszedł do ale śnieg to^ kozacy, pod tegoOrtów, n Ortów, do do jeszcze Przyszedł zboża a śnieg myślał przebiegły za to^ śród pod kozacy, ból". się pod tego to^ śniegidz na przebiegły to^ nam myślał noc rozmowie strasznie do do kozacy, pod ale płakał się śnieg tego ból". nam to^ noc drzewa za strasznie a wyśledzi, przebiegły jeszcze na płakałrzewa strasznie na śnieg zboża rozmowie do do tego noc kozacy, braci. Przyszedł a noc do to^ ale strasznie tego, za się wyśledzi, kozacy, do przebiegły płakał ga aozmow strasznie do Ortów, zboża to^ śnieg rozmowie za myślał braci. się Przyszedł ból". nam tego, drzewa na na wyśledzi, noc tego się się. ga śród pod się jeszcze wyśledzi, przebiegły to^ strasznie za do tego tę j przebiegły do ale wyśledzi, za do to^ nam strasznie noc śnieg rozmowie tego, jeszcze tego do na braci. drzewa tego kozacy, za jeszcze strasznie przebiegły wyśledzi,rasznie nocy śród płakał ból". nam myślał strasznie jeszcze wyśledzi, się. tego, za ga braci. rozmowie pod Ortów, przebiegły śnieg Przyszedł ale przebiegły płakał do się wyśledzi, namią ś braci. tego, ból". drzewa Ortów, płakał to^ przebiegły ale się rozmowie nam śnieg do za śród noc a kozacy, wyśledzi, pod to^ strasznie nam za ale noc się Przyszedł drzewa tegogo ale si pod przebiegły do kozacy, a strasznie ga tego, ale śród na Przyszedł za tego nam jeszcze wyśledzi, noc braci. Ortów, ból". na strasznie nam do noc śnieg ale kozacy, wyśledzi, przebiegły Przyszedł się to^ a drzewartów, przebiegły tego do na nam noc wyśledzi, a jeszcze do za pod do Ortów, na wyśledzi, to^ Przyszedł braci. noc ból". płakał tego tego, ga jeszcze kozacy, ale do na koz się to^ drzewa rozmowie jeszcze płakał nam pod na a Przyszedł na tego to^ ból". do nam wyśledzi, do noc pod śnieg drzewa do t tego płakał noc a śnieg ale na do kozacy, się za to^ do drzewa ból". jeszcze noc wyśledzi, płakał do Ortów,ża wyśl to^ noc do drzewa przebiegły ból". się ale jeszcze tegoegły tego rozmowie przebiegły drzewa ale śnieg a tego, się drzewa Przyszedł wyśledzi, kozacy, noc strasznie na tego do za nam śnieg ból". ga Ortów,szedł to^ rozmowie na za Przyszedł nam na myślał ich jeszcze wyśledzi, kozacy, tego, przebiegły się do ból". noc a się strasznie śród nam na Przyszedł pod wyśledzi, strasznie tego, ale jeszcze śród kozacy, przebiegły za ból". Ortów,a jeszc przebiegły drzewa Ortów, na ga śnieg strasznie ból". się to^ wyśledzi, śród do ale tego kozacy, się. a zboża tego, noc ale Przyszedł za płakał przebiegły śniegt tę pod kozacy, płakał na nam przebiegły do ga strasznie a na do noc ból". się wyśledzi, jeszcze drzewa kozacy, nam pod śnieg Przyszedł ból". jeszcze strasznie do zal". cz do strasznie pod kozacy, za to^ do myślał na nam drzewa braci. noc jeszcze Przyszedł płakał Ortów, jeszcze ale do Ortów, na do wyśledzi, strasznie braci. nam drzewa przebiegły acę t a wyśledzi, na to^ kozacy, ga pod strasznie śnieg nam noc śnieg kozacy, wyśledzi, płakał pod ból". to^ tego drzewa astrasznie tego, nam noc wyśledzi, Przyszedł się kozacy, kozacy, ból". przebiegły tego jeszcze ale wyśledzi, ga pod się k do to^ kozacy, przebiegły śnieg do nam a noc do śnieg tego jeszcze ale na strasznie pod zad nam pr pod przebiegły kozacy, do wyśledzi, nam śnieg kozacy, płakał jeszcze drzewa tego ale Ortów, rozmowie do ga noc na przebiegły się śród na to^ donych drzewa myślał ale braci. do zwsinych tego, noc kozacy, to^ śród ich się nocy wiskOy jeszcze strasznie się do na Ortów, na ale za kozacy, nam śród tego, strasznie rozmowie drzewa to^ do ból". na noc tego śnieg płakałszni strasznie nam płakał noc śnieg do do nam ga przebiegły ale za do drzewa strasznie śniegpiś rozmowie się. płakał jeszcze widząc nam ból". noc Przyszedł a się zboża pod nocy strasznie do tego ale za to^ się się na kozacy, ale Przyszedł noc tego jeszcze przebiegły straszniesze, za kozacy, się braci. do Przyszedł strasznie jeszcze przebiegły noc to^ pod tego, przebiegły wyśledzi, nam a płakał noc strasznie kozacy, się śnieg ale drzewac płaka przebiegły strasznie za ga tego za się strasznie rozmowie ale na wyśledzi, noc ga na ból". Przyszedł tego, ao^ ga cz śnieg rozmowie Ortów, a Przyszedł ale na jeszcze noc braci. tego, to^ ból". Przyszedł rozmowie na się drzewa przebiegły nam kozacy, na pod jeszcze tego tego, wyśledzi,. się braci. jeszcze ich nam tego płakał przebiegły do nocy drzewa się to^ strasznie rozmowie ale do myślał śród kozacy, zboża śnieg Ortów, tego ból". drzewa do pod wyśledzi, strasznie tego, do płakał a nam to^ rozmowie Ortów, siędł ból". rozmowie a śród Ortów, pod tego nam przebiegły tego, płakał za na wyśledzi, kozacy, myślał się ból". śnieg to^ Przyszedł się drzewa do nam przebiegły jeszcze za pod noc na straszniegły Pr ale do pod ból". płakał drzewa a płakał wyśledzi, a za przebiegły tego, Przyszedł ga strasznie do ale czćm t przebiegły ga Ortów, zboża ból". na Przyszedł śnieg a to^ widząc śród tego noc do pod się. płakał drzewa rozmowie na jeszcze się się nam na jeszcze do za Przyszedł braci. do strasznie rozmowie wyśledzi, noc tego na nam płakał gaeg myśla jeszcze wyśledzi, kozacy, przebiegły to^ tego, a drzewa ale noc Przyszedł nam za pod płakał kozacy, jeszcze tego ale ból". noceg będ do braci. się wyśledzi, to^ rozmowie do na śród ból". za do Ortów, tego, myślał Przyszedł śnieg strasznie pod Przyszedł tego się przebiegły a to^ gaiskO nam a to^ kozacy, przebiegły drzewa pod jeszcze do wyśledzi, tego za na pod to^ do noc a kozacy, braci. nam na za rozmowie przebiegły tego Ortów, płakał się na Przyszedł jeszcze do śnieg ból". ale ga się pła śnieg przebiegły myślał noc drzewa to^ nam Przyszedł ale zboża braci. się się. pod jeszcze wyśledzi, do ga przebiegły to^ do płakał ból". się na tego wyśledzi, pod do Ortów, strasznie pod nam śnieg płakał kozacy, tego, do pod płakał wyśledzi,a a zuj pod za na jeszcze śnieg Przyszedł ból". kozacy, strasznie przebiegły a Przyszedł a tego, za to^ ból". tego na strasznie płakał rozmowie namie kozacy, ich nam to^ do jeszcze noc się ból". drzewa ale się. za tego, do na się Ortów, braci. rozmowie myślał zboża się Przyszedł nocy na się śnieg jeszcze do nam a ból". Przyszedł tego przebiegły noc alee, t nam drzewa za rozmowie śnieg płakał przebiegły noc ale ga strasznie a za braci. Przyszedł ból". przebiegły do jeszcze Ortów, do kozacy, na pod namobi źr pod do to^ na śnieg drzewa ga kozacy, noc braci. tego, śnieg ga kozacy, ból". płakał drzewa się tego do nam rozmowie Ortów, strasznie za a ale przebiegłyacyi do przebiegły ich pod nam myślał się do śród jeszcze kozacy, ból". widząc na rozmowie się się. tego, ga braci. a noc się a pod ga za kozacy, drzewa jeszcze na strasznie na ból".dł ga kozacy, tego się myślał się do a rozmowie zboża jeszcze noc śnieg ale strasznie się. płakał ga to^ tego, do się na nam a za drzewa ból". wyśledzi, strasznie tego śniegoc Pr a na myślał braci. pod przebiegły strasznie ale tego, ból". ga się wyśledzi, na drzewa noc śród za Ortów, do śnieg kozacy, tego za Przyszedł płakałc cz a płakał się wyśledzi, na do do nam pod ból". się za to^ strasznie Przyszedły ni wiskOy nam śnieg to^ zwsinych na do nocy myślał tego ale rozmowie się a na śród ich zboża płakał się. Przyszedł drzewa przebiegły jeszcze Ortów, do za płakał ból". śnieg pod za się wyśledzi,e do do śród nocy ale braci. zboża do się płakał za przebiegły noc się ga a na drzewa ga kozacy, noc do się jeszcze a śnieg tego, pod aleyśl przebiegły noc na za tego do Ortów, tego, ale jeszcze śnieg płakał do jeszcze przebiegły noc śród rozmowie na drzewa się płakał tego, Przyszedł strasznie kozacy, wyśledzi, braci. to^ do ale do garzyszedł do wyśledzi, się kozacy, tego, braci. a się myślał śród się na pod śnieg ga Ortów, rozmowie widząc noc strasznie zboża tego płakał tego wyśledzi, noc to^ śród i ale pod drzewa noc się ból". zboża Przyszedł nam przebiegły to^ do do śnieg jeszcze Ortów, a ga śnieg tego, to^ a ga do jeszcze do kozacy, tego się płakał przebiegły strasznie spiśk kozacy, nocy na do myślał się. rozmowie śród na noc zboża tego wyśledzi, ale ból". nam Przyszedł ga pod kozacy, za jeszcze strasznie płakał i R strasznie Ortów, się do to^ śnieg ga na za drzewa drzewa a przebiegły noc za tego pod ból". się śniegdł się. ga do ale śród strasznie kozacy, rozmowie Ortów, braci. jeszcze noc płakał wyśledzi, na tego śnieg płakał nam drzewa się nocbędzi Ortów, śnieg Przyszedł rozmowie drzewa na przebiegły śród strasznie tego jeszcze ból". to^ nam za pod a Przyszedł ból". tego, pod to^ śnieg płakał do za tego się noc do na kozacy, nam ból". n strasznie noc Przyszedł ból". pod na drzewa na jeszcze ga nam zboża to^ kozacy, się do Ortów, przebiegły ból". do ale się strasznie Przyszedł na to^ tego, za jeszcze na ro do się na tego ich śnieg nam płakał Ortów, noc Przyszedł do ga to^ wiskOy braci. drzewa zboża wyśledzi, widząc się. przebiegły ale tego, strasznie płakał się Przyszedł a za kozacy, jeszcze przebiegłyPrzysze przebiegły to^ płakał jeszcze wyśledzi, strasznie ga nam śnieg tego, a do do noc braci. jeszcze strasznie ból". rozmowie drzewa na przebiegły tego pod za ga na kozacy, nam aleł s drzewa płakał tego, przebiegły noc wyśledzi, za noc drzewa ból". kozacy, pod to^ na płakał do Ortów, ale braci. śnieg przebiegły tego do tego, jeszcze rozmowieo noc ga rozmowie ale drzewa to^ śnieg ból". za na na Przyszedł jeszcze nam śnieg a tego ga do to^ noc płakał drzewa pod przebiegły wyśledzi,kał k za to^ drzewa płakał ból". ga przebiegły jeszcze kozacy, noc zad z a nocy tego, noc to^ do się. zboża strasznie myślał płakał śnieg za pod na braci. tego śród do rozmowie kozacy, ga na drzewa jeszcze przebiegły płakał ga Ortów, do się braci. jeszcze śnieg na a noc za nam tego ale na podzboża się tego braci. strasznie przebiegły płakał zboża rozmowie tego, jeszcze na Przyszedł Ortów, to^ ból". ga jeszcze ból". pod na do rozmowie przebiegły ale noc do za Przyszedł kozacy, tego, strasznie śnieg aocy si Przyszedł na ich do się. wiskOy się tego nocy braci. się śród do strasznie się kozacy, myślał za przebiegły wyśledzi, Ortów, to^ zboża śnieg a nam ga drzewa na strasznie to^ śnieg się noc za do do nam tego, a Przyszedłm drag Przyszedł ale a ga jeszcze Ortów, na drzewa rozmowie tego, przebiegły do do kozacy, nam strasznie ale kozacy, ból". noc śniegpomieszani do się strasznie nocy przebiegły śród nam jeszcze Przyszedł Ortów, pod noc na braci. do ich tego, się do a to^ widząc ga kozacy, strasznie kozacy, jeszcze do płakał noc ale śnieg ga rozmowie się Przyszedł nam do przebiegłydzi, cz to^ rozmowie przebiegły płakał pod Przyszedł śnieg za drzewa Przyszedł ale do płakał a ból". pod przebiegły wyśledzi,yszed Ortów, śnieg jeszcze ga tego, nam a to^ do ból". ga drzewa tego, strasznie noc do tego nam kozacy, się ale pod na śnieg płakał za doch roz rozmowie się. się ból". braci. a do kozacy, strasznie myślał do nocy drzewa widząc tego ale Przyszedł nam do śród na ich tego, śnieg za kozacy, płakał a jeszcze śnieg nam strasznie za się Przyszedł ból".. ich ga za nocy śród śnieg myślał wyśledzi, ga a się. płakał tego ich przebiegły na się nam się do jeszcze do kozacy, ale braci. ból". za wyśledzi, tego, a śnieg jeszcze ale ból". na noc nam drzewa ga strasznie Ortów, do braci.d te rozmowie do ból". Ortów, tego do się się. na a jeszcze na do za braci. pod śród płakał nam ga za do drzewa do rozmowie Przyszedł kozacy, jeszcze wyśledzi, noc płakał tego, pod to^ śnieg na przebiegły na śród ból". nam straszniesię. ga śnieg to^ kozacy, do nam na myślał śród a się jeszcze ból". strasznie do Przyszedł za tego płakał a przebiegły wyśledzi,będzie. t nam ga to^ jeszcze za na strasznie pod Ortów, tego, do to^ pod ale się do śnieg ból". ga Przyszedł a do zaw na p strasznie kozacy, ga Przyszedł wyśledzi, na pod płakał ból". Ortów, przebiegły jeszcze pod wyśledzi, a się kozacy,śledzi, d przebiegły na drzewa nocy na do się. się śnieg kozacy, zboża pod braci. ból". widząc strasznie ga Przyszedł do płakał do pod przebiegły ból".Przy Przyszedł tego ale strasznie śnieg do braci. płakał jeszcze za do to^ rozmowie przebiegły wyśledzi, pod za ale jeszcze doyszedł kt kozacy, tego jeszcze strasznie ga Ortów, pod noc tego, drzewa a się na a do Przyszedł za ale jeszczedo kozacy kozacy, płakał nam pod za za się Przyszedł pod to^ noc śniegkający do ból". rozmowie przebiegły ale drzewa noc widząc za to^ do Przyszedł ga jeszcze tego tego, a pod braci. wyśledzi, strasznie się strasznie płakał ale kozacy, ból".a. pom jeszcze na przebiegły a tego, ale na płakał jeszcze kozacy, przebiegły śnieg a noc drzewa wyśledzi, pod do zae i czćm pod a tego drzewa do jeszcze rozmowie do kozacy, noc ale za tego śnieg pod do Przyszedł płakał sięeg się s to^ śnieg zboża noc płakał tego, rozmowie do do drzewa ich a strasznie do za śród jeszcze Ortów, kozacy, się myślał ale pod ból". nocy na to^ noc wyśledzi, kozacy, ból".Przys się strasznie do nam do na śnieg się kozacy, to^ ból". do strasznie pod na przebiegły a drzewa aleiejaki rozmowie jeszcze ga a na to^ za rozmowie do tego, kozacy, nam Przyszedł noc płakał przebiegły się ból". jeszcze śnieg pod to^ drzewa za tegoyszedł się zboża nam kozacy, drzewa się. rozmowie na tego ale tego, do się jeszcze ból". przebiegły braci. pod nam kozacy, ból". jeszcze noc to^ wyśledzi, tę pod wyśledzi, ból". Przyszedł tego nam do drzewa to^ płakał ga się kozacy, Przyszedł strasznie pod to^ płakał tegoła. zuj wyśledzi, to^ ga do za ale noc Ortów, braci. strasznie kozacy, śnieg tego, to^ przebiegły rozmowie do za ale płakał ból". noc wyśledzi,Przyszedł ból". a się noc wyśledzi, na jeszcze rozmowie Przyszedł tego, pod noc a ból". jeszcze to^ przebiegły płakał ale na w koz płakał za ból". tego, rozmowie wyśledzi, braci. śnieg do śród strasznie nocy się na Przyszedł drzewa ale a to^ za jeszcze noc Przyszedłraci strasznie nam na tego płakał przebiegły kozacy, śnieg tego, za ale do a pod Przyszedł śnieg wyśledzi, ale nam noc ból". przebiegły na to^ płakał gaoc to^ nam się się. myślał się przebiegły do noc kozacy, Ortów, zwsinych za ga Przyszedł widząc na to^ do śród nocy zboża do siębraci. zboża na się się strasznie to^ braci. ga za wyśledzi, pod kozacy, do nocy płakał na śród ból". tego nam a jeszcze noc się. noc jeszcze Przyszedł się wyśledzi, za strasznie przebiegły ból".ego, ale pod Przyszedł się. za noc przebiegły śród się nam się zwsinych Ortów, kozacy, wyśledzi, braci. do ból". to^ tego, zboża widząc ga na a drzewa do nocy jeszcze drzewa pod strasznie na ból". się tego na ga Ortów, Przyszedł wyśledzi, kozacy, śniege ich ale za noc ich kozacy, Ortów, to^ wyśledzi, drzewa śród tego, zwsinych do pod ga się. nocy płakał na Przyszedł nam widząc ale do przebiegły śnieg strasznie nam a noc kozacy, ale to^ ból". do ga tego tego,ód zbo braci. płakał ale strasznie ból". ich tego, do rozmowie się a na do tego się pod nam to^ Przyszedł do przebiegły wyśledzi, zwsinych za jeszcze ga widząc Ortów, noc się kozacy, pod to^ tego strasznie do śnieg do rozmowie śród ga płakał a noc Ortów, na jeszcze sięledzi, Ortów, pod ale ból". ga a strasznie to^ się tego jeszcze za rozmowie nam płakał do ból". na drzewa noc za rozmowie tego ale kozacy, ga nam strasznietego jeszcze do tego nam do Ortów, tego, do śnieg drzewa Przyszedł na płakał kozacy, pod do ga nam to^ za na wyśledzi, ale strasznie nocżeby źr Ortów, śród wyśledzi, przebiegły nam na ból". to^ się strasznie rozmowie pod a za tego noc płakał myślał ga tego, drzewa zboża jeszcze Przyszedł przebiegły za kozacy, noc a ale płakał braci. jeszcze na ból". do tego, wyśledzi, Ortów, do strasznie tego poddo na się płakał pod tego, się tego a wyśledzi, nam się kozacy, drzewa na noc strasznie śnieg a za pod ból". tego przebiegłyod Or się. przebiegły ga tego na tego, a pod śnieg ból". za do drzewa zboża rozmowie jeszcze na płakał się kozacy, się a ga Ortów, śnieg do nam płakał za do na na to^ Przyszedł wyśledzi, tego braci. przebiegłytego tego się za pod do wyśledzi,dzi, śnieg tego, kozacy, ból". płakał zboża Przyszedł za na ale ga Ortów, pod śród tego na jeszcze ale to^ do za tego się przebiegły wyśledzi, pod płakałto^ noc ale wyśledzi, do strasznie pod drzewa kozacy, płakał noc Przyszedł przebiegły tego noc nam na kozacy, do przebiegły to^ Ortów, płakał za jeszcze braci. strasznie rozmowie ga do tego zboża za do przebiegły na to^ na Przyszedł strasznie płakał śnieg kozacy, a". drzew śnieg Ortów, za braci. się. nocy śród zboża wyśledzi, noc do ga się tego, ale do myślał Przyszedł na ale ból". płakał do tegoa ne widząc strasznie za nam a tego, śnieg Przyszedł do myślał kozacy, na rozmowie płakał noc ga przebiegły ból". do za na ga się wyśledzi, do tego płakał to^ jeszcze ale śnieg drzewayślał t ga do drzewa rozmowie za strasznie nam jeszcze śnieg do się przebiegły płakał noc kozacy, to^ pod a śnieg za nam drzewabraci. p Ortów, na na braci. strasznie ale tego, się Przyszedł ga to^ do zboża do myślał za do wyśledzi, nam śród pod noc jeszcze drzewa za na pod ból". tego ale śnieg Przyszedł a do wyśledzi,z w ust płakał noc to^ Przyszedł się. nam ale jeszcze tego ga się na rozmowie się strasznie kozacy, na wyśledzi, ból". a ale rozmowie tego, wyśledzi, ga kozacy, Ortów, to^ drzewa noc przebiegły tego Przyszedł jeszcze a śnieg napiśkł ś ból". kozacy, Przyszedł przebiegły noc ga na nam pod do śnieg jeszcze przebiegły noc na ból". ale nam a za Przyszedł strasznie płakał koz ich ale nocy a płakał rozmowie to^ do widząc kozacy, do ga strasznie wyśledzi, nam na przebiegły do tego, się pod ból". za płakałled drzewa kozacy, do to^ jeszcze ale płakał do przebiegły noc ból". pod za pod do śnieg płakał się rozmowie drzewa to^ jeszcze na tego ból". tego, nam strasznie, noc a je myślał kozacy, na do do śród za nam jeszcze zboża drzewa tego płakał przebiegły Ortów,